Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Подробни устройствени планове /ПУП/

Архив подробни устройствени планове /ПУП/


2020

ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОДИ И ЕЛ.КАБЕЛ ЗА СО“КИРООЛУ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №132/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:52:59, размер на файла: 1.47MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №131/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:49:45, размер на файла: 1.20MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.42 И КВ.49, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН.

РЕШЕНИЕ № 91/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:21, размер на файла: 355.62kB ]

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:26, размер на файла: 460.49kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 30990.14.173, З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 90/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:35:11, размер на файла: 1.03MB ]


2019

ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.4, КВ.12 И КВ.30, С.ГЛУШНИК, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕШЕНИЕ №54/19.12.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 14:32:09, размер на файла: 1.79MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №53/19.12.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 14:23:15, размер на файла: 2.39MB ]


ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ НН ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №5173 НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД.

ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ НН ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №5173 НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 10:04:57, размер на файла: 2.42MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.101.47, М-СТ „АРКАРА КОРУЧ“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1753/26.09.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 16:12:55, размер на файла: 1.13MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.51, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП–ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.51, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 15:54:18, размер на файла: 971.83kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ГРОБИЩЕН ПАРК С.СОТИРЯ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1754/26.09.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 15:50:42, размер на файла: 787.40kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.42, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №1727/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:35:22, размер на файла: 1.19MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК, С.ДРАГОДАНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПЗ И РЕШЕНИЕ №1722/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:32:32, размер на файла: 1.68MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПЗ
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:22:04, размер на файла: 2.26MB ]

РЕШЕНИЕ №1723/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:29:52, размер на файла: 594.05kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛ.ПРОВОД И ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.303.999, М-СТ „НОВОСЕЛСКИ БОАЗ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1720/29.08.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:09:47, размер на файла: 1.97MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО КРШ-1, М-СТ „КАРАНДИЛА“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1679/18.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:30:28, размер на файла: 1.51MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 026218, М-СТ „МАНДРАТА“, З-ЩЕ С.КАМЕН, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1680/18.07.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:21:47, размер на файла: 1.79MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.1, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №1651/25.06.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 02 юли 2019 г., 16:33:22, размер на файла: 1.74MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 001007 И 001050, М-СТ "КЪРА", З-ЩЕ С.СОТИРЯ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1619/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:41:44, размер на файла: 1.37MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА НА С.КАЛОЯНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1622/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:40:01, размер на файла: 781.31kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 201006, М-СТ "СЪРТА", З-ЩЕ С.Ж.ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1621/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:19:03, размер на файла: 0.99MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОД И ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 002154, М-СТ "СРЕДНАТА ПЪТЕКА", З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1620/30.05.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 15:16:10, размер на файла: 743.70kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ РЕЗЕРВОАР В М-СТ „БАШ ЧАРДАК“ ДО ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1559/18.04.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 13:22:27, размер на файла: 1.66MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМ.67338.48.55, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1558/18.04.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 13:21:29, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 67338.439.91 И 67338.439.92, КВ.102, СО „КИРООЛУ“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №1514/21.03.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 10:18:40, размер на файла: 2.23MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 009909, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.НОВАЧЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1513/21.03.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 10:17:08, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, М-СТ “СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1488/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:30:07, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, М-СТ “АРКАРА КОРУЧ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1487/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:29:31, размер на файла: 1.08MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД, М-СТ “КЕШЛИКА“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1486/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:28:29, размер на файла: 903.27kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗОВИР „АСЕНОВЕЦ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1485/28.02.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 08:28:08, размер на файла: 1.04MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОД И ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 049105, М-СТ „КЬОСУРЛУКА“, З-ЩЕ МАЛКО ЧОЧОВЕНИ, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1448/31.01.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 14:46:54, размер на файла: 1.05MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.800.1, М-СТ „ДРАКАТА“, З-ЩЕ КВ. РЕЧИЦА, ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1447/31.01.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 14:47:06, размер на файла: 840.12kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ТЛАСКАТЕЛ ОТ КПС “РЕЧИЦА“ ДО ГПСОВ, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1405/13.12.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 януари 2019 г., 14:13:27, размер на файла: 1.89MB ]


2018


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 048017, З-ЩЕ С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1243/19.07.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., 12:07:27 ч., размер на файла: 1.00MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 47980.28.11, МЕСТНОСТ “МЕШАТА“, З-ЩЕ С. МЕЧКАРЕВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №1204/21.06.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018 г., 12:37:24 ч., размер на файла: 1.15MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 010035, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С. РАКОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1203/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:04 ч., размер на файла: 2.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 051035, М-СТ “ДЖИНДЖИ ЧИФЛИК“, З-ЩЕ С. САМУИЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1202/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:28 ч., размер на файла: 1.03MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТ 67338.834.63, М-СТ „КЪРА”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1201/21.06.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2018  г., 12:38:41 ч., размер на файла: 732.39kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 81387.12.5, МЕСТНОСТ “ГРОБИЩАТА“, З-ЩЕ С.ЧИНТУЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 12:39:06 ч., размер на файла: 1.56MB ]

РЕШЕНИЕ №1170/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 12:39:25 ч., размер на файла: 349.36kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 000428, ПИ 040081 И ПИ 040082, МЕСТНОСТ “ПЕЛЕНИКАТА“, З-ЩЕ С.БЛАТЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:09 ч., размер на файла: 809.72kB ]

РЕШЕНИЕ №1169/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:23 ч., размер на файла: 350.26kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 030009, ПИ 030021 И ПИ 000090, МЕСТНОСТ “ЧАИР АЛАН“, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:49 ч., размер на файла: 3.26MB ]

РЕШЕНИЕ №1168/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:04:59 ч., размер на файла: 359.94kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ПИ 000112, СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:05:25 ч., размер на файла: 1.06MB ]

РЕШЕНИЕ №1166/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:05:43 ч., размер на файла: 461.39kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.48.50, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:06:03 ч., размер на файла: 347.40kB ]

РЕШЕНИЕ №1165/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 13:06:20 ч., размер на файла: 374.86kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.835.74, М-СТ „ДРАКАТА“, З-ЩЕ КВ.РЕЧИЦА, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни  2018 г., 14:52:28 ч., размер на файла: 614.68kB ]

РЕШЕНИЕ №1164/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:36:28 ч., размер на файла: 415.71kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.302.134, М-СТ „АСЕНОВСКО ДЕФИЛЕ“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:36:44 ч., размер на файла: 1.56MB ]

РЕШЕНИЕ №1163/31.05.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 18 юни 2018 г., 14:37:51 ч., размер на файла: 377.34kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 000307 И ПИ 065215, З-ЩЕ С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 2018 г., 14:38:00 ч., размер на файла: 1.90MB ]

РЕШЕНИЕ №1110/26.04.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 май 2018 г., 14:38:14 ч., размер на файла: 595.45kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ПИ 020015, М-СТ “СУЛТАНКА“, З-ЩЕ С. ПАНАРЕТОВЦИ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 14:59:35 ч., размер на файла: 908.74kB ]

РЕШЕНИЕ №1074/29.03.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 14:59:48 ч., размер на файла: 448.98kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА EЛ.КАБЕЛ И ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 000025, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 15:00:04 ч., размер на файла: 1.43MB ]

РЕШЕНИЕ №1030/22.02.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 15:00:18 ч., размер на файла: 547.27kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 68117.11.9504, М-СТ“ЮРТА“, З-ЩЕ С.СОТИРЯ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:00:32 ч., размер на файла: 790.21kB ]

РЕШЕНИЕ №1000/25.01.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:00:37 ч., размер на файла: 525.07kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ПИ 000601, М-СТ “МАРАША“ , З-ЩЕ ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:06:49 ч., размер на файла: 817.49kB ]

РЕШЕНИЕ №959/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:02 ч., размер на файла: 491.69kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 37530.11.37, М-СТ “АДАТА“, З-ЩЕ КОВАЧИТЕ

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:13 ч., размер на файла: 363.96kB ]

РЕШЕНИЕ №957/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:26 ч., размер на файла: 540.97kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.845.36, М-СТ “ДОТЛУКА“, З-ЩЕ КВ.РЕЧИЦА, ГР.СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:45 ч., размер на файла: 548.07kB ]

РЕШЕНИЕ №956/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:07:58 ч., размер на файла: 457.48kB ]


ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 000150 И ПИ 001381, М-СТ “КАЗАЛЧА“, З-ЩЕ ГЛУФИШЕВО

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:08:10 ч., размер на файла: 771.78kB ]

РЕШЕНИЕ №955/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:08:26 ч., размер на файла: 421.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ, М-СТ “АРКАРА КОРУЧ“ , З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:16:00 ч., размер на файла: 1.75MB ]

РЕШЕНИЕ №954/14.12.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 януари 2018 г., 15:16:11 ч., размер на файла: 532.66kB ]