Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Писмо с изх. № 9400-22106 от 29.12.2020 г. до Еленка Петрова Тенева, Ваня Тенева Петрова и Татяна Тенева Стамова
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 11:56:24, размер на файла: 168.04kB ]

Писмо с изх. № 9400-4042 от 26.02.2021 г. до Бано Кънев Банов ул. „Христо Ботев“ 26 с. Тополчане
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 13:29:30, размер на файла: 165.68kB ]

Писмо с изх. № 4704-844 от 17.03.2021 г. до Стоян Костадинов Писаров кв. "Клуцохор" 26, ул. "Януари" № 14
[ Дата на публикуване: 26 май 2021 г., 09:50:06, размер на файла: 1.29MB ]

Писмо с изх. № 9400-15819 от 06.08.2021 г. до Радостина Петрова Лачкова ул. "Хаджи Маринка" 25
[ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:29:54, размер на файла: 524.17kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен