Публични покани с предмет:

Избор на приложни специалисти – психолози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 146.15kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 233.09kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 177.14kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.82kB ]

Образци [ Размер на файла: 131.55kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 0.97MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2014 г., час: 16:39:08, размер на файла: 95.45kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 16:59:31, размер на файла: 711.20kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2014 г., 18:21:54, размер на файла: 724.20kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 11:59:38, размер на файла: 29.47kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 11:08:36, размер на файла: 29.39kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:29:01, размер на файла: 30.12kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:31:53, размер на файла: 23.46kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:31:55, размер на файла: 23.42kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 09:12:24, размер на файла: 29.58kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:19:00, размер на файла: 29.59kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:34:38, размер на файла: 29.51kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034235

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен