Подробни устройствени планове /ПУП/

Архив подробни устройствени планове /ПУП/


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВАРТАЛИ 27, 34, 35, 36 И 37, КВ.“КОМЛУКА“, ГР.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 13:46:18, размер на файла: 6.71MB ]

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН И ЗАПОВЕД НА КМЕТА
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 13:47:08, размер на файла: 1.39MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 14275.610.459, З-ЩЕ ГАВРАИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №754/16.09.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 08:56:18, размер на файла: 1.92MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩЕ С.ТОПОЛЧАНЕ, З-ЩЕ С.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА И З-ЩЕ С.БЛАТЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №678/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:56:14, размер на файла: 1.25MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩЕ С.КАЛОЯНОВО И З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №677/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:53:01, размер на файла: 0.99MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.437.426, М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №681/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:40:24, размер на файла: 1.02MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 37530.30.2, З-ЩЕ С.КОВАЧИТЕ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №679/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:36:29, размер на файла: 1.11MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 67338.437.719, М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №680/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:31:48, размер на файла: 1.68MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 67338.434.638, М-СТ “ПЛОСКИ РЪТ“ , ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №630/20.05.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 16:33:27, размер на файла: 1.10MB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВАРТАЛИ 9, 12 И 13, С.БЯЛА, ОБЩ.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕШЕНИЕ №633/20.05.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 16:30:24, размер на файла: 1.25MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТ 15237.2.154, М-СТ „СРЕДНАТА ПЪТЕКА“, З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №602/22.04.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., 15:34:50, размер на файла: 804.08kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №565/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:57:00, размер на файла: 826.60kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.47.60, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №562/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:54:40, размер на файла: 850.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК "БЪРШЕН", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №563/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:50:49, размер на файла: 0.99MB ]


ИПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛИ 70, 71, 73 И 76, С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №566/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:46:41, размер на файла: 1.75MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩА БЯЛА, НОВАЧЕВО, ГРАДСКО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №495/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:39:49, размер на файла: 3.19MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В З-ЩЕ С.СОТИРЯ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №496/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:25:20, размер на файла: 1.03MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №494/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:27:51, размер на файла: 1.33MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ И ОПТИЧЕН КАБЕЛ ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №419/26.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 17:03:23, размер на файла: 1.46MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №418/26.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 17:01:17, размер на файла: 872.02kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ГАЗОПРОВОД ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №361/24.09.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:17:41, размер на файла: 847.39kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМОТ 35660.26.208, М-СТ „МАНДРАТА“, З-ЩЕ С.КАМЕН, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №362/24.09.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:12:49, размер на файла: 1.11MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.832.48, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №294/30.07.2020Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 10:55:52, размер на файла: 935.76kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.47, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №254/25.06.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 09:48:06, размер на файла: 1.73MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТИ 67338.48.54 И 67338.48.55, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №219/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:59:17, размер на файла: 1.19MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за КВ.26, КВ.27 И КВ.28, С.СОТИРЯ

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №222/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:40:57, размер на файла: 1.83MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В З-ЩА С.ЧОКОБА И С.ГЛУФИШЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №193/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:20:58, размер на файла: 2.25MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №192/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:07:10, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОДИ И ЕЛ.КАБЕЛ ЗА СО“КИРООЛУ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №132/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:52:59, размер на файла: 1.47MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №131/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:49:45, размер на файла: 1.20MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.42 И КВ.49, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН.

РЕШЕНИЕ № 91/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:21, размер на файла: 355.62kB ]

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:26, размер на файла: 460.49kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 30990.14.173, З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 90/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:35:11, размер на файла: 1.03MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен