Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Заместник кметове

Заместник-кмет на Община Сливен - Румен Иванов

Заместник-кмет на Община Сливен - Пепа Чиликова

Заместник-кмет на Община Сливен - Стоян Марков

Заместник-кмет на Община Сливен - Любомир Захариев