Отчуждаване на имоти

Реализиране на улици за осигуряване на достъп до имоти в м."Гаговец" и м. "Селището" в СО "Селището", з-ще Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-327 от 23.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 16:26:26, размер на файла: 459.06kB ]


Изграждане на улица от о.т.1400а до о.т. 1400б по плана кв."Ново село"у гр.Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-254 от 22.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2024 г., 11:01:33, размер на файла: 456.03kB ]


Изграждане на улица от о.т.48, през о.т.2, 3 и 4, до осова точка 5 по плана на с.Глушник, Община Сливен

Обявление Изх. № ОРД 04-249 от 21.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2024 г., 10:54:32, размер на файла: 457.99kB ]


"Разширение на улица „Г. С. Раковски“, ЦГЧ, гр. Сливен, от о.т. 412б до о.т. 400"

Обявление Изх. № ОРД 03-927 от 03.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2023 г., 11:49:00, размер на файла: 517.55kB ]

Заповед № РД 15-2286 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:21:53, размер на файла: 456.64kB ]

Заповед № РД 15-2287 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:21:58, размер на файла: 456.53kB ]

Заповед № РД 15-2288 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:22:02, размер на файла: 456.31kB ]

Заповед № РД 15-2289 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:22:06, размер на файла: 455.83kB ]

Заповед № РД 15-2291 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:22:23, размер на файла: 451.62kB ]

Заповед № РД 15-2292 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2023 г., 10:22:28, размер на файла: 457.22kB ]


"Реализиране на улица в м. "Кироолу", СО "Кироолу", з-ще Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-262 от 21.03.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 10:12:06, размер на файла: 464.97kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-403 от 28.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:42:36, размер на файла: 459.06kB ]

Заповед № РД 15-787 от 28.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:48:50, размер на файла: 454.35kB ]

Заповед № РД 15-788 от 28.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:48:54, размер на файла: 454.53kB ]

Заповед № РД 15-789 от 28.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:48:57, размер на файла: 454.42kB ]

Заповед № РД 15-790 от 28.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:49:00, размер на файла: 452.80kB ]

Заповед № РД 15-1064 от 02.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2023 г., 16:34:53, размер на файла: 455.19kB ]


"Разширение на съществуващ гробищен парк" с. Младово, община Сливен

Обявление Изх. № ОРД 04-355 от 01.03.2023 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 14:18:29, размер на файла: 156.94kB ]

Заповед № РД 15-753 от 24.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 април 2023 г., 13:55:18, размер на файла: 626.13kB ]

Заповед № РД 15-754 от 24.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 април 2023 г., 13:55:21, размер на файла: 456.28kB ]

Заповед № РД 15-755 от 24.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 април 2023 г., 13:55:25, размер на файла: 452.78kB ]


Разширение на съществуващ гробищен парк с. Стара река Община Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-1003 от 19.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2022 г., 11:36:42, размер на файла: 482.56kB ]

Заповед № РД 15-2181 от 29.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 09:45:32, размер на файла: 456.35kB ]

Заповед № РД 15-2180 от 29.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 09:45:37, размер на файла: 450.66kB ]

Заповед № РД 15-705 от 13.04.2023 г.
[ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 14:44:01, размер на файла: 154.37kB ]


Реализиране на улици за осигуряване на достъп до имоти в м. "Сухата чешма", м. "Гюргюнлюка", "Среди дол", м."Дюлева река", м.Хисарлъка, м."Моллова гора", СО "Изгрев", з-ще Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-788 от 17.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 30 август 2022 г., 16:55:12, размер на файла: 486.23kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-792 от 17.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 30 август 2022 г., 16:55:18, размер на файла: 482.69kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-856 от 07.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 07 септември 2022 г., 16:21:45, размер на файла: 484.19kB ]

Заповед № РД 15-1650 от 26.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2022 г., 15:26:20, размер на файла: 145.56kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-914 от 26.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2022 г., 15:26:29, размер на файла: 151.45kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-915 от 26.09.2022 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2022 г., 15:26:36, размер на файла: 155.69kB ]

Заповед № РД 15-1715 от 03.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2022 г., 17:31:01, размер на файла: 540.70kB ]

Заповед № РД 15-1715 от 03.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2022 г., 17:31:05, размер на файла: 540.70kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-960 от 10.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г., 13:58:24, размер на файла: 482.25kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-979 от 17.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2022 г., 17:11:10, размер на файла: 483.36kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1004 от 19.10.2022 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2022 г., 11:37:47, размер на файла: 488.01kB ]

Заповед № РД 15-1960 от 02.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2022 г., 15:23:31, размер на файла: 471.83kB ]

Заповед № РД 15-1961 от 02.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2022 г., 15:23:35, размер на файла: 559.54kB ]

Заповед № РД 15-2053 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:25:46, размер на файла: 452.28kB ]

Заповед № РД 15-2054 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:25:51, размер на файла: 451.88kB ]

Заповед № РД 15-2055 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:25:55, размер на файла: 454.37kB ]

Заповед № РД 15-2056 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:25:59, размер на файла: 450.93kB ]

Заповед № РД 15-2057 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:26:02, размер на файла: 453.38kB ]

Заповед № РД 15-2058 от 14.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:26:06, размер на файла: 452.79kB ]

Заповед № РД 15-2078 от 16.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 16:26:09, размер на файла: 452.71kB ]

Заповед № РД 15-2132 от 25.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 14:33:36, размер на файла: 456.34kB ]

Заповед № РД 15-2136 от 25.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 14:33:41, размер на файла: 454.54kB ]

Заповед № РД 15-2137 от 25.11.2022г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 14:33:45, размер на файла: 453.76kB ]

Заповед № РД 15-2138 от 25.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 14:33:48, размер на файла: 452.62kB ]

Заповед № РД 15-2139 от 25.11.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2022 г., 14:33:51, размер на файла: 451.37kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1107 от 15.12.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 15:37:08, размер на файла: 458.95kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1108 от 15.12.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 декември 2022 г., 15:37:19, размер на файла: 468.62kB ]

Заповед № 15-281 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:00, размер на файла: 454.87kB ]

Заповед № 15-282 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:04, размер на файла: 456.36kB ]

Заповед № 15-283 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:07, размер на файла: 463.83kB ]

Заповед № 15-284 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:13, размер на файла: 455.52kB ]

Заповед № 15-285 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:17, размер на файла: 453.01kB ]

Заповед № 15-286 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:23, размер на файла: 459.02kB ]

Заповед № 15-288 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:35, размер на файла: 458.52kB ]

Заповед № 15-289 от 10.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 12:58:39, размер на файла: 454.09kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-898 от 21.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 09:33:00, размер на файла: 460.75kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-916 от 26.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2023 г., 16:56:51, размер на файла: 460.94kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-917 от 26.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 27 септември 2023 г., 16:58:21, размер на файла: 460.56kB ]

Заповед № РД 15-2071 от 26.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2023 г., 14:56:15, размер на файла: 462.55kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1060 от 01.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2023 г., 13:55:52, размер на файла: 465.08kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1061 от 01.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2023 г., 13:55:57, размер на файла: 467.68kB ]

Заповед № РД 15-2195 от 08.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2023 г., 16:40:49, размер на файла: 453.98kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1087 от 08.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2023 г., 16:40:58, размер на файла: 460.48kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1242 от 14.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 15 декември 2023 г., 10:06:38, размер на файла: 465.27kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-1246 от 15.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 18 декември 2023 г., 14:10:59, размер на файла: 179.50kB ]

Заповед № РД 15-2476 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:28, размер на файла: 451.64kB ]

Заповед № РД 15-2477 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:31, размер на файла: 452.28kB ]

Заповед № РД 15-2478 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:34, размер на файла: 452.22kB ]

Заповед № РД 15-2479 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:52, размер на файла: 452.99kB ]

Заповед № РД 15-2480 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:38, размер на файла: 453.27kB ]

Заповед № РД 15-2481 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:41, размер на файла: 452.00kB ]

Заповед № РД 15-2482 от 28.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2024 г., 11:53:45, размер на файла: 452.30kB ]

Заповед № РД 15-72 от 11.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 17:06:06, размер на файла: 450.07kB ]

Заповед № РД 15-73 от 11.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 17:06:14, размер на файла: 450.09kB ]

Заповед № РД 15-74 от 11.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 17:06:20, размер на файла: 453.18kB ]

Заповед № РД 15-75 от 11.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 17:06:25, размер на файла: 454.84kB ]

Заповед № РД 15-134 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:04, размер на файла: 450.98kB ]

Заповед № РД 15-138 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:08, размер на файла: 453.03kB ]

Заповед № РД 15-139 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:13, размер на файла: 454.81kB ]

Заповед № РД 15-140 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:17, размер на файла: 452.17kB ]

Заповед № РД 15-141 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:21, размер на файла: 452.86kB ]

Заповед № РД 15-142 от 26.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 17:17:24, размер на файла: 455.35kB ]

Заповед № РД 15-167 от 31.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 31 януари 2024 г., 16:15:18, размер на файла: 290.73kB ]

Заповед № 15-266 от 15.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 16:44:23, размер на файла: 452.15kB ]

Заповед № 15-267 от 15.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 16:44:27, размер на файла: 450.31kB ]

Заповед № 15-268 от 15.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 16:44:30, размер на файла: 451.98kB ]

Заповед № 15-269 от 15.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2024 г., 16:44:34, размер на файла: 453.55kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-304 от 16.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 17 април 2024 г., 19:26:19, размер на файла: 176.32kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-326 от 23.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 16:30:02, размер на файла: 460.58kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-342 от 25.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 26 април 2024 г., 18:30:07, размер на файла: 463.39kB ]


ПУП за ПИ 67338.90.5 и 67338.90.14, з-ще гр.Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-396 от 26.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 27 април 2022 г., 11:17:44, размер на файла: 460.68kB ]

Заповед № РД 15-974 от 10.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г., 11:57:50, размер на файла: 448.16kB ]


Реализиране на улица от о.т.30 до о.т-31 по плана на с.Калояново, Община Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-929 от 05.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2021 г., 13:22:23, размер на файла: 267.12kB ]

Заповед № РД 15-2214 от 15.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 16:59:13, размер на файла: 450.09kB ]

Заповед № РД 15-94 от 20.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 14:59:22, размер на файла: 444.05kB ]


Реализиране на улици за осигуряване на достъп до имоти в м. „Сухата чешма”, м."Гюргюнлюка" и "Среди дол", м."Дюлева река", м.Хисарлъка, СО "Изгрев", з-ще Сливен

Обявление Изх. № ОРД 03-868 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:16, размер на файла: 463.30kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-869 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:22, размер на файла: 460.10kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-870 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:28, размер на файла: 462.48kB ]

Обявление Изх. № ОРД 766 от 01.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 септември 2021 г., 16:06:39, размер на файла: 267.33kB ]

Обявление Изх. № ОРД 03-891 от 19.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2021 г., 17:10:33, размер на файла: 475.83kB ]

Обявление Изх. № OРД 03-966 от 15.11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г., 16:45:53, размер на файла: 133.91kB ]

Обявление Изх. № OРД 03-1056 от 16.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 16:59:06, размер на файла: 460.88kB ]

Заповед № РД 15-3366 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:32, размер на файла: 450.74kB ]

Заповед № РД 15-3367 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:36, размер на файла: 451.73kB ]

Заповед № РД 15-3368 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:40, размер на файла: 454.60kB ]

Заповед № РД 15-3369 от 10.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 декември 2020 г., 16:58:44, размер на файла: 450.18kB ]

Заповед № РД 15-3387 от 14.12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 14 декември 2020 г., 16:10:27, размер на файла: 453.88kB ]

Заповед № РД 15-151 от 27.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:17, размер на файла: 161.09kB ]

Заповед № РД 15-152 от 27.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:24, размер на файла: 165.95kB ]

Заповед № РД 15-162 от 28.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:31, размер на файла: 161.16kB ]

Заповед № РД 15-163 от 28.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:36, размер на файла: 157.91kB ]

Заповед № РД 15-164 от 28.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:42, размер на файла: 162.52kB ]

Заповед № РД 15-165 от 28.01.2021г.
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 17:31:48, размер на файла: 160.49kB ]

Заповед № РД 15-1890 от 19.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2021 г., 17:07:55, размер на файла: 451.62kB ]

Заповед № РД 15-1891 от 19.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2021 г., 17:08:00, размер на файла: 455.23kB ]

Заповед № РД 15-1892 от 19.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2021 г., 17:08:05, размер на файла: 453.85kB ]

Заповед № РД 15-1895 от 19.10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2021 г., 17:08:09, размер на файла: 454.28kB ]

Заповед № РД 15-2139 от 01.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г., 11:45:02, размер на файла: 158.32kB ]

Заповед № РД 15-2140 от 01.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г., 11:45:06, размер на файла: 160.21kB ]

Заповед № РД 15-2141 от 01.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г., 11:45:11, размер на файла: 159.74kB ]

Заповед № РД 15-2147 от 03.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 16:14:44, размер на файла: 450.20kB ]

Заповед № РД 15-2158 от 06.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 16:14:47, размер на файла: 452.62kB ]

Заповед № РД 15-2258 от 23.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 16:44:07, размер на файла: 451.66kB ]

Заповед № РД 15-2259 от 23.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 16:44:12, размер на файла: 452.31kB ]

Заповед № РД 15-2260 от 23.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 16:44:15, размер на файла: 450.20kB ]

Заповед № РД 15-2261 от 23.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 16:44:19, размер на файла: 451.73kB ]

Заповед № РД 15-2262 от 23.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 16:44:23, размер на файла: 454.37kB ]

Заповед № РД 15-3 от 04.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 05 януари 2022 г., 10:47:55, размер на файла: 452.20kB ]

Заповед № РД 15-188 от 08.02.2022 г.
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 14:24:45, размер на файла: 450.77kB ]

Заповед № РД 15-189 от 08.02.2022 г.
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 14:24:49, размер на файла: 451.56kB ]


Разширение на Гробищен парк с.Чинтулово, Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 август 2020 г., 15:02:01, размер на файла: 458.18kB ]

Заповед № РД 15-3095/03.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:34:22, размер на файла: 162.33kB ]


Реализиране на улици за осигуряване на достъп до имоти в м. „Сухата чешма”, м."Гюргюнлюка" и "Среди дол", СО "Изгрев", з-ще Сливен, м."Дюлева река" 

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 август 2020 г., 12:01:57, размер на файла: 466.37kB ]

Заповед № РД 15-2746 от 01.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 17:02:11, размер на файла: 448.48kB ]

Заповед № РД 15-2747 от 01.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 17:02:16, размер на файла: 448.56kB ]

Заповед № РД 15-2748 от 01.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 17:02:21, размер на файла: 445.88kB ]

Заповед № РД 15-2749 от 01.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 17:02:26, размер на файла: 448.58kB ]

Заповед № РД 15-2768 от 05.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2020 г., 11:56:27, размер на файла: 450.61kB ]

Заповед № РД 15-2769 от 05.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2020 г., 11:56:31, размер на файла: 450.22kB ]

Заповед № РД 15-2770 от 05.10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2020 г., 11:56:36, размер на файла: 452.52kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2020 г., 17:12:57, размер на файла: 170.23kB ]

Заповед № РД 15-1063 от 14.06.2021 г.
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:13:37, размер на файла: 144.73kB ]


Реализиране на улица от о.т.665 а до о.т.665 и в кв. "Клуцохор", гр.Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 август 2020 г., 11:56:07, размер на файла: 463.45kB ]

Заповед № РД 15-3169 от 17.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2020 г., 11:56:15, размер на файла: 473.67kB ]

Заповед № РД 15-3222 от 27.11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 01 декември 2020 г., 10:33:33, размер на файла: 460.83kB ]


"Разширение на Гробищен парк и транспортен достъп до него на с.Драгоданово, община Сливен"

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 13:36:02, размер на файла: 634.29kB ]


Реализиране на тротоар по улица "Г.С.Раковски" о.т.411 до о.т.2830, ЦГЧ, гр.Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:24:23, размер на файла: 126.18kB ]

Заповед № РД 15-2493 от 15.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 10:51:05, размер на файла: 456.91kB ]

Заповед № РД 15-2494 от 15.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 10:51:09, размер на файла: 453.65kB ]

Заповед № РД 15-2495 от 15.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 10:51:15, размер на файла: 454.62kB ]

Заповед № РД 15-2496 от 15.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 10:51:20, размер на файла: 455.84kB ]

Заповед № РД 15-2498 от 15.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 10:51:24, размер на файла: 456.94kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2019 г., 10:40:40, размер на файла: 480.91kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 16:32:30, размер на файла: 469.72kB ]

Заповед № РД 15-26 от 07.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2020 г., 15:25:14, размер на файла: 156.78kB ]

Заповед № РД 15-27 от 07.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2020 г., 15:25:21, размер на файла: 158.46kB ]

Заповед № РД 15-28 от 07.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 09 януари 2020 г., 15:25:29, размер на файла: 163.93kB ]

Заповед № РД 15-142 от 16.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 17:01:29, размер на файла: 448.71kB ]

Заповед № РД 15-143 от 16.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 17:01:33, размер на файла: 618.33kB ]

Заповед № РД 15-144 от 16.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 17:01:38, размер на файла: 444.96kB ]

Заповед № РД 15-145 от 16.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 17:01:42, размер на файла: 448.24kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 17:02:50, размер на файла: 460.22kB ]

Заповед № РД 15-245 от 31.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 14:48:56, размер на файла: 442.63kB ]

Заповед № РД 15-246 от 03.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 14:49:00, размер на файла: 452.11kB ]

Заповед № РД 15-502 от 09.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:16:07, размер на файла: 446.81kB ]

Заповед № РД 15-521 от 10.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2020 г., 15:55:42, размер на файла: 450.59kB ]


Местност "Кироолу", СО"Кироолу"

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 16:33:41, размер на файла: 121.31kB ]

Заповед № РД 15-2416 от 02.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 17:03:31, размер на файла: 170.82kB ]

Заповед № РД 15-2681 от 01.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 11:17:03, размер на файла: 458.36kB ]


Разширение на гробищен парк на с.Блатец, Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 15:43:32, размер на файла: 154.16kB ]

Заповед № РД 15-2434 от 04.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2019 г., 08:32:26, размер на файла: 165.81kB ]

Заповед № РД 15-2437 от 04.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2019 г., 08:33:18, размер на файла: 167.53kB ]


Разширение на гробищен парк на с.Чинтулово, Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 15:44:38, размер на файла: 154.20kB ]


Град Кермен - рехабилитация на ж.п. участък Пловдив - Бургас

Обявление
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 08:22:24, размер на файла: 456.06kB ]

Решение на Министерски съвет № 445 от 26.07.2019г.
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 11:56:28, размер на файла: 1.95MB ]
В изпълнение на чл. 34б, ал.2 от ЗДС


Разширение на "Гробищен парк" с. Мечкарево, община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юли 2019 г., 14:00:26, размер на файла: 160.74kB ]

Заповед № РД 15-2131 от 15.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 17:03:17, размер на файла: 163.38kB ]

Заповед № РД 15-2130 от 15.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 17:03:21, размер на файла: 163.54kB ]

Заповед № РД 15-2417 от 02.10.2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 17:03:26, размер на файла: 177.28kB ]


Местност Гюргюнлюка
Обявление
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:14:24, размер на файла: 87.16kB ]
Заповед № РД 15-799 от 22.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 11:39:06, размер на файла: 164.89kB ]


Местност "Дюлева река"

Обявление
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 13:12:24, размер на файла: 127.42kB ]
Заповед № РД15-480 от 28.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:03, размер на файла: 162.85kB ]
Заповед № РД15-481 от 28.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:13, размер на файла: 166.89kB ]
Заповед № РД15-632 от 08.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 11:30:55, размер на файла: 159.00kB ]
Заповед № РД15-633 от 08.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 11:31:04, размер на файла: 158.70kB ]
Заповед № РД15-905 от 08.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 13:20:12, размер на файла: 156.10kB ] 
 


Село Панаретовци

Обявление
[ Дата на публикуване: 19 декември 2018 г., 13:00:54, размер на файла: 100.88kB ]
Заповед № РД15-248 от 08.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 10:12:50, размер на файла: 163.14kB ]
Заповед № РД15-250 от 08.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 10:12:57, размер на файла: 162.06kB ]


Местност Градището

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:12:43, размер на файла: 86.25kB ]
Заповед № РД 15-164 от 24.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:49:51, размер на файла: 164.49kB ]


Местност "Сухата чешма"

Обявление /94; 95/
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:10:17, размер на файла: 88.50kB ]
Заповед № РД 15-777 от 19.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 14:36:17, размер на файла: 168.92kB ]
Заповед № РД 15-778 от 19.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 14:36:24, размер на файла: 165.16kB ]


Местност "Андреева чешма"

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:22:54, размер на файла: 90.51kB ]
Заповед № РД 15-2879 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:33, размер на файла: 121.48kB ]
Заповед № РД 15-2881 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:41, размер на файла: 122.29kB ]
Заповед № РД 15-3053 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:14:43, размер на файла: 158.58kB ]


Местност "Дюлева река"

Обявление /193; 194; 213; 419/
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 13:58:06, размер на файла: 95.27kB ]
Заповед № РД 15-163 от 24.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:32:25, размер на файла: 165.94kB ]
Заповед № РД 15-129 от 22.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:32:14, размер на файла: 162.88kB ]
Заповед № РД 15-128 от 22.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:31:40, размер на файла: 163.08kB ]
Обявление /309-310/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:26:20, размер на файла: 93.60kB ]
Обявление /321; 341; 343; 344; 397; 398/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:27:44, размер на файла: 93.62kB ]
Заповед № РД 15-2875 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:08, размер на файла: 123.60kB ]
Заповед № РД 15-2876 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:34, размер на файла: 122.71kB ]
Заповед № РД 15-2877 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:41, размер на файла: 123.28kB ]
Заповед № РД 15-2878 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:49, размер на файла: 122.51kB ]
Заповед № РД 15-3052 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:16, размер на файла: 162.13kB ]
Заповед № РД 15-3054 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:28, размер на файла: 161.86kB ]
Заповед № РД 15-3072 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:38, размер на файла: 162.03kB ]
Заповед № РД15-487 от 01.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:58, размер на файла: 166.53kB ]


Кв. "Ново село-изток"

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:31:55, размер на файла: 88.78kB ]
Заповед № РД 15-3069 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:14, размер на файла: 167.81kB ]
Заповед № РД 15-3070 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:30, размер на файла: 168.59kB ]


Местност "Андреева чешма"

Заповед № РД 15-1310 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 09:59:20, размер на файла: 110.90kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 09:59:48, размер на файла: 173.12kB ]


Ул. "Гаговец"

Заповед № РД 15-1314 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2018 г., 10:18:13, размер на файла: 0.98MB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 10:18:44, размер на файла: 176.45kB ]

Достъпност