Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ

Необходими документи:

  • Искане или писмо Образец 06
  • Документ за самоличност.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 265

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен