Публични покани с предмет:

Реконструкция и ремонт по мрежата за обществено осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 149.72kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 104.90kB ]

Приложение № 1 [ Размер на файла: 54.17kB ]

Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 93.21kB ]

Образци [ Размер на файла: 65.56kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 451.87kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2014 г., 13:38:45, размер на файла: 68.44kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034026

Достъпност