Търгове и конкурси - Архив 2021 г.

Септември

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 септември 2021 г., 11:06:34, размер на файла: 366.79kB ]

Заповед РД 05-733 от 15.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 15:59:10, размер на файла: 786.45kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 15:59:27, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 15:59:34, размер на файла: 626.72kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 16:00:02, размер на файла: 101.89kB ]

Заповед РД 05-745 от 04.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:12:04, размер на файла: 430.15kB ]

Протокол за класиране за обект 2119
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 14:12:12, размер на файла: 350.45kB ]

Договор за Обект №2119
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2021 г., 16:24:24, размер на файла: 496.00kB ]

Анекс към Договор № 146 от 14.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 09:46:30, размер на файла: 161.67kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 16:46:23, размер на файла: 296.03kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 16:13:33, размер на файла: 211.14kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 септември 2021 г., 16:45:58, размер на файла: 294.68kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 септември 2021 г., 16:45:32, размер на файла: 289.82kB ]

Август

Заповед РД 05-728 от 31.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 17:03:32, размер на файла: 783.62kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 17:03:45, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 17:03:49, размер на файла: 626.88kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 17:03:52, размер на файла: 101.89kB ]

Заповед № РД 05-736 от 17.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 20 септември 2021 г., 16:26:42, размер на файла: 428.50kB ]

Протокол за класиране за обект 2118
[ Дата на публикуване: 20 септември 2021 г., 16:26:46, размер на файла: 348.41kB ]

Договор за Обект №2118
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:30:14, размер на файла: 491.53kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 14:25:25, размер на файла: 212.46kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 09:28:44, размер на файла: 189.60kB ]

Заповед РД 05-726 от 27.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:48:45, размер на файла: 858.47kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:48:50, размер на файла: 1.09MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:48:53, размер на файла: 625.56kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:49:48, размер на файла: 97.11kB ]

Заповед № РД 15-686 от 07.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 16:16:55, размер на файла: 430.36kB ]

Протокол за класиране за обект 2117
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 16:17:00, размер на файла: 354.32kB ]

Договор за Обект 2117
[ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 10:21:18, размер на файла: 664.05kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 11:31:29, размер на файла: 195.07kB ]

Заповед РД 15-1569 от 25.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 11:31:33, размер на файла: 439.06kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 11:31:36, размер на файла: 296.89kB ]

Заповеди спечелили търг на 21.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 14:37:14, размер на файла: 566.12kB ]

Заповед спечелил търг на 21.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 17:00:15, размер на файла: 511.12kB ]

Заповед спечелил търг на 05.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 14:38:35, размер на файла: 509.03kB ]

Договор №45 от 15.10.2021 г. - Магазин №8, Сграда за търговия и услуги №4
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:15, размер на файла: 227.45kB ]

Договор №46 от 22.10.2021 г. - Магазин №4, Сграда №5
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:22, размер на файла: 223.31kB ]

Договор №47 от 22.10.2021 г. - Павилион №6, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:26, размер на файла: 224.97kB ]

Договор №48 от 22.10.2021 г. - Магазин №8, Сграда №3
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:29, размер на файла: 223.51kB ]

Договор №49 от 22.10.2021 г. - Складово помещение № 10, Покрит пазар за месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:34, размер на файла: 226.47kB ]

Договор №50 от 22.10.2021 г. - Павилион № 16, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 17:01:38, размер на файла: 228.02kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 10:08:18, размер на файла: 298.24kB ]

Заповед № РД 05-713 от 11.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 14:53:50, размер на файла: 792.18kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 14:53:58, размер на файла: 1.11MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 14:54:02, размер на файла: 626.69kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 август 2021 г., 14:55:19, размер на файла: 214.35kB ]

Заповед РД 05-725 от 26.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 14:33:06, размер на файла: 429.69kB ]

Протокол за класиране за обект 2116
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 14:33:12, размер на файла: 350.69kB ]

Договор за Обект 2116
[ Дата на публикуване: 03 септември 2021 г., 16:41:04, размер на файла: 500.82kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 12:52:53, размер на файла: 109.62kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:29:07, размер на файла: 196.80kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:30:25, размер на файла: 196.74kB ]

Заповед № РД 15-1396 от 29.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:35:26, размер на файла: 291.64kB ]

Заповед № РД 05-710 от 29.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:35:30, размер на файла: 279.70kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:35:39, размер на файла: 2.33MB ]

Приложение 1.1
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:35:48, размер на файла: 720.20kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 август 2021 г., 16:35:53, размер на файла: 215.82kB ]

Заповед спечелил търг
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 10:19:22, размер на файла: 702.13kB ]

Юли

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 юли 2021 г., 09:40:23, размер на файла: 190.85kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 юли 2021 г., 09:37:18, размер на файла: 373.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 юли 2021 г., 09:07:31, размер на файла: 197.61kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 23 юли 2021 г., 09:13:01, размер на файла: 212.92kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:54:13, размер на файла: 198.81kB ]

Заповед № РД 15-1314 от 15.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:54:17, размер на файла: 444.99kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:54:20, размер на файла: 298.15kB ]

Заповеди за спечелили търг на 16.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 18 август 2021 г., 16:14:37, размер на файла: 265.14kB ]

Заповед за спечелил търг на 30.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 14:18:13, размер на файла: 511.13kB ]

Заповед спечелил търг на 16.08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 03 септември 2021 г., 16:39:23, размер на файла: 507.89kB ]

Заповед № РД 05-701 от 13.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 13 юли 2021 г., 17:05:01, размер на файла: 673.67kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 13 юли 2021 г., 17:05:07, размер на файла: 870.51kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 13 юли 2021 г., 17:05:12, размер на файла: 623.06kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 13 юли 2021 г., 17:07:24, размер на файла: 91.27kB ]

Заповед № РД 05-709 от 29.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 16:37:48, размер на файла: 423.03kB ]

Протокол за класиране за обект 2115
[ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 16:37:53, размер на файла: 523.65kB ]

Договор за Обект 2115
[ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 11:51:48, размер на файла: 622.86kB ]

Юни

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 юни 2021 г., 14:25:57, размер на файла: 120.30kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 28 юни 2021 г., 14:22:21, размер на файла: 109.05kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:23:43, размер на файла: 200.60kB ]

Заповед № РД 05-691 от 18.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:25:11, размер на файла: 288.16kB ]

Заповед № РД 15-1107 от 18.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:25:27, размер на файла: 210.57kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:26:32, размер на файла: 1.75MB ]

Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:26:36, размер на файла: 376.67kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:28:59, размер на файла: 29.50kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:29:17, размер на файла: 31.00kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:29:31, размер на файла: 31.00kB ]

Заповед спечелил търг
[ Дата на публикуване: 19 юли 2021 г., 16:23:05, размер на файла: 927.63kB ]

Заповед № РД 05-711 от 04.08.2021 г. за отстраняване на допусната техническа грешка
[ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 17:04:21, размер на файла: 380.51kB ]

Заповед № РД 05-720 от 18.08.2021 г. - физически и юридически лица класирани на второ място
[ Дата на публикуване: 20 август 2021 г., 08:45:06, размер на файла: 238.57kB ]

Заповед № РД 05-722 от 23.08.2021 г. за отстраняване на допусната техническа грешка
[ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 15:40:56, размер на файла: 385.71kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:08:55, размер на файла: 204.25kB ]

Заповед №РД 15-352 от 11.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 март 2022 г., 16:45:59, размер на файла: 767.14kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 16:00:05, размер на файла: 96.76kB ]

Заповед № РД 15-682 от 03.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:14:52, размер на файла: 857.77kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:16:37, размер на файла: 1.09MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:16:43, размер на файла: 625.63kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:16:49, размер на файла: 97.07kB ]

Заповед № РД 05-699 от 21.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:53:34, размер на файла: 425.57kB ]

Протокол за класиране за обект 2114
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:54:54, размер на файла: 343.93kB ]

Договор за Обект 2114
[ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 11:18:16, размер на файла: 492.37kB ]

Анекс към Договор № 140 от 19.07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 09:50:48, размер на файла: 161.60kB ]

Заповед № РД 15-681 от 03.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:09:38, размер на файла: 958.20kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:09:47, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:09:51, размер на файла: 626.66kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:10:08, размер на файла: 101.86kB ]

Заповед № РД 05-698 от 21.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:52:32, размер на файла: 424.52kB ]

Протокол за класиране за обект 2113
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:52:44, размер на файла: 343.92kB ]

Договор за Обект 2113
[ Дата на публикуване: 28 юни 2021 г., 15:23:14, размер на файла: 365.27kB ]

Заповед № РД 05-680 от 03.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 16:58:06, размер на файла: 369.84kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:00:55, размер на файла: 640.00kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:01:00, размер на файла: 443.17kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 17:01:35, размер на файла: 47.62kB ]

Заповед № РД 05-697 от 21.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:52:08, размер на файла: 557.90kB ]

Протокол за класиране за обект 2112
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:52:15, размер на файла: 343.72kB ]

Договор за Обект 2112
[ Дата на публикуване: 22 юли 2021 г., 11:16:29, размер на файла: 609.50kB ]

Заповед № РД 05-679 от 03.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 16:50:01, размер на файла: 685.82kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 16:50:04, размер на файла: 877.70kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 16:50:08, размер на файла: 177.63kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 16:50:54, размер на файла: 93.10kB ]

Заповед № РД 05-696 от 21.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:51:36, размер на файла: 424.00kB ]

Протокол за класиране за обект 2111
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 09:51:45, размер на файла: 517.76kB ]

Договор за Обект 2111
[ Дата на публикуване: 28 юни 2021 г., 15:23:04, размер на файла: 279.69kB ]

Анекс към Договор № 138 от 28.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2022 г., 09:51:01, размер на файла: 194.44kB ]

Май

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 май 2021 г., 09:17:49, размер на файла: 379.47kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 май 2021 г., 17:31:13, размер на файла: 96.24kB ]

Заповед № РД 05-216 от 21.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:13:54, размер на файла: 788.29kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:13:58, размер на файла: 1.11MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:14:03, размер на файла: 626.18kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:14:07, размер на файла: 101.89kB ]

Заповед № РД 05-688 от 07.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:57:28, размер на файла: 601.74kB ]

Протокол за класиране за обект 2110
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:57:33, размер на файла: 348.50kB ]

Договор за Обект 2110
[ Дата на публикуване: 18 юни 2021 г., 15:04:20, размер на файла: 496.16kB ]

Заповед № РД 05-215 от 21.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:07:30, размер на файла: 681.90kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:07:34, размер на файла: 873.90kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:07:37, размер на файла: 177.63kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:07:41, размер на файла: 93.08kB ]

Заповед № РД 05-687 от 07.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:56:18, размер на файла: 425.83kB ]

Протокол за класиране за обект 2109
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:56:22, размер на файла: 523.99kB ]

Договор за Обект 2109
[ Дата на публикуване: 18 юни 2021 г., 15:03:43, размер на файла: 622.64kB ]

Заповед № РД 05-214 от 21.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:05:59, размер на файла: 682.94kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:06:03, размер на файла: 874.78kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:06:09, размер на файла: 623.87kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 16:06:13, размер на файла: 91.40kB ]

Заповед № РД 15-686 от 07.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:55:05, размер на файла: 424.61kB ]

Протокол за класиране за обект 2108
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 16:55:09, размер на файла: 523.81kB ]

Договор за Обект 2108
[ Дата на публикуване: 18 юни 2021 г., 15:03:11, размер на файла: 624.46kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 май 2021 г., 09:03:27, размер на файла: 193.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 14 май 2021 г., 13:39:04, размер на файла: 148.68kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 май 2021 г., 15:05:59, размер на файла: 200.14kB ]

Заповед № РД 15-828 от 12.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2021 г., 15:06:02, размер на файла: 445.02kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 май 2021 г., 15:06:05, размер на файла: 298.94kB ]

Заповеди спечелил търг на 18.06.2021 г
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:23:05, размер на файла: 208.69kB ]

Заповед спечелил търг на 04.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 08 юли 2021 г., 13:25:28, размер на файла: 503.70kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 10:07:06, размер на файла: 195.82kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 09:58:19, размер на файла: 354.84kB ]

Април

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 април 2021 г., 10:02:42, размер на файла: 290.41kB ]

Удължаване срока за подаване на документи по обявата
[ Дата на публикуване: 28 май 2021 г., 16:41:12, размер на файла: 295.20kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 23 април 2021 г., 12:57:37, размер на файла: 95.45kB ]

Заповеди спечелил търг на 26.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 28 май 2021 г., 14:08:04, размер на файла: 835.17kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 09:10:43, размер на файла: 375.28kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 11:23:21, размер на файла: 547.06kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 13:19:13, размер на файла: 277.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 13:19:18, размер на файла: 274.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 13:19:23, размер на файла: 306.50kB ]

Декларация - съгласие
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 13:19:28, размер на файла: 246.05kB ]

Съобщение - Удължаване срока за подаване на документи по обявата
[ Дата на публикуване: 23 април 2021 г., 16:03:25, размер на файла: 183.24kB ]

Протокол № 1 от 20.05.2021 г. - допуснати и недопуснати до "Интервю" кандидати
[ Дата на публикуване: 02 юни 2021 г., 16:51:28, размер на файла: 308.00kB ]

Протокол № 2 от 16.06.2021 г. - допуснати и недопуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 18 юни 2021 г., 14:39:38, размер на файла: 222.79kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 април 2021 г., 10:16:20, размер на файла: 212.02kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 10:34:09, размер на файла: 372.28kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 09:01:57, размер на файла: 215.08kB ]

Март

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:20, размер на файла: 104.75kB ]

Заповед № РД 15-524 от 22.03.2021г.
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:28, размер на файла: 150.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:35, размер на файла: 189.95kB ]

Заповед № РД 15-768 от 23.04.2021 г.
[ Дата на публикуване: 23 април 2021 г., 15:03:33, размер на файла: 647.61kB ]

Заповеди спечелил търг на 28.04.2021 г.
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., 16:25:51, размер на файла: 583.56kB ]

Заповеди спечелил търг на 12.05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 17 май 2021 г., 15:07:11, размер на файла: 540.71kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:16:36, размер на файла: 287.41kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:31:00, размер на файла: 375.04kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:17, размер на файла: 564.89kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:22, размер на файла: 80.27kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:39, размер на файла: 79.36kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:29:10, размер на файла: 85.24kB ]

Протокол № 1 за допуснати и недопуснати до етап интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 16:45:25, размер на файла: 175.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 09:54:22, размер на файла: 287.78kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 март 2021 г., 15:38:48, размер на файла: 290.42kB ]

Обява - удължен срок
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 09:51:46, размер на файла: 303.73kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:38, размер на файла: 302.16kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:43, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:50, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (чл. 20 от ЗПП)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:55, размер на файла: 30.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:46:00, размер на файла: 24.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:15, размер на файла: 782.39kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:20, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:24, размер на файла: 626.57kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:28, размер на файла: 101.92kB ]

Заповед № РД-05-665/18.03.2021 г. за обект 2107
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:24:44, размер на файла: 590.81kB ]

Протокол за класиране за обект 2107
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:24:48, размер на файла: 522.63kB ]

Договор за Обект 2107
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 11:52:01, размер на файла: 494.11kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 март 2021 г., 15:59:02, размер на файла: 191.56kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 11:16:47, размер на файла: 190.66kB ]

Заповед № РД-15-521/22.03.2021 г., спечелил търг
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:04:33, размер на файла: 911.78kB ]

Заповед № РД-15-522/22.03.2021 г., спечелил търг
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:07:09, размер на файла: 908.21kB ]

Февруари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 08:59:39, размер на файла: 297.06kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 08:59:53, размер на файла: 195.01kB ]

Заповед № РД-05-653/10.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:07:59, размер на файла: 771.64kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:04, размер на файла: 1.08MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:09, размер на файла: 623.79kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:19, размер на файла: 101.88kB ]

Заповед № РД-05-658/01.03.2021 г. за обект 2106
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:55, размер на файла: 520.79kB ]

Протокол за класиране за обект 2106
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:35:00, размер на файла: 523.08kB ]

Договор за Обект 2106
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:15:56, размер на файла: 290.47kB ]

Заповед № РД-05-562/10.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:26, размер на файла: 770.83kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:31, размер на файла: 1.08MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:36, размер на файла: 623.89kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:41, размер на файла: 101.72kB ]

Заповед № РД-05-657/01.03.2021 г. за обект 2105
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:37, размер на файла: 519.45kB ]

Протокол за класиране за обект 2105
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:45, размер на файла: 521.87kB ]

Договор за Обект 2105
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:15:49, размер на файла: 289.89kB ]

Януари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 11:45:31, размер на файла: 142.85kB ]

Заповед № РД-15-272/15.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2021 г., 16:12:33, размер на файла: 413.81kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 10:30:37, размер на файла: 357.76kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 10:30:31, размер на файла: 376.28kB ]

Заповед № РД-15-57/12.01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:13:52, размер на файла: 150.31kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:13:56, размер на файла: 105.48kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:14:00, размер на файла: 189.91kB ]

Заповед спечелил търг на 08.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2021 г., 16:08:45, размер на файла: 550.52kB ]

Заповеди спечелил търг на 22.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2021 г., 14:50:10, размер на файла: 540.10kB ]

Заповеди спечелил търг на 08.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 11 март 2021 г., 10:06:02, размер на файла: 519.40kB ]

Договор № 2/01.03.2021 г. - Магазин №15, "Сграда за търговия и услуги №2"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:07, размер на файла: 125.13kB ]

Договор № 3/09.03.2021 г. - Магазин №11, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:11, размер на файла: 125.37kB ]

Договор № 4/09.03.2021 г. - Клетка №3, Източна част на Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:15, размер на файла: 124.28kB ]

Договор № 5/09.03.2021 г. - Клетка №4, Източна част на Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:18, размер на файла: 124.28kB ]

Договор № 6/09.03.2021 г. - Магазин №9, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:26, размер на файла: 125.70kB ]

Договор № 7/10.03.2021 г. - Магазин №12, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:31, размер на файла: 125.18kB ]

Договор № 8/11.03.2021 г. - Тоалетна, Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:34, размер на файла: 123.61kB ]

Договор № 10/23.03.2021 г. - Павилион №1, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:38, размер на файла: 124.44kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 11:45:02, размер на файла: 96.67kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 11:40:40, размер на файла: 96.17kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 10:10:26, размер на файла: 97.26kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен