Заповеди на кмета - адресна и гражданска регистрация

Заповед № РД 15-1836 от 17.10.2022 г., относно извършване на проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес по Закона за гражданска регистрация във връзка с постъпила молба с вх. № 9400-21615/11.10.2022 г. от Г. Г. Г.
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2022 г., 11:32:13, размер на файла: 539.39kB ]

Заповед № РД 15-1399 от 16.08.2022 г., относно заличаване на регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето Сунай Алиев от адрес гр. Сливен, ул. "Александър Екзарх" бл. 1А, ет. 2, ап. 2
[ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:48:45, размер на файла: 165.85kB ]

Заповед № РД 15-1397 от 16.08.2022 г., относно заличаване на регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето Янко Вълев от адрес с. Тополчане, ул. "Христо Смирненски" № 5
[ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:48:41, размер на файла: 164.89kB ]

Заповед № РД 15-1028 от 20.06.2022 г. по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, относно заличаване на регистрация по постоянен и настоящ адрес на лице
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 16:29:03, размер на файла: 460.51kB ]

Заповед № РД 15-1027 от 20.06.2022 г. по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, относно заличаване на регистрация по постоянен и настоящ адрес на лице
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 16:28:58, размер на файла: 460.21kB ]

Заповед № РД 15-2841 от 13.10.2020 г., относно заличаване регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето Атанас Вангелов от адрес гр. Сливен, бул. "Панайот Хитов", бл.20
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 09:37:06, размер на файла: 371.65kB ]

Заповед № РД 15-2839 от 13.10.2020 г., относно заличаване регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето Георги Георгиев от адрес гр. Сливен, ж.к. "Даме Груев", бл. 11
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 09:36:57, размер на файла: 356.65kB ]

Заповед № РД 15-2621/11.09.2020 г. относно заличаване на регистрацията по постоянен адрес на лицето Руси Тодоров с адрес с. Гавраилово, ул. "Стефан Караджа" № 27
[ Дата на публикуване: 11 септември 2020 г., 14:47:13, размер на файла: 311.45kB ]

Заповед № РД 05-2569/03.09.2020 г. относно извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес по Закона за гражданската регистрация
[ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 17:56:10, размер на файла: 155.04kB ]

Заповед № РД 15-2382 от 11.08.2020 г. относно заличаване адресни регистрации по настоящ адрес
[ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 15:47:52, размер на файла: 944.26kB ]

Заповед № РД 15-1565/28.05.2020 г., във връзка с постъпило в Община Сливен искане с вх. № 9400-7329(2)/ 22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 16:55:15, размер на файла: 446.08kB ]

Заповед РД15-2141/16.08.2019 г. на кмета на Община Сливен с правно основание чл. 99"б", ал. 1 от ЗГР по молба с вх.н.9400-15013/13.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 август 2019 г., 16:28:50, размер на файла: 155.34kB ]

Заповед № РД-15-1972 от 24.07.2019 г. относно заличаване адресните регистрации на следните лица, както следва:
[ Дата на публикуване: 24 юли 2019 г., 13:03:11, размер на файла: 173.61kB ]

Заповед РД15-1718/13.06.2019 г. по чл. 99 б, ал. 1 ЗГР
[ Дата на публикуване: 13 юни 2019 г., 16:20:14, размер на файла: 166.15kB ]

ЗАПОВЕД № РД15-1162 гр. Сливен от 22.04.2019 г. във връзка с постъпило в Община Сливен писмо с вх. № 1000 – 598/16.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 09:22:10, размер на файла: 157.02kB ]

ЗАПОВЕД № РД-15-1155 гр. Сливен от 18.04.2019 г. във връзка с постъпило в Община Сливен заявление с вх. № 9400 – 6470/ 04.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 13:46:02, размер на файла: 157.17kB ]

ЗАПОВЕД № РД-15-695 гр. Сливен от 13.03.2019 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–4802/11.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2019 г., 16:28:03, размер на файла: 155.19kB ]

ЗАПОВЕД № РД-15-2526 гр. Сливен от 03.10.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–19230/13.09.2018 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г., 16:20:31, размер на файла: 166.08kB ]

ЗАПОВЕД № РД-15-2435 гр. Сливен от 21.09.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–16195/07.08.2018 г.
[ Дата на публикуване: 21 септември 2018 г., размер на файла: 121.53kB ]

Заповед № РД-15-2133 гр. Сливен от 03.08.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–15684/31.07.2018г.
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., размер на файла: 120.63kB ]

Заповед № РД-15-1598 гр. Сливен от 21.05.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. №9400-10272/18.05.2018г.
[ Дата на публикуване: 23 май 2018 г., размер на файла: 452.91kB ]

Достъпност