Анкети

Aктивни анкети в момента

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

Активна до 2023-12-31 23:59:59

Годишни доклади за удовлетвореност

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022 г.

Минали анкети

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

Активна до 2023-07-01 00:00:00

Анкетна карта за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

Активна до 2022-12-31 00:00:00

Анкета за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

Активна до 2022-06-30 23:59:59

Анкета за проучване нагласите на гражданите и бизнеса относно дейността на община Сливен (във връзка с общата рамка за оценка CAF).

Активна до 2021-12-31 00:00:00

Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

Активна до 2021-10-31 23:59:59

Закупуване на апарат за ранна диагностика на очни заболявания

Активна до 2021-08-31 00:00:00

Oбщественото мнение за свободните терени в обхвата на Военния стадион

Активна до 2021-07-24 00:00:00

Оценка качеството на административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2021-06-18 13:00:00

Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2021-03-31 23:59:59

Анкета за бъдещето на Стария бряст

Активна до 2020-12-31 00:00:00

Оценка на взаимодействието със съдържанието и достъпността на уеб сайта на Община Сливен.

Активна до 2020-10-15 00:00:00

Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

Активна до 2020-08-31 23:59:59

Оценка качеството на Административното обслужване.

Активна до 2020-06-30 23:59:59

Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2020-03-31 23:59:59

Достъпност