Съобщения във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев и информация за количества по чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите (ЗГ)

Съобщение
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 17:38:54, размер на файла: 117.88kB ]

Информация за определените количества дървесина от общински горски територии
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 17:39:00, размер на файла: 106.61kB ]

Заявление за закупуване на дърва за огрев (в т.ч. инвалиди)
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 17:39:05, размер на файла: 168.50kB ]

Информация на основание чл. 111, ал 11 от Закона за горите
[ Дата на публикуване: 12 юни 2023 г., 16:23:24, размер на файла: 275.34kB ]


Съобщение
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 16:39:46, размер на файла: 365.99kB ]

Заявление за закупуване на дърва за огрев (в т.ч. инвалиди)
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 16:39:51, размер на файла: 169.50kB ]


Съобщение за цена във връзка с чл.111, ал.12 от Закона за горите
[ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 19:19:43, размер на файла: 200.99kB ]

Достъпност