Анкета

Резултати от проведени анкети


Анкета за бъдещето на Стария бряст

Настоящата анкета има за цел да проучи общественото мнение за Стария бряст, който през вековете се превърна в символ на Сливен, но е в края на своя път. От всички нас зависи как ще продължи мисията му. Нека заедно решим дали на мястото ще се засади ново дърво за нов живот или стволът и клоните на Стария бряст ще се съхранят и той ще се превърне в произведение на изкуството, пазещо спомен за него.

1. Какво да се направи на мястото на Стария бряст?


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен