Анкети

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за качеството на предлаганите услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Сливен. Молим Ви да отговорите максимално честно на въпросите.

1. Как бяхте посрещнати на входа на Община Сливен?

2. Колко пъти в рамките на последните 12 месеца, сте ползвали услуги, предоставени от Община Сливен?

3. Кои места за обслужване сте посещавали?

* До 100 символа

4. От какви услуги най-често имате необходимост?

5. В каква степен получавате нужната Ви информация?

6. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които се изготвят документите Ви?

7. Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват, по отношение на тяхната компетентност?

8. Как се отнесоха служителите към Вас в процеса на обслужване?

9. Налага ли се да се консултирате със служители от специализираните отдели (служители, които не са в ЦАО-на гише), за да Ви бъде извършена услугата?

10. Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването?

* До 100 символа

11. Кои аспекти от обслужването смятате, че най-много се нуждаят от подобрение?

* До 100 символа

12. Как оценявате качеството на Административното обслужване в Община Сливен?

Достъпност