Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018-2024 г.


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ОБЩИНА СЛИВЕН - 2018 - 2024 г.


Архив

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ - ЧЛ.12, Т.1 Т.2 Т.3

Достъпност