Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Заместник-кмет на Община Сливен - Любомир Захариев

Дата на раждане:

20.11.1963 г.

Месторождение:

гр. Димитровград, област Хасково

Образование:

Висше – магистър, завършил е Висшия институт по архитектура и строителство, със специалности „Строителен инженер“ и „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“

Семейно положение:

Семеен

Трудов стаж:

Няколко години е работил в СМК – Сливен като проектант-конструктор, по-късно в „Благоустройствени строежи“ като началник на база и заместник – управител. От 1994 година до встъпването му в длъжност като заместник-кмет през 2019 г. е работил като проектант-конструктор на частна практика. Владее руски и английски език.