Отчуждаване на имоти


Реализиране на тротоар по улица от о.т.411 до о.т.2830, ЦГЧ, гр.Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 септември 2019 г., 16:24:23, размер на файла: 126.18kB ]


Местност "Кироолу", СО"Кироолу"

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 16:33:41, размер на файла: 121.31kB ]


Разширение на гробищен парк на с.Блатец, Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 15:43:32, размер на файла: 154.16kB ]


Разширение на гробищен парк на с.Чинтулово, Община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 15:44:38, размер на файла: 154.20kB ]


Град Кермен - рехабилитация на ж.п. участък Пловдив - Бургас

Обявление
[ Дата на публикуване: 05 август 2019 г., 08:22:24, размер на файла: 456.06kB ]

Решение на Министерски съвет № 445 от 26.07.2019г.
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 11:56:28, размер на файла: 1.95MB ]
В изпълнение на чл. 34б, ал.2 от ЗДС


Разширение на "Гробищен парк" с. Мечкарево, община Сливен

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юли 2019 г., 14:00:26, размер на файла: 160.74kB ]


Местност Гюргюнлюка
Обявление
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:14:24, размер на файла: 87.16kB ]
Заповед № РД 15-799 от 22.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 11:39:06, размер на файла: 164.89kB ]


Местност "Дюлева река"
Обявление
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 13:12:24, размер на файла: 127.42kB ]
Заповед № РД15-480 от 28.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:03, размер на файла: 162.85kB ]
Заповед № РД15-481 от 28.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:13, размер на файла: 166.89kB ]
Заповед № РД15-632 от 08.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 11:30:55, размер на файла: 159.00kB ]
Заповед № РД15-633 от 08.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 11:31:04, размер на файла: 158.70kB ]
Заповед № РД15-905 от 08.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 13:20:12, размер на файла: 156.10kB ] 
 


Село Панаретовци
Обявление
[ Дата на публикуване: 19 декември 2018 г., 13:00:54, размер на файла: 100.88kB ]
Заповед № РД15-248 от 08.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 10:12:50, размер на файла: 163.14kB ]
Заповед № РД15-250 от 08.02.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 10:12:57, размер на файла: 162.06kB ]


Местност Градището
Обявление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:12:43, размер на файла: 86.25kB ]
Заповед № РД 15-164 от 24.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 14:49:51, размер на файла: 164.49kB ]


Местност "Сухата чешма"
Обявление /94; 95/
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 11:10:17, размер на файла: 88.50kB ]
Заповед № РД 15-777 от 19.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 14:36:17, размер на файла: 168.92kB ]
Заповед № РД 15-778 от 19.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 14:36:24, размер на файла: 165.16kB ]


Местност "Андреева чешма"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:22:54, размер на файла: 90.51kB ]
Заповед № РД 15-2879 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:33, размер на файла: 121.48kB ]
Заповед № РД 15-2881 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:25:41, размер на файла: 122.29kB ]
Заповед № РД 15-3053 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:14:43, размер на файла: 158.58kB ]


Местност "Дюлева река"
Обявление /193; 194; 213; 419/
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2018 г., 13:58:06, размер на файла: 95.27kB ]
Заповед № РД 15-163 от 24.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:32:25, размер на файла: 165.94kB ]
Заповед № РД 15-129 от 22.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:32:14, размер на файла: 162.88kB ]
Заповед № РД 15-128 от 22.01.2019 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 11:31:40, размер на файла: 163.08kB ]
Обявление /309-310/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:26:20, размер на файла: 93.60kB ]
Обявление /321; 341; 343; 344; 397; 398/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:27:44, размер на файла: 93.62kB ]
Заповед № РД 15-2875 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:08, размер на файла: 123.60kB ]
Заповед № РД 15-2876 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:34, размер на файла: 122.71kB ]
Заповед № РД 15-2877 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:41, размер на файла: 123.28kB ]
Заповед № РД 15-2878 от 28.11.2018 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 11:42:49, размер на файла: 122.51kB ]
Заповед № РД 15-3052 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:16, размер на файла: 162.13kB ]
Заповед № РД 15-3054 от 20.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:28, размер на файла: 161.86kB ]
Заповед № РД 15-3072 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:03:38, размер на файла: 162.03kB ]
Заповед № РД15-487 от 01.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 14:35:58, размер на файла: 166.53kB ]


Кв. "Ново село-изток"
Обявление
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 09:31:55, размер на файла: 88.78kB ]
Заповед № РД 15-3069 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:14, размер на файла: 167.81kB ]
Заповед № РД 15-3070 от 27.12.2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 15:10:30, размер на файла: 168.59kB ]


Местност "Андреева чешма"
Заповед № РД 15-1310 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 09:59:20, размер на файла: 110.90kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 09:59:48, размер на файла: 173.12kB ]


Ул. "Гаговец"
Заповед № РД 15-1314 от 09.05.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2018 г., 10:18:13, размер на файла: 0.98MB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 10:18:44, размер на файла: 176.45kB ]