Финансово подпомагане

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 14:25:40 ч., размер на файла: 216.79kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 14:25:45 ч., размер на файла: 182.00kB ]

Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 14:25:48 ч., размер на файла: 34.00kB ]

Приложение № 3
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 14:25:53 ч., размер на файла: 34.00kB ]

Приложение № 4
[ Дата на публикуване: 12 януари 2016 г., 14:25:58 ч., размер на файла: 26.50kB ]

Достъпност