Планове

Общ устройствен план на Община Сливен

Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен за периода 2014-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Сливен 2014-2020 г.

План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Сливен 2021-2027

План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) за периода 2022-2030 г.


Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г. на Община Сливен от ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" на територията на ТП "ДГС Сливен" и ТП "ДГС Стара река" към Решение № 74 от 11.01.2024 г. на ОС - Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 16:45:03, размер на файла: 421.99kB ]

План за действие на Община Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2023 г. [ Размер на файла: 1.40MB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №1302 от 15.12.2022 г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2023 г., 15:06:11, размер на файла: 421.90kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №846 от 20.12.2021 г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2022 г., 11:00:40, размер на файла: 426.90kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2021г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №443 от 16.12.2020г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 13:22:21, размер на файла: 427.61kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №359 от 24.09.2020г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 14:29:08, размер на файла: 426.01kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №289 от 30.07.2020г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 14:29:01, размер на файла: 428.50kB ]

Програма за развитие на туризма с Община Сливен 2020
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 11:58:38, размер на файла: 193.00kB ]

Концепция Интегриран туристически продукт Сливен 2019-2023
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 12:00:03, размер на файла: 1.62MB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №46 от 19.12.2019 г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 14 януари 2020 г., 14:58:04, размер на файла: 421.10kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2019г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №1716 ОТ 29.08.2019г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:07:26, размер на файла: 268.40kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2019г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №1715 ОТ 29.08.2019Г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 12 септември 2019 г., 11:05:39, размер на файла: 268.31kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №1507 от 21.03.2019 г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 16:35:59, размер на файла: 267.38kB ]

Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на Община Сливен, ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" към Решение №1389 от 13.12.2018 г. на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 31 декември 2018 г., 09:24:20, размер на файла: 268.55kB ]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2018 год. към Решение № 1364 на ОС-Сливен
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 17:24:27, размер на файла: 289.23kB ]

Годишен план на ползване на дървесина на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2018 год. към Решение № 1029 на ОС - Сливен
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 12:16:25, размер на файла: 4.76MB ]

Годишен план на ползване на дървесина на ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" за 2018 год. към Решение № 1278 на ОС - Сливен
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 12:16:37, размер на файла: 4.95MB ]

Годишен план за ползване на дървесина, собственост на Община Сливен, приет с Решение № 948 от 14.12.2017 г.
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:00:24 ч., размер на файла: 13.00MB ]

Предоставяне на дървесина по реда на чл.38, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите.
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г., 16:01:31 ч., размер на файла: 792.49kB ]

Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 16:03:49 ч., размер на файла: 9.34MB ]

Допълнение към Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 16:05:13 ч., размер на файла: 10.03MB ]

Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Стара река"
[ Дата на публикуване: 21 декември 2016 г., 16:09:11 ч., размер на файла: 2.18MB ]

Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен" и ДГС "Стара река"
[ Дата на публикуване: 21 декември 2016 г., 16:10:21 ч., размер на файла: 2.25MB ]

Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ДГС "Сливен"
[ Дата на публикуване: 21 декември 2016 г., 16:11:25 ч., размер на файла: 2.14MB ]

Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Сливен"
[ Дата на публикуване: 08 януари 2016 г., 16:12:25 ч., размер на файла: 706.15kB ]

Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година в гори, собственост на Община Сливен на територията на ТП "ДГС Стара река"
[ Дата на публикуване: 08 януари 2016 г., 16:13:26 ч., размер на файла: 700.64kB ]

Достъпност