Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Анкета: Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на:


2. Удовлетворени ли сте от отношението, което демонстрират служителите на Община Сливен при установяване на служебен контакт?


3. Смятате ли, че служителите са професионално добре подготвени?


4. За колко време Ви обслужиха?


5. Кои аспекти от административното обслужване считате, че имат нужда от подобряване:


6. Моля, дайте Вашата цялостна оценка от 1 до 6 (във възходящ ред) за административното обслужване в Община Сливен.