Услуги в общността

Домашен социален патронаж - Сливен

Дневен център за стари хора

Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Защитено жилище 1 за лица с умствена изостаналост - ул. "Асеновска" № 11

Защитено жилище 2 за лица с умствена изостаналост - кв. „Клуцохор”

Общностен център

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Център за социална рехабилитация и интеграция /ул. "Стефан Караджа" № 2/

Център за социална рехабилитация и интеграция /кв. "Република" бл.35/

Центрове за настаняване от семеен тип

Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост

Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства

Център за обществена подкрепа

Социална услуга "Асистентска подкрепа"

Достъпност