Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № ОРД 04-1015 от 27.07.2022 г. до Тодор Бошнаков
[ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:55:09, размер на файла: 548.57kB ]

Писмо с изх. № 9400-12904 от 29.06.2022 г. до Мария Георгиева и Огнян Нешев
[ Дата на публикуване: 22 юли 2022 г., 17:00:04, размер на файла: 546.11kB ]

Писмо с изх. № 9400-22106 от 29.12.2020 г. до Еленка Петрова Тенева, Ваня Тенева Петрова и Татяна Тенева Стамова
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 11:56:24, размер на файла: 168.04kB ]

Писмо с изх. № 9400-4042 от 26.02.2021 г. до Бано Кънев Банов ул. „Христо Ботев“ 26 с. Тополчане
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 13:29:30, размер на файла: 165.68kB ]

Писмо с изх. № 4704-844 от 17.03.2021 г. до Стоян Костадинов Писаров кв. "Клуцохор" 26, ул. "Януари" № 14
[ Дата на публикуване: 26 май 2021 г., 09:50:06, размер на файла: 1.29MB ]

Писмо с изх. № 9400-15819 от 06.08.2021 г. до Радостина Петрова Лачкова ул. "Хаджи Маринка" 25
[ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:29:54, размер на файла: 524.17kB ]

Писмо с изх. № 9400-6225 от 29.03.2022 г. до Иванка Колева, Христо Колев и Диана Василева
[ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 17:26:38, размер на файла: 523.47kB ]

Писмо с изх. № 9400-6224 от 29.03.2022 г. до Димо Петров Мавродиев
[ Дата на публикуване: 03 май 2022 г., 17:17:53, размер на файла: 522.61kB ]

Писмо с изх. № 9400-9132 от 09.05.2022 г. до Антония Йорданова Николова и Йордан Николаев Николов
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 15:52:07, размер на файла: 525.86kB ]

Писмо с изх. № 9400-13120 от 01.07.2022 г. до Калина Мирчева Христова и Николина Мирчева Христова-Васкес
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 16:45:32, размер на файла: 523.81kB ]

Достъпност