Публични покани с предмет:

Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 146.22kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 232.88kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 176.21kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.37kB ]

Образци [ Размер на файла: 131.58kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 0.97MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2014 година, 16:54:06, размер на файла: 93.93kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 16:50:16, размер на файла: 687.33kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 година, 12:01:55, размер на файла: 27.92kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 година, 11:16:04, размер на файла: 27.84kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 година, 15:57:33, размер на файла: 28.24kB ]

Допълнително споразумение - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 година, 13:37:37, размер на файла: 687.33kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 година, 11:18:49, размер на файла: 28.01kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 година, 10:24:21, размер на файла: 28.00kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 година, 10:42:45, размер на файла: 27.99kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034254

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен