Публични покани с предмет:

Ремонт сграда Детска ясла № 3, гр.Сливен - ремонт обслужваща сграда

Публична покана [ Размер на файла: 150.02kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 119.61kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 48.47kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.64kB ]

Образци [ Размер на файла: 59.84kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 437.50kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2014 г., 12:22:10, размер на файла: 97.21kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г., 11:27:49, размер на файла: 230.00kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9033971

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен