Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Продажба на имоти

Община Сливен извършва продажба на нови апартаменти и гаражи


 • Апартамент № 9 с идентификатор 67338.531.167.8.9, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Иван Вазов” №9, вх. А, ет. 3, ап. 9. Застроена площ 68,10 кв.м., състоящ се от антре, кухня-бокс с дневна- трапезария, една спалня, баня-WC, WC и една тераса, ведно със складово помещение № 9 разположено на четвъртия етаж, с полезна площ 4,33 кв.м. Начална тръжна цена 63 245,10 лв.
 • Апартамент № 11 с идентификатор 67338.531.167.8.11, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Иван Вазов” №9, вх. А, ет. 3, ап.11. Застроена площ 89,90 кв.м., състоящ се от антре, кухня-бокс с дневна- трапезария, две спални, баня-WC, WC и две тераси, ведно със складово помещение № 11 разположено на таванския етаж с полезна площ 4,33 кв.м. Начална тръжна цена 83 112 лв.
 • Апартамент № 13 с идентификатор 67338.531.167.8.13, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Иван Вазов” №9, вх. А, ет. 4, ап. 13. Застроена площ 76,32 кв.м. състоящ се от антре, кухня-бокс с дневна-трапезария, една спалня, баня-WC, WC, една тераса и склад и 1,89 % ид.ч. от общите части на сградата. Начална тръжна цена 69 552,40 лв.
 • Апартамент № 14 с идентификатор 67338.531.167.8.14, адрес на имота: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Иван Вазов” №9, вх. А, ет. 5, ап. 14. Застроена площ 76,32 кв.м., състоящ се от антре, кухня-бокс с дневна- трапезария, една спалня, баня-WC, WC, една тераса и склад, ведно с припадащите се 1,78 % ид.ч. от общите части на сградата. Начална тръжна цена 69 552,40 лв.

Община Сливен извършва продажба на нови апартаменти


 • Апартамент № 1, кв. "Българка" 76 вх.  А, ап. 1, площ 65,1 м2, данъчна оценка 35 478 лв.;
 • Апартамент № 2, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 2, площ 64,60 м2, данъчна оценка 35 091,90 лв.;
 • Апартамент № 3, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 3, площ 35,20 м2, данъчна оценка 24 600 лв.;
 • Апартамент № 4, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 4, площ 65,10 м2, данъчна оценка 35 399,70 лв.;
 • Апартамент № 5, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 5, площ 64,60 м2, данъчна оценка 35 091,90 лв.;
 • Апартамент № 6, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 6, площ 35,20 м2, данъчна оценка 19 692,60 лв.;
 • Апартамент № 7, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 7, площ 65,10 м2, данъчна оценка 33 577 лв.;
 • Апартамент № 8, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 8, площ 64,60 м2, данъчна оценка 33 328,90 лв.;
 • Апартамент № 9, кв. "Българка" 76 вх. А, ап. 9, площ 35,20 м2, данъчна оценка 18 826 лв.