Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № 9400-6225 от 29.03.2022 г. до Иванка Колева, Христо Колев и Диана Василева
[ Дата на публикуване: 05 април 2022 г., 17:26:38, размер на файла: 523.47kB ]

Писмо с изх. № 9400-6224 от 29.03.2022 г. до Димо Петров Мавродиев
[ Дата на публикуване: 03 май 2022 г., 17:17:53, размер на файла: 522.61kB ]

Писмо с изх. № 9400-9132 от 09.05.2022 г. до Антония Йорданова Николова и Йордан Николаев Николов
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 15:52:07, размер на файла: 525.86kB ]

Писмо с изх. № 9400-13120 от 01.07.2022 г. до Калина Мирчева Христова и Николина Мирчева Христова-Васкес
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 16:45:32, размер на файла: 523.81kB ]

Писмо с изх. № 9400-12904 от 29.06.2022 г. до Мария Георгиева и Огнян Нешев
[ Дата на публикуване: 22 юли 2022 г., 17:00:04, размер на файла: 546.11kB ]

Писмо с изх. № ОРД 04-1015 от 27.07.2022 г. до Тодор Бошнаков
[ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 16:55:09, размер на файла: 548.57kB ]

Писмо с изх. № 9400-18834 от 07.09.2022 г. до Марияна Стоянова и Лена Захариева
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2022 г., 11:06:53, размер на файла: 546.96kB ]

Писмо с изх. № 9400-21908 от 14.10.2022 г. до Лина Вълчева и Симеон Вълчев
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2022 г., 10:40:31, размер на файла: 178.12kB ]

Писмо с изх. № 9400-11060(2) от 01.09.2022 г. до Димитър Георгиев Кехайов и Николай Георгиев Кехайов
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2022 г., 15:33:59, размер на файла: 519.10kB ]

Писмо с изх. № 9400-25333 от 28.11.2022 г. до Здравка Рахнева
[ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 13:31:34, размер на файла: 521.19kB ]

Писмо с изх. № 9400-25335 от 28.11.2022 г. до Георги Ковачев, Светлана Ковачева-Николова и Николай Ковачев
[ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 13:31:42, размер на файла: 523.38kB ]

Писмо с изх. № 9400-25340 от 28.11.2022 г. до Гена Василева
[ Дата на публикуване: 29 декември 2022 г., 13:31:50, размер на файла: 523.09kB ]

Достъпност