Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № 9400-4503 от 28.02.2023 г. до Юри Узунов и Галина Стефанова
[ Дата на публикуване: 30 март 2023 г., 15:45:25, размер на файла: 525.37kB ]

Писмо с изх. № 9400-23717 /3/ от 24.03.2023 г. до Валентин Бозаджиев и Антоанета Бозаджиева
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 16:10:58, размер на файла: 536.97kB ]

Писмо с изх. № 9400-8064 от 19.04.2023 г. до Стефания Димитрова и Красин Димитров
[ Дата на публикуване: 23 май 2023 г., 16:37:05, размер на файла: 521.65kB ]

Достъпност