Заместник-кмет на Община Сливен - Камен Костов

Дата на раждане:

Роден на 18.12.1982 г.

Месторождение:

гр. Сливен

Образование:

"Социални дейности”, бакалавър – СУ "Климент Охридски”
"Трудова и организационна психология", магистър, СУ "Св. Климент Охридски"
Квалификация по английски език от британски колеж

Семейно положение:

Семеен, с две деца

Професионална дейност:

  • Търговски представител;
  • Супервайзор в чуждестранна фирма;
  • Асистент по проекти в Институт по социални дейности и практики
  • Заместник областен управител на област Сливен
Достъпност