Публични предприятия по ЗПП

„Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД

„Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД

„Общинска охрана и СОТ – Сливен”

„Дентален център – 1 Сливен” ЕООД

„Обреден комплекс” ЕООД

„Пътнически превози” ЕООД

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен