Предложения, сигнали и заявления

Електронна пощенска кутия за предложения, сигнали и заявления.
Можете да изпращате Вашите сигнали, предложения и заявления до Общинска администрация Сливен на e-mail адрес: tbalabanova@sliven.bg
За допълнителна информация - телефон: 044/611-165.


Денонощен дежурен телефон за аварии на улично осветление
Диспечер на "Сименс мобилити" ЕООД
телефон: 044/631-000