Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Достъпност