Резултати от анкети

[2021-01-13 - 2021-03-31] Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

[2020-11-02 - 2020-12-31] Анкета за бъдещето на Стария бряст

[2020-08-31 - 2020-10-15] Оценка на взаимодействието със съдържанието и достъпността на уеб сайта на Община Сливен.

[2020-07-01 - 2020-08-31] Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

[2020-04-24 - 2020-06-30] Оценка качеството на Административното обслужване.

[2020-02-17 - 2020-03-31] Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен