Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Писмо с изх. № 9400-3688 от 21.02.2020 г. до Десислава Димитрова
[ Дата на публикуване: 18 март 2020 г., 10:39:49, размер на файла: 165.85kB ]

Писмо с изх. № 9400-2261 от 14.11.2019 г. до Иван Стоянов Иванов и Давид Стоянов Иванов
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 08:02:23, размер на файла: 163.84kB ]