Търгове и конкурси - Архив 2020 г.

Декември

Обява
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 10:40:22, размер на файла: 332.21kB ]

Заяление
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 10:40:28, размер на файла: 80.58kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 10:40:33, размер на файла: 79.36kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 10:40:52, размер на файла: 85.24kB ]

Протокол за допуснати и недопуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 17:31:40, размер на файла: 330.58kB ]

Заповед № РД-05-631/23.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г., 15:45:34, размер на файла: 355.57kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г., 15:45:42, размер на файла: 483.06kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г., 15:45:52, размер на файла: 192.72kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 23 декември 2020 г., 15:45:58, размер на файла: 101.42kB ]

Заповед № РД-05-645/08.01.2021 г. за обект 2104
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 16:50:19, размер на файла: 238.11kB ]

Протокол за класиране за обект 2104
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 16:47:44, размер на файла: 189.19kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 декември 2020 г., 16:11:25, размер на файла: 113.49kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 09:56:29, размер на файла: 211.77kB ]

Заповед № РД 05-622/11.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 17:04:02, размер на файла: 784.42kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 17:04:07, размер на файла: 1.09MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 17:04:12, размер на файла: 626.49kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 17:04:15, размер на файла: 101.27kB ]

Заповед № РД-05-636/30.12.2020 г. за обект 2103
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 11:10:49, размер на файла: 255.94kB ]

Протокол за класиране за обект 2103
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 11:10:57, размер на файла: 204.74kB ]

Договор № 128/12.01.2021 г. за обект 2103
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 09:44:44, размер на файла: 493.44kB ]

Заповед № РД 05-621/11.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:54:43, размер на файла: 786.42kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:54:48, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:54:53, размер на файла: 626.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:54:58, размер на файла: 101.29kB ]

Заповед № РД-05-636/30.12.2020 г. за обект 2102
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 11:10:22, размер на файла: 136.99kB ]

Заповед № РД 05-620/11.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:49:01, размер на файла: 791.97kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:49:05, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:49:10, размер на файла: 626.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 16:49:14, размер на файла: 101.44kB ]

Заповед № РД-05-636/30.12.2020 г. за обект 2101
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 11:09:40, размер на файла: 251.03kB ]

Протокол за класиране за обект 2101
[ Дата на публикуване: 31 декември 2020 г., 11:09:49, размер на файла: 210.56kB ]

Договор № 129/12.01.2021 г. за обект 2101
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 09:43:58, размер на файла: 498.65kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 09:46:50, размер на файла: 197.67kB ]

Заповед № РД 15-74/13.01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 16:54:41, размер на файла: 842.95kB ]

Ноември

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2020 г., 09:09:20, размер на файла: 187.07kB ]

Заповед № РД 15-88/14.01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 януари 2021 г., 11:17:51, размер на файла: 586.90kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2020 г., 09:06:55, размер на файла: 192.71kB ]

Заповед № РД 05-607/18.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:03:46, размер на файла: 953.38kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:03:58, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:04:03, размер на файла: 626.02kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:04:07, размер на файла: 101.19kB ]

Заповед № РД-05-614/04.12.2020 г. за обект 2024
[ Дата на публикуване: 04 декември 2020 г., 17:04:03, размер на файла: 438.23kB ]

Протокол за класиране за обект 2024
[ Дата на публикуване: 04 декември 2020 г., 17:05:15, размер на файла: 364.32kB ]

Договор за обект 2024
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 14:43:09, размер на файла: 668.09kB ]

Заповед № РД 05-606/18.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:13:56, размер на файла: 960.66kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:16:02, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:14:25, размер на файла: 626.11kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2020 г., 17:18:12, размер на файла: 101.50kB ]

Заповед № РД-05-613/04.12.2020 г. за обект 2023
[ Дата на публикуване: 04 декември 2020 г., 16:58:55, размер на файла: 438.58kB ]

Протокол за класиране за обект 2023
[ Дата на публикуване: 04 декември 2020 г., 16:58:59, размер на файла: 365.74kB ]

Договор за обект 2023
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 14:38:19, размер на файла: 672.67kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 11:27:54, размер на файла: 123.55kB ]

Заповед № РД 15-3043/19.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 08:10:02, размер на файла: 152.01kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 08:11:09, размер на файла: 104.66kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 08:11:14, размер на файла: 190.27kB ]

Заповеди спечелили търг на 19.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2020 г., 09:08:35, размер на файла: 590.37kB ]

Заповеди спечелили търг на 03.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 декември 2020 г., 14:12:59, размер на файла: 442.32kB ]


Октомври

Заповед № РД 05-595/16.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 16:46:41, размер на файла: 953.68kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 16:46:47, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 16:46:52, размер на файла: 625.54kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 16:46:57, размер на файла: 101.17kB ]

Заповед № РД-05-604/03.11.2020 г. за обект 2022
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2020 г., 16:10:14, размер на файла: 212.88kB ]

Протокол за класиране за обект 2022
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2020 г., 16:10:18, размер на файла: 167.84kB ]

Договор за обект 2022
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2020 г., 16:09:06, размер на файла: 0.99MB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:17:09, размер на файла: 372.25kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2020 г., 09:58:39, размер на файла: 299.73kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 14:41:23, размер на файла: 192.83kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 09:38:48, размер на файла: 281.60kB ]

Заповед № РД 05-592/05.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 16:54:55, размер на файла: 867.36kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 16:55:04, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 16:55:20, размер на файла: 626.01kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 16:58:13, размер на файла: 101.14kB ]

Заповед № РД-05-598/21.10.2020 г. за обект 2021
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 15:38:00, размер на файла: 213.63kB ]

Протокол за класиране за обект 2021
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 15:38:06, размер на файла: 169.98kB ]

Договор за обект 2021
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 09:03:06, размер на файла: 363.32kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 11:10:39, размер на файла: 356.12kB ]


Септември

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 септември 2020 г., 11:42:29, размер на файла: 304.68kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:43:51, размер на файла: 99.67kB ]

Заповед № РД-15-2691/25.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:43:56, размер на файла: 138.20kB ]

Заповед № РД-05-589/25.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:44:02, размер на файла: 136.48kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:44:16, размер на файла: 1.23MB ]

Приложение 1.1
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:44:24, размер на файла: 284.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 15:44:29, размер на файла: 168.04kB ]

Заповед спечелил търг на 16.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2020 г., 16:15:08, размер на файла: 136.44kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 10:11:26, размер на файла: 376.05kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 10:11:49, размер на файла: 362.79kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 09:58:39, размер на файла: 183.23kB ]

Август

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 09:00:33, размер на файла: 192.94kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 08:59:38, размер на файла: 204.28kB ]

Заповед № РД-05-572/28.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:19:01, размер на файла: 448.86kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:21:28, размер на файла: 435.21kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:22:27, размер на файла: 514.35kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:23:18, размер на файла: 57.12kB ]

Заповед № РД-05-585/16.09.2020 г. за обект 2020
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:16:39, размер на файла: 275.98kB ]

Протокол за класиране за обект 2020
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:16:44, размер на файла: 340.45kB ]

Заповед № РД-05-571/28.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:09:59, размер на файла: 842.44kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:10:04, размер на файла: 1.01MB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:12:14, размер на файла: 1.01MB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 17:14:11, размер на файла: 116.68kB ]

Заповед № РД-05-583/16.09.2020 г. за обект 2018
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:14:16, размер на файла: 424.52kB ]

Заповед № РД-05-584/16.09.2020 г. за обект 2019
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:14:23, размер на файла: 275.16kB ]

Протокол за класиране за обект 2018
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:14:41, размер на файла: 522.67kB ]

Протокол за класиране за обект 2019
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:14:53, размер на файла: 339.13kB ]

Договор за обект 2018
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 17:22:45, размер на файла: 328.36kB ]

Заповед № РД-05-570/28.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 16:50:19, размер на файла: 911.87kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 16:50:44, размер на файла: 1.21MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 16:53:09, размер на файла: 628.55kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 16:53:14, размер на файла: 241.34kB ]

Заповед № РД-05-578/16.09.2020 г. за обект 2013
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:09:20, размер на файла: 277.71kB ]

Заповед № РД-05-579/16.09.2020 г. за обект 2014
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:09:28, размер на файла: 424.01kB ]

Заповед № РД-05-580/16.09.2020 г. за обект 2015
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:09:34, размер на файла: 349.20kB ]

Заповед № РД-05-581/16.09.2020 г. за обект 2016
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:09:40, размер на файла: 278.22kB ]

Заповед № РД-05-582/16.09.2020 г. за обект 2017
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:09:47, размер на файла: 276.69kB ]

Протокол за класиране за обект 2013
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:12:01, размер на файла: 342.76kB ]

Протокол за класиране за обект 2014
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:12:11, размер на файла: 348.89kB ]

Протокол за класиране за обект 2015
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:12:19, размер на файла: 347.46kB ]

Протокол за класиране за обект 2016
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:12:31, размер на файла: 341.59kB ]

Протокол за класиране за обект 2017
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 16:12:43, размер на файла: 337.84kB ]

Договор за обект 2015
[ Дата на публикуване: 25 септември 2020 г., 17:24:59, размер на файла: 365.80kB ]

Договор № 123 от 05.10.2020 г. - Обект 2015
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 16:32:04, размер на файла: 670.90kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 11:36:46, размер на файла: 192.21kB ]

Заповед № РД 15-2491/26.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 11:15:51, размер на файла: 436.39kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 11:15:56, размер на файла: 187.84kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 26 август 2020 г., 11:16:02, размер на файла: 298.63kB ]

Заповед спечелил търг на 16.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 21 септември 2020 г., 15:41:35, размер на файла: 172.83kB ]

Договор № 49/19.10.2020 - Бръснаро-фризьорски салон, Сграда за търговия и услуги № 2
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:53:22, размер на файла: 126.40kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 24 август 2020 г., 15:16:26, размер на файла: 278.36kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 09:34:24, размер на файла: 209.75kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 август 2020 г., 15:35:47, размер на файла: 110.24kB ]

Заповед № РД 15-2386/12.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 12 август 2020 г., 15:30:35, размер на файла: 440.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 август 2020 г., 15:30:40, размер на файла: 192.91kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 август 2020 г., 15:30:45, размер на файла: 298.74kB ]

Заповеди спечелили търг на 04.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 септември 2020 г., 14:29:55, размер на файла: 569.35kB ]

Заповеди спечелили търг на 18.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 21 септември 2020 г., 15:48:43, размер на файла: 181.31kB ]

Заповеди спечелили търг на 04.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 16:10:55, размер на файла: 520.13kB ]

Договор № 33/23.09.2020 г. - Магазин № 4, Сграда за търговия и услуги № 4
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:47:39, размер на файла: 226.97kB ]

Договор № 38/01.10.2020 г. - Магазин № 11, Сграда за търговия и услуги № 2
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:47:46, размер на файла: 226.27kB ]

Договор № 40/01.10.2020 г. - Магазин № 2, Сграда № 3
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:47:52, размер на файла: 223.38kB ]

Договор № 41/05.10.2020 г. - Магазин № 5, Сграда за търговия и услуги № 2
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:47:57, размер на файла: 227.05kB ]

Договор № 44/06.10.2020 г. - Магазин № 5, под Зеленчуково покритие
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:48:02, размер на файла: 226.65kB ]

Договор № 45/07.10.2020 г. - Магазин № 9, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 15:48:09, размер на файла: 224.99kB ]

Заповед № РД 15-2379/11.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 11:21:16, размер на файла: 448.31kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 11:21:34, размер на файла: 206.73kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 11:21:38, размер на файла: 299.28kB ]

Заповеди спечелили търг на 03.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 септември 2020 г., 14:24:52, размер на файла: 562.22kB ]

Заповеди спечелили търг на 17.09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 21 септември 2020 г., 15:45:36, размер на файла: 211.30kB ]

Договор № 34/24.09.2020 - Щанд № 2, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:35:40, размер на файла: 125.46kB ]

Договор № 35/01.10.2020 - Агроаптека, Източна част на Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:35:45, размер на файла: 125.61kB ]

Договор № 36/01.10.2020 - Агроаптека, Източна част на Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:35:50, размер на файла: 126.19kB ]

Договор № 37/01.10.2020 - Павилион № 4, Микропазар „Дружба”
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:35:54, размер на файла: 126.73kB ]

Договор № 42/05.10.2020 - Щанд № 8, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:35:58, размер на файла: 125.94kB ]

Договор № 43/06.10.2020 - Магазин № 10, Сграда № 3
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:01, размер на файла: 125.22kB ]

Договор № 46/07.10.2020 - Щанд № 6, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:06, размер на файла: 125.48kB ]

Договор № 47/12.10.2020 - Магазин за № 13, Сграда за търговия и услуги № 2
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:10, размер на файла: 126.00kB ]

Договор № 48/19.10.2020 - Магазин № 1, под Зеленчуково покритие
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:15, размер на файла: 126.17kB ]

Договор № 50/19.10.2020 - Клетка № 5, Източна част на Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:20, размер на файла: 124.12kB ]

Договор № 51/19.10.2020 - Клетка № 6, Източна част на Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 13:36:23, размер на файла: 124.17kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 03 август 2020 г., 10:51:06, размер на файла: 280.54kB ]

Юли

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:00, размер на файла: 200.26kB ]

Заповед № РД 15-2270/29.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:14, размер на файла: 282.85kB ]

Заповед № РД 05-563/30.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:20, размер на файла: 278.62kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:30, размер на файла: 334.62kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:41, размер на файла: 2.19MB ]

Приложение 1.1
[ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 14:23:47, размер на файла: 720.36kB ]

Заповед спечелили търг на 18.08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 24 август 2020 г., 16:36:14, размер на файла: 329.95kB ]

Протокол от 18.08.2020 г., относно проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи
[ Дата на публикуване: 24 август 2020 г., 16:36:19, размер на файла: 337.86kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 юли 2020 г., 08:49:45, размер на файла: 363.52kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 юли 2020 г., 10:06:45, размер на файла: 206.29kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 юли 2020 г., 16:45:39, размер на файла: 190.86kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 11:56:05, размер на файла: 210.15kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:50:26, размер на файла: 192.80kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 09:04:39, размер на файла: 370.69kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 08:45:45, размер на файла: 369.43kB ]

Юни

Заповед № РД 15-1806/19.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:05:16, размер на файла: 448.33kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:12:17, размер на файла: 202.78kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:12:24, размер на файла: 298.81kB ]

Заповеди спечелили търг на 16.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:12:56, размер на файла: 597.33kB ]

Договор № 25/04.08.2020 г. - Павилион № 3, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:52:43, размер на файла: 227.04kB ]

Договор № 26/17.08.2020 г. - Магазин № 9, Сграда № 3
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:52:48, размер на файла: 225.85kB ]

Договор № 27/17.08.2020 г. - Магазин № 7, Сграда № 3
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:52:54, размер на файла: 226.92kB ]

Договор № 28/17.08.2020 г. - Тоалетна, "Сграда за търговия и услуги№ 2"
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:52:59, размер на файла: 226.75kB ]

Договор № 29/17.08.2020 г. - Магазин за № 17, "Сграда за търговия и услуги№ 2”
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:53:05, размер на файла: 227.50kB ]

Договор № 30/17.08.2020 г. - Офис № 14, “Сграда за търговия и услуги № 4”, ет.ІІ
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:53:11, размер на файла: 227.01kB ]

Договор № 31/17.08.2020 г. - Магазин за № 10, "Сграда за търговия и услуги№ 2"
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:53:16, размер на файла: 227.63kB ]

Договор № 32/17.08.2020 г. - Магазин за № 13, „Сграда за търговия и услуги№ 4”
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 16:53:25, размер на файла: 229.21kB ]

Заповед № РД 05-545/18.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:21:34, размер на файла: 679.14kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:23:16, размер на файла: 873.42kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:24:28, размер на файла: 177.63kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:25:28, размер на файла: 131.82kB ]

Заповед № РД 05-555/08.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 юли 2020 г., 17:09:44, размер на файла: 423.06kB ]

Протокол за класиране за обект 2012
[ Дата на публикуване: 09 юли 2020 г., 17:09:54, размер на файла: 519.72kB ]

Договор за обект 2012
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 10:53:57, размер на файла: 621.63kB ]

Анекс към Договор № 119 от 14.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 24 август 2020 г., 16:20:28, размер на файла: 657.05kB ]

Заповед № РД 05-544/18.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:16:38, размер на файла: 870.31kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:16:47, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:16:53, размер на файла: 625.98kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 16:16:58, размер на файла: 101.03kB ]

Заповед № РД 05-554/08.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 юли 2020 г., 17:04:11, размер на файла: 424.44kB ]

Протокол за класиране за обект 2011
[ Дата на публикуване: 09 юли 2020 г., 17:04:29, размер на файла: 519.63kB ]

Договор за обект 2011
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 10:53:49, размер на файла: 670.26kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 08:57:02, размер на файла: 205.30kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 юни 2020 г., 13:45:10, размер на файла: 214.36kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 10:51:27, размер на файла: 278.96kB ]

Заповед № РД 05-538/08.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:51:32, размер на файла: 886.48kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:53:31, размер на файла: 1.28MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:54:07, размер на файла: 626.00kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:54:13, размер на файла: 101.58kB ]

Заповед № РД 05-549/24.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 26 юни 2020 г., 16:40:57, размер на файла: 277.92kB ]

Протокол за класиране за обект 2010
[ Дата на публикуване: 26 юни 2020 г., 16:41:10, размер на файла: 341.71kB ]

Заповед № РД 05-537/08.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:36:33, размер на файла: 872.56kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:41:36, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:43:11, размер на файла: 626.10kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 13:44:27, размер на файла: 101.46kB ]

Заповед № РД 05-548/24.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 26 юни 2020 г., 16:36:49, размер на файла: 425.04kB ]

Протокол за класиране за обект 2009
[ Дата на публикуване: 26 юни 2020 г., 16:36:53, размер на файла: 522.25kB ]

Договор за обект 2009
[ Дата на публикуване: 29 юни 2020 г., 17:46:34, размер на файла: 233.48kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 08:34:03, размер на файла: 377.07kB ]

Май

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 11:17:46, размер на файла: 357.15kB ]

Заповед № РД 05-531/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:26:39, размер на файла: 274.41kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:27:54, размер на файла: 267.71kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:30:18, размер на файла: 150.11kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:31:16, размер на файла: 81.39kB ]

Заповед № РД 05-542/10.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 15:49:37, размер на файла: 278.09kB ]

Протокол за класиране за обект 2008
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 15:49:42, размер на файла: 340.17kB ]

Заповед № РД 05-530/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:06:42, размер на файла: 283.38kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:13:07, размер на файла: 366.16kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:15:38, размер на файла: 209.08kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:20:21, размер на файла: 142.96kB ]

Заповед № РД 05-541/10.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 15:46:01, размер на файла: 275.02kB ]

Протокол за класиране за обект 2007
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 15:46:06, размер на файла: 337.56kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:51:56, размер на файла: 199.70kB ]

Заповед № РД 05-529/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:57:05, размер на файла: 290.10kB ]

Заповед № РД 15-1482/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:59:31, размер на файла: 207.33kB ]

Приложение 1 - Земеделски земи за отдаване под наем през 2020г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:21:53, размер на файла: 1.49MB ]

Приложение 2 - Тарифа за отдаване под наем и аренда на общински остатъчни земи в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:27:50, размер на файла: 225.52kB ]

Зявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:29:14, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:30:38, размер на файла: 34.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:30:44, размер на файла: 35.00kB ]

Заповед № РД 05-548/29.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 юни 2020 г., 16:37:59, размер на файла: 783.82kB ]

Заповед № РД 05-551/03.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 10:04:30, размер на файла: 359.32kB ]

Заповед № РД 05-556/10.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 юли 2020 г., 11:49:23, размер на файла: 339.38kB ]

Заповеди на кмета за спечелили търг на 18.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 10:21:24, размер на файла: 589.69kB ]

Заповед № РД-05-564/12.08.2020г. - класирани на второ място
[ Дата на публикуване: 13 август 2020 г., 10:54:31, размер на файла: 318.61kB ]

Заповед № РД 15-1441/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:12, размер на файла: 444.30kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:40, размер на файла: 199.19kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:47, размер на файла: 299.29kB ]

Заповеди на кмета за спечелили търг на 03.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:52:10, размер на файла: 569.20kB ]

Договор № 10/20.07.2020 г. - Офис № 7, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:31:54, размер на файла: 227.90kB ]

Договор № 11/20.07.2020 г. - Магазин за цветя № 4, "Сграда за търговия и услуги№ 4"
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:00, размер на файла: 228.67kB ]

Договор № 12/20.07.2020 г. - Офис № 4, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:06, размер на файла: 226.95kB ]

Договор № 13/20.07.2020 г. - Офис № 2, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:12, размер на файла: 226.90kB ]

Договор № 14/20.07.2020 г. - Щанд № 14, "Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:18, размер на файла: 227.98kB ]

Договор № 15/20.07.2020 г. - Офис № 12, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:22, размер на файла: 227.52kB ]

Договор № 16/20.07.2020 г. - Магазин № 1, „Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:27, размер на файла: 229.42kB ]

Договор № 17/20.07.2020 г. - Магазин № 8, под Зеленчуково покритие
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 17:32:33, размер на файла: 226.66kB ]

Договор № 18/21.07.2020 г. - Магазин за цветя № 3, „Сграда за търговия и услуги№ 4”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:08, размер на файла: 228.70kB ]

Договор № 19/21.07.2020 г. - Магазин за цветя № 6, „Сграда за търговия и услуги№ 4”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:15, размер на файла: 228.73kB ]

Договор № 20/03.08.2020 г. - Офис № 10, “Сграда за търговия и услуги № 2”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:22, размер на файла: 229.22kB ]

Договор № 21/03.08.2020 г. - Офис № 12, “Сграда за търговия и услуги № 2”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:28, размер на файла: 229.50kB ]

Договор № 22/03.08.2020 г. - Офис № 2, “Сграда за търговия и услуги № 2”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:33, размер на файла: 226.41kB ]

Договор № 23/03.08.2020 г. - Павилион № 19, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:38, размер на файла: 226.80kB ]

Договор № 24/03.08.2020 г. - Магазин № 2, „Покрит пазар за месни и млечни продукти”
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 16:07:42, размер на файла: 227.07kB ]

Заповед № РД 05-527/19.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:13:48, размер на файла: 686.65kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:18:54, размер на файла: 624.26kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:21:49, размер на файла: 624.26kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:24:25, размер на файла: 114.82kB ]

Заповед № РД-05-534/08.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:26:29, размер на файла: 423.66kB ]

Протокол за класиране за обект 2004
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:28:48, размер на файла: 522.24kB ]

Заповед № РД-05-535/08.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:32:40, размер на файла: 422.60kB ]

Протокол за класиране за обект 2005
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:33:43, размер на файла: 519.50kB ]

Договор за обект 2004
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 15:54:23, размер на файла: 623.63kB ]

Договор за обект 2004
[ Дата на публикуване: 23 юни 2020 г., 15:59:36, размер на файла: 623.63kB ]

Заповед № РД 05-528/19.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:40:05, размер на файла: 868.44kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:40:28, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:41:53, размер на файла: 626.10kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:47:31, размер на файла: 101.28kB ]

Заповед № РД-05-536/08.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:38:26, размер на файла: 422.71kB ]

Протокол за класиране за обект 2006
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 15:38:33, размер на файла: 520.41kB ]

Договор за обект 2006
[ Дата на публикуване: 18 юни 2020 г., 15:56:22, размер на файла: 667.28kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 13:19:23, размер на файла: 191.99kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 08:25:19, размер на файла: 357.82kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 май 2020 г., 11:15:36, размер на файла: 187.10kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:57:58, размер на файла: 192.26kB ]

Заповед № РД 15-1202 от 05.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:58:03, размер на файла: 436.50kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:58:09, размер на файла: 299.32kB ]

Заповед № РД 15-1708/16.06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 14:32:57, размер на файла: 509.06kB ]

Договор Щанд №13, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 10:20:14, размер на файла: 228.55kB ]


Април

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 09:10:51, размер на файла: 193.08kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 09:10:46, размер на файла: 209.35kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 10:39:29, размер на файла: 193.55kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 13:39:51, размер на файла: 193.89kB ]


Март

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 11:36:36, размер на файла: 367.70kB ]


Февруари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г., 13:36:36, размер на файла: 193.93kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:10, размер на файла: 961.19kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:26, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:43, размер на файла: 626.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:48, размер на файла: 100.03kB ]

Заповед № РД-05-520/10.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:30, размер на файла: 425.07kB ]

Протокол за класиране за обект 2003
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:36, размер на файла: 692.52kB ]

Договор № 113/07.07.04.2020 г. за обект 2003
[ Дата на публикуване: 07 април 2020 г., 17:29:11, размер на файла: 6.96MB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:30, размер на файла: 196.48kB ]

Заповед № РД 15-291 от 06.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:39, размер на файла: 439.56kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:43, размер на файла: 298.98kB ]

Заповеди спечелил търг на 27.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 11:59:54, размер на файла: 519.91kB ]

Договор № 2/01.04.2020 г. - Павилион № 2, Микропазар „Сини камъни”
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:18:43, размер на файла: 224.06kB ]

Договор № 7/01.04.2020 г. - Павилион № 7, Микропазар „Сини камъни”
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:20:38, размер на файла: 225.64kB ]

Обява за конкурса
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:31, размер на файла: 295.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:37:59, размер на файла: 286.63kB ]

Заповед № РД-05-514/03.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:07:25, размер на файла: 942.27kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:14:16, размер на файла: 1.24MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:17:44, размер на файла: 619.58kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:19:42, размер на файла: 100.09kB ]

Заповед № РД-05-516/18.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:02, размер на файла: 422.38kB ]

Протокол за класиране за обект 2002
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:12, размер на файла: 691.36kB ]

Договор за обект 2002
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2020 г., 17:08:05, размер на файла: 662.51kB ]


Януари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 17:45:17, размер на файла: 208.99kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 13:31:20, размер на файла: 367.58kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 08:48:43, размер на файла: 190.29kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 08:51:55, размер на файла: 200.65kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 15:35:45, размер на файла: 125.84kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:47:17, размер на файла: 140.33kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:38:01, размер на файла: 133.12kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 19:05:47, размер на файла: 97.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 16:17:47, размер на файла: 195.98kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен