Програми

Архив - Програми


Отчети

Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:41, размер на файла: 913.36kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:46, размер на файла: 710.25kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:52, размер на файла: 207.24kB ]


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен