Анкета

Резултати от проведени анкети


Оценка на взаимодействието със съдържанието и достъпността на уеб сайта на Община Сливен.

1. Вие посещавате уеб сайта на общинска администрация в качеството си на:


2. Допада ли Ви цялостната визия на уеб сайта на Община Сливен?


3. С цел улесняване на достъпа до съдържанието на уеб сайта, кои от следните компоненти трябва да бъдат подобрени?


4. Лесно ли открихте търсената от Вас информация?


5. Коя от посочените категории има необходимост от допълване и/или актуализиране на информация?


6. Моля, поставете цялостна оценка от 1 до 6 (във възходящ ред) на уеб сайта на Община Сливен.


Достъпност