Програми

Архив - Програми


Програми

Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:28, размер на файла: 3.91MB ]

Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:35, размер на файла: 2.12MB ]

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:40, размер на файла: 2.61MB ]

Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2017 г., 16:08:53 ч., размер на файла: 4.76MB ]

Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен за периода 2021-2025 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:43, размер на файла: 347.72kB ]


Отчети

Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:41, размер на файла: 913.36kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:46, размер на файла: 710.25kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:52, размер на файла: 207.24kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен