Услуги в общността

Домашен социален патронаж - Сливен

Домашен социален патронаж - Звено „Домашен помощник”

Дневен център за стари хора

Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”

Защитено жилище 1 за лица с умствена изостаналост - кв. "Българка" № 66

Защитено жилище 2 за лица с умствена изостаналост - кв. „Клуцохор”

Общностен център

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Център за социална рехабилитация и интеграция /ул. "Стефан Караджа" № 2/

Център за социална рехабилитация и интеграция /кв. "Република" бл.35/

Центрове за настаняване от семеен тип

Достъпност