Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № 9400-4503 от 28.02.2023 г. до Юри Узунов и Галина Стефанова
[ Дата на публикуване: 30 март 2023 г., 15:45:25, размер на файла: 525.37kB ]

Писмо с изх. № 9400-23717 /3/ от 24.03.2023 г. до Валентин Бозаджиев и Антоанета Бозаджиева
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 16:10:58, размер на файла: 536.97kB ]

Писмо с изх. № 9400-8064 от 19.04.2023 г. до Стефания Димитрова и Красин Димитров
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., 16:37:05, размер на файла: 521.65kB ]

Писмо с изх. № 9400-9817 от 15.05.2023 г. до Яника Бозаджиева
[ Дата на публикуване: 12 юни 2023 г., 16:35:07, размер на файла: 220.09kB ]

Писмо с изх. № 9400-11237 от 05.06.2023 г. до Мария Николова, Славчо Тенев и Недялка Михова
[ Дата на публикуване: 29 юни 2023 г., 16:23:23, размер на файла: 523.46kB ]

Писмо с изх. № 9400-4848 /2/ от 12.06.2023 г. до Мария Павлова и Красимир Киров
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:57:30, размер на файла: 530.71kB ]

Писмо с изх. № 9400-17554 от 24.08.2023 г. до Надежда Сеферова и Михаил Сеферов
[ Дата на публикуване: 05 септември 2023 г., 16:20:14, размер на файла: 525.97kB ]

Писмо с изх. № 9400-17551 от 24.08.2023 г. до Мария Кънева, Даниела Петкова и Силвиа Обрешкова
[ Дата на публикуване: 27 септември 2023 г., 15:52:57, размер на файла: 525.64kB ]

Достъпност