Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Анкета

Резултати от проведени анкети


Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на:


2. Къде открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?


3. Получената информация достатъчно изчерпателна ли беше?


4. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?


5. Бихте ли заявили административни услуги по електронен път?


6. Общинска Администрация реагира ли своевременно и адекватно на подадените от граждани жалби и сигнали?