Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № 9400-18425 (3) от 09.01.2024 г. до Александра Минчева, Кирил Минчев и Елин Минчев
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:03:23, размер на файла: 533.17kB ]

Писмо с изх. № 9400-20863 (2) от 09.01.2024 г. до Емилия Иванова, Веселин Монев и Росица Ганева
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2024 г., 13:33:23, размер на файла: 541.22kB ]

Писмо с изх. № 9400-1641 от 22.01.2024 г. до Атанас Добрев и Иванка Халембакова
[ Дата на публикуване: 05 март 2024 г., 15:48:11, размер на файла: 528.10kB ]

Писмо с изх. № 1000-341 (1) от 19.03.2024 г. до Павлина Горанова и Николай Горанов
[ Дата на публикуване: 12 април 2024 г., 13:34:44, размер на файла: 528.33kB ]

Писмо с изх. № ОРД 04-486 (2) от 11.04.2024 г. до Никола Динев
[ Дата на публикуване: 08 май 2024 г., 15:52:35, размер на файла: 527.54kB ]

Писмо с изх. № ОРД 04-717 от 29.04.2024 г. до Станка Денева, Таня Митева и Ивайло Митев
[ Дата на публикуване: 30 май 2024 г., 16:45:00, размер на файла: 526.11kB ]

Достъпност