Анкети

Aктивни анкети в момента

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

Активна до 2024-12-31 23:59:59

Годишни доклади за удовлетвореност

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023 г.

Минали анкети

Анкета за проучване нагласите на гражданите и бизнеса относно дейността на община Сливен (във връзка с общата рамка за оценка CAF).

Активна до 2024-06-18 00:00:00

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

Активна до 2023-12-31 23:59:59

Оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и институции.

Активна до 2023-07-01 00:00:00

Анкетна карта за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

Активна до 2022-12-31 00:00:00

Анкета за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

Активна до 2022-06-30 23:59:59

Анкета за проучване нагласите на гражданите и бизнеса относно дейността на община Сливен (във връзка с общата рамка за оценка CAF).

Активна до 2021-12-31 00:00:00

Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

Активна до 2021-10-31 23:59:59

Закупуване на апарат за ранна диагностика на очни заболявания

Активна до 2021-08-31 00:00:00

Oбщественото мнение за свободните терени в обхвата на Военния стадион

Активна до 2021-07-24 00:00:00

Оценка качеството на административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2021-06-18 13:00:00

Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2021-03-31 23:59:59

Анкета за бъдещето на Стария бряст

Активна до 2020-12-31 00:00:00

Оценка на взаимодействието със съдържанието и достъпността на уеб сайта на Община Сливен.

Активна до 2020-10-15 00:00:00

Оценка качеството на предоставената от Администрацията информация.

Активна до 2020-08-31 23:59:59

Оценка качеството на Административното обслужване.

Активна до 2020-06-30 23:59:59

Вашето мнение за Административното обслужване в Община Сливен

Активна до 2020-03-31 23:59:59

Достъпност