Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП

Необходими документи:

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: Център за административно обслужване “Деловодство“

Отговорно лице: Длъжностно лице в отдел “Гражданска регистрация“.

Телефон за контакти: 044/611 265

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен