Програми

Отчет за 2019 г. на Програма опазване на околната среда
[ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 16:17:46, размер на файла: 756.33kB ]

Отчет за 2019 г. на Програма за управление на отпадъците
[ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:58:44, размер на файла: 289.41kB ]

Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 юни 2020 г., 10:04:22, размер на файла: 156.05kB ]

Отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 14:44:40, размер на файла: 144.79kB ]

Програма за опазване на околната среда
[ Дата на публикуване: 03 май 2017 г., 16:08:28 ч., размер на файла: 4.32MB ]

Прoграма за управление на утайките от ГПСОВ - гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 17 февруари 2017 г., 16:08:48 ч., размер на файла: 7.98MB ]

Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2017 г., 16:08:53 ч., размер на файла: 4.76MB ]

Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферният въздух на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 16:08:58 ч., размер на файла: 176.63kB ]

Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2017 г., 16:09:01 ч., размер на файла: 1.60MB ]

Отчет за 2018 г. на Програма за управление на отпадъците до 2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 11:37:10, размер на файла: 3.69MB ]

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен