Други видове удостоверения по искане на граждани

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни, 24 часа

Такса: 2.20 лв., 4.40 лв.

Срок на валидност: до промяна на данните

Място на извършване: Център за административно обслужване, I или II работно място.

Телефон за контакти: 044/611 159

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "ГР".

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен