Публични покани с предмет:

Саниране и ремонт Детска ясла № 14, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 155.07kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 138.07kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 59.24kB ]

Схема за разпределение /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 376.58kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.14kB ]

Образци [ Размер на файла: 65.60kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 844.72kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2014 г., 14:01:53, размер на файла: 97.81kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 10:14:45, размер на файла: 259.32kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9033953

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен