Публични покани с предмет:

Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 151.87kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 127.79kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 49.88kB ]

Детайл 1 /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 64.78kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.41kB ]

Образци [ Размер на файла: 61.60kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 510.90kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 17:12:56, размер на файла: 18.98kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2014 г., 16:38:21, размер на файла: 18.98kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2014 г., 09:27:46, размер на файла: 172.95kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9033843

Достъпност