Анкети

Oбщественото мнение за свободните терени в обхвата на Военния стадион

Целта на настоящата анкета е да се проучи общественото мнение за свободните терени в обхвата на Военния стадион, извън игрището за футбол, и за какви видове спорт могат да се изградят бази на тяхно място. Ще се радваме да разберем Вашето мнение за необходимостта от нови спортни съоръжения, които да бъдат включени към Военния стадион. На Вашето внимание предлагаме няколко варианта, с възможност за маркиране на три отговора, като е предвидена и опция "друго". Ако смятате, че има спортове, към които има интерес, не разполагат с никаква база и биха могли да станат част от Военния стадион, включете се в анкетата. Резултатите ще бъдат обобщени и ще се имат предвид при изготвянето на проект за обновяването на Военния стадион.
Община Сливен ще проведе конкурс за идеен архитектурен проект за обновяване на съоръжението и превръщането му в привлекателно място за спорт в града.

Анкетата ще бъде активна до 24 юли.

Достъпност