Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Писмо с изх. № 9400-4042 от 26.02.2021 г. до Бано Кънев Банов ул. „Христо Ботев“ 26 с. Тополчане
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 13:29:30, размер на файла: 165.68kB ]

Писмо с изх. № 9400-22106 от 29.12.2020 г. до Еленка Петрова Тенева, Ваня Тенева Петрова и Татяна Тенева Стамова
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 11:56:24, размер на файла: 168.04kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен