044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Регистър – държавни помощи /приложение № 5 към чл. 8, ал. 2 от ППЗДП

2017:

"Център за кожно-венерически заболявания - Сливен" ЕООД
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 125.05kB ]

2016

"Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 115.89kB ]

"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 116.31kB ]

2014

"Обреден комплекс" ЕООД - гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 114.92kB ]

2013

"Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 115.49kB ]

"Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 115.53kB ]

2008

"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Сливен" ЕООД гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2017 г., размер на файла: 157.89kB ]