Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018-2020 г.

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018 - 2020 г.

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен