Програми

Архив - Програми


Програми

Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:28, размер на файла: 3.91MB ]

Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:35, размер на файла: 2.12MB ]

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите 2021-2028 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:40, размер на файла: 2.61MB ]

Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2017 г., 16:08:53 ч., размер на файла: 4.76MB ]

Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен за периода 2021-2025 г.
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:51:43, размер на файла: 347.72kB ]


Отчети

Отчет за 2023 г. за изпълнение на дейностите по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г., 16:36:24, размер на файла: 366.07kB ]

Отчет за 2022 г. на Програма за опазване на околна среда
[ Дата на публикуване: 24 август 2023 г., 19:56:00, размер на файла: 826.49kB ]

Отчет за 2022 г. на Програма за управление на отпадъците
[ Дата на публикуване: 24 август 2023 г., 19:56:06, размер на файла: 869.70kB ]

Достъпност