Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен