Природна забележителност „Вековна букова гора в м. Кушбунар“

Рядко живописен, изворът Кушбунар е известен още от траките, прочут с лековитите си свойства далеч от Сливен още преди много години. На запад, в близост до него е била съградена малка църква, посветена на "Преображение господне", останки от която е имало до края на ХІХ век.В този ден идвали болни и здрави, за да се потопят във водите му с надеждата за здраве и дълъг живот. За извора е писано в хрониките на летописеца Махмуд Герей, който придружавал през 1702 г. кримския Султан Селим Герей, дошъл тук да търси целебна сила.
Изворът и местността се свързват и с хайдушкото движение – тук са се събирали славните хайдути Злати Кокарчоолу, Кара Колю, Никола Аджема, войводите Панайот Хитов и Хаджи Димитър, Васил Левски като знаменосец в четата на П.Хитов.
На 6 май 1876 г., пред развятото знаме полагат клетва четниците с предводители Стоил войвода и апостолът Иларион Драгостинов, преди жестоките битки край селата Нейково и Жеравна и гибелта на повечето от тях. За Кушбунар се носят и легенди. Чудодейните свойства на водата подмладявали заболелите орли, малките орлета превръщали в мощни, силни птици, а на старите, изнемощели господари на небето придавали за последно сили, за да се издигнат, понесат и намерят утеха в смъртта си удряйки се в зъберите на Сините камъни.

Площ: 0.44 хектара

Местоположение: ПП „Сините камъни“, м. Карандила, 42°43'21.3"N 26°22'24.9"E, намира се на 1050 м. н.в.

Документи за обявяване:
Заповед No.1422 от 10.10.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-266 от 16.03.2010 г., бр. 32/2010 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора;

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;
2. Забранява се пашата на добитъка през всяко време;
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите;
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е било начин на сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите;
6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи;
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества;

Достъпност