Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Архив - Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК


Писмо с изх. № 9400-18425 (3) от 09.01.2024 г. до Александра Минчева, Кирил Минчев и Елин Минчев
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:03:23, размер на файла: 533.17kB ]

Писмо с изх. № 9400-20863 (2) от 09.01.2024 г. до Емилия Иванова, Веселин Монев и Росица Ганева
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2024 г., 13:33:23, размер на файла: 541.22kB ]

Достъпност