Публични покани с предмет:

Избор на приложни специалисти – рехабилитатори, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 146.18kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 233.35kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 176.99kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.90kB ]

Образци [ Размер на файла: 131.55kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 0.96MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2014 г., 16:36:03, размер на файла: 106.16kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2014 г., 16:08:49, размер на файла: 743.85kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2014 г., 16:08:50, размер на файла: 737.95kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 11:52:29, размер на файла: 29.25kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 11:11:55, размер на файла: 29.18kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:21:07, размер на файла: 29.84kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:35:00, размер на файла: 23.84kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:35:10, размер на файла: 23.68kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 11:21:48, размер на файла: 29.42kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:22:18, размер на файла: 29.39kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:11:40, размер на файла: 29.35kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9033965

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен