Публични предприятия по ЗПП

Доклади

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на публичните предприятия към Община Сливен за 2019 година

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на публичните предприятия към Община Сливен за 2020 година
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2021 г., 16:38:53, размер на файла: 481.01kB ]

Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на публичните предприятия към Община Сливен за 2021 година
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2022 г., 11:40:13, размер на файла: 649.00kB ]


Публични предприятия

„Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД

„Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД

„Общинска охрана и СОТ – Сливен”

„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД

„Обреден комплекс” ЕООД

„Пътнически превози” ЕООД

Достъпност