Анкета

Резултати от проведени анкети


Оценка качеството на административното обслужване в Община Сливен

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на:


2. За какви услуги най-често сте посещавали Община - Сливен:


3. За колко време Ви обслужиха?


4. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?


5. Удовлетворени ли сте от отношението и професионализма, които демонстрираха служителите на Община Сливен, докато Ви обслужваха?


6. Общинска Администрация реагира ли своевременно и адекватно на подадените от граждани жалби и сигнали?


7. Моля, поставете цялостна оценка от 1 до 6 (във възходящ ред) за административното обслужване в Община Сливен.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен