Програми

Архив - Програми


Отчети

Отчет за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:41, размер на файла: 913.36kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за управление на отпадъците
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:46, размер на файла: 710.25kB ]

Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:00:52, размер на файла: 207.24kB ]


Програма и план на действие

Уведомление за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 10:27:54, размер на файла: 380.50kB ]

Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сливен за периода 2021 – 2025 год.
[ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 10:27:58, размер на файла: 778.42kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен