Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018-2021 г.


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018 - 2021 г.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен