Заместник-кмет на Община Сливен - Румен Иванов

Дата на раждане

12.03.1983 г.

Месторождение

гр. Сливен

Образование

Бакалавър - специалност „Финанси”, ВИНС Варна;
Магистър - специалност „Банков мениджмънт”, гр. Свищов

Семейно положение

неженен

Трудов стаж

2011 г. – 2015 г.
Директор на Финансов център Сливен на Общинска банка

2007 г. – 2010 г.
Заместник-управител на „Алфа Банк”

2004 г. – 2006 г.
„Уникредит Булбанк”, „Специалист продажби”

Достъпност