Общината предприе спешни мерки по ситуацията с падналата козирка на жилищен блок

11.04.2017

За по-малко от 24 часа приключиха основните процедури по овладяване на възникналата опасност от авариралата конзолна плоча на блок 28 в квартал "Даме Груев". Извършено е незабавно обезопасяване на района. Осигурена е охрана от екипи на „Общинска охрана и СОТ”. Общината възложи на експерти с пълна проектантска правоспособност да изготвят указания за дейности по почистване на падналите стоманобетонови късове, премахване на опасните висящи и компрометирани отпадъци на партерната плоча на блока. Възложено е изготвяне на писмено становище за установяване причините за аварията и отражението върху конструкцията на сградата.

Избран е изпълнител с подходящ капацитет за изпълнение на възложената работа.

Създадена е организация по изпълнение на спешните спасителни и неотложните аварийни работи. До края на деня приключват подготвителни технологични мероприятия за недопускане на инциденти с непредсказуем характер и заплаха за преминаващите деца и възрастни. От утре започва почистването и премахването на висящи опасни стоманобетонни късове. Всички дейности ще бъдат изпълнявани под контрола на експерти от Общинска администрация до тяхното приключване. Работи се по обследване на причините и изготвянето на становище.

11.04.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен