Зелена система

Сливен - Общ устройствен план /Окончателен проект/ - Зелена система - Град - Градски зелени територии
[ Дата на публикуване: 13 декември 2018 г., 12:55:11, размер на файла: 22.40MB ]

Мониторинг на здравословното състояние на Стария бряст
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 09:33:41, размер на файла: 1.49MB ]

Достъпност