Заповеди на кмета - Общински нежилищни имоти

Заповед № РД 15-147 гр. Сливен от 26.01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 27 януари 2021 г., 10:53:15, размер на файла: 1.34MB ]

Заповед № РД 15-2603 гр. Сливен от 23.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 10:10:37, размер на файла: 2.46MB ]

Заповед № РД-15-373 гр. Сливен от 15.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 14:02:54, размер на файла: 205.80kB ]

Заповед № РД-15-2622 гр. Сливен от 16.10.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 10:51:23, размер на файла: 135.92kB ]

Заповед № РД-15-1220 гр. Сливен от 04.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 04.05.2018 г., 15:17:13 ч., размер на файла: 8.64MB ]

Заповед № РД-15-729 гр. Сливен от 24.04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 25.04.2018 г., 15:18:34 ч., размер на файла: 1.42MB ]

Заповед № РД-15-790 гр. Сливен от 05.06.2017 г.
[ Дата на публикуване: 06.06.2017 г., 15:19:31 ч., размер на файла: 200.55kB ]

Заповед № РД-15-789 гр. Сливен от 05.06.2017 г.
[ Дата на публикуване: 06.06.2017 г., 15:20:25 ч., размер на файла: 206.28kB ]

Заповед № РД-15-685 гр. Сливен от 16.05.2017 г.
[ Дата на публикуване: 17.05.2017 г., 15:21:17 ч., размер на файла: 201.99kB ]

Заповед № РД-15-1651 гр. Сливен от 05.12.2016 г.
[ Дата на публикуване: 06.12.2016 г., 15:22:09 ч., размер на файла: 249.40kB ]

Заповед № РД-15-893 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[ Дата на публикуване: 30.06.2016 г., 15:23:02 ч., размер на файла: 391.29kB ]

Заповед № РД-15-26 гр. Сливен от 11.01.2016 г.
[ Дата на публикуване: 11.01.2016 г., 15:24:27 ч., размер на файла: 1.55MB ]

Достъпност