Подробни устройствени планове /ПУП/

Архив подробни устройствени планове /ПУП/


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 47980.28.7, М-СТ "МЕШАТА", З-ЩЕ С. МЕЧКАРЕВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №136/15.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2024 г., 10:14:06, размер на файла: 1.03MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО УПИ IV-196, КВ.31, С. СТАРО СЕЛО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №137/15.02.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2024 г., 10:11:57, размер на файла: 528.98kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО УПИ XV-52, КВ.9, С.СТРУПЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №21/14.12.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:20:28, размер на файла: 650.14kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО УПИ I-159, КВ.29, С.СТАРО СЕЛО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:09:10, размер на файла: 180.83kB ]

РЕШЕНИЕ №26/14.12.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:09:15, размер на файла: 250.91kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 68117.8.36, МЕСТНОСТ "ФОНДОВОТО", З-ЩЕ С.СОТИРЯ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:05:58, размер на файла: 1.76MB ]

РЕШЕНИЕ №24/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:06:05, размер на файла: 265.91kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО УПИ IV, КВ.11, ПРОМ.ЗОНА, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №18/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:00:32, размер на файла: 488.58kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 67338.100.56, МЕСТНОСТ "КУБАШКОТО", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:43:03, размер на файла: 458.67kB ]

РЕШЕНИЕ №23/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:43:07, размер на файла: 257.41kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.100.41, МЕСТНОСТ "КУБАШКОТО", З-ЩЕ ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:40:39, размер на файла: 577.35kB ]

РЕШЕНИЕ №22/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:40:43, размер на файла: 290.62kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО УПИ II-99, КВ.15, С.ИЗГРЕВ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:37:06, размер на файла: 1.71MB ]

РЕШЕНИЕ №25/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:37:12, размер на файла: 259.69kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ДО ПИ 30990.29.253, МЕСТНОСТ "ЯПРАКЛИЙ", З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:31:19, размер на файла: 555.14kB ]

РЕШЕНИЕ №19/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:32:52, размер на файла: 280.37kB ]

РЕШЕНИЕ № 163 ОТ 28.03.2024 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 16:37:28, размер на файла: 220.47kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 15206.1.735, З-ЩЕ С.ГЛУФИШЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №20/14.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 13:23:47, размер на файла: 547.85kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.107.1, М."ЧОБАНКА", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 22:27:02, размер на файла: 441.94kB ]

РЕШЕНИЕ №1752/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 22:27:07, размер на файла: 249.19kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 35660.26.132, М. "МАНДРАТА", З-ЩЕ КАМЕН, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 21:59:27, размер на файла: 404.14kB ]

РЕШЕНИЕ №1751/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 21:59:34, размер на файла: 250.54kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО УПИ V-51, КВ.4, С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 21:36:52, размер на файла: 270.14kB ]

РЕШЕНИЕ №1756/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 21:37:53, размер на файла: 265.33kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО УПИ I-48, КВ.4, С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 20:11:06, размер на файла: 243.97kB ]

РЕШЕНИЕ №1757/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 20:11:12, размер на файла: 265.31kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СЛИВЕН", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:53:44, размер на файла: 378.72kB ]

РЕШЕНИЕ №1754/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:53:50, размер на файла: 949.77kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СЛИВЕН", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:46:05, размер на файла: 166.90kB ]

РЕШЕНИЕ №1755/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:46:28, размер на файла: 857.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ГАЗОПРОВОД ДО "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СЛИВЕН", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:42:47, размер на файла: 89.94kB ]

РЕШЕНИЕ №1753/14.09.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 16:42:54, размер на файла: 892.25kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 67338.832.44, М-СТ "КЪРА", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:13:10, размер на файла: 446.41kB ]

РЕШЕНИЕ №1685/27.07.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:13:14, размер на файла: 276.42kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.175.25, М-СТ "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:09:56, размер на файла: 295.07kB ]

РЕШЕНИЕ №1688/27.07.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:10:02, размер на файла: 263.81kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.48.11, М-СТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:06:26, размер на файла: 239.15kB ]

РЕШЕНИЕ №1686/27.07.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:06:32, размер на файла: 290.57kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 67338.47.64, М-СТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:03:10, размер на файла: 494.68kB ]

РЕШЕНИЕ №1687/27.07.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:03:50, размер на файла: 266.31kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛИ ДО ИМОТ 66041.11.66, З-ЩE С. СЕЛИМИНОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1637/29.06.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:42:19, размер на файла: 905.09kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ИМОТ 47980.501.472, З-ЩE С. МЕЧКАРЕВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1636/29.06.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:25:48, размер на файла: 797.41kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ИМОТИ 66041.11.67 И 66041.11.68, М-СТ "ГОРЕН КАРАДЖАЗ", З-ЩE С. СЕЛИМИНОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ №1634/29.06.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:22:48, размер на файла: 267.38kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ИМОТ 14275.610.230, З-ЩE С. ГАВРАИЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1635/29.06.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:19:26, размер на файла: 759.22kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 81387.32.34, М-СТ "ГЛАВИТЕ", З-ЩЕ С.ЧИНТУЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:59:46, размер на файла: 593.95kB ]

РЕШЕНИЕ № 1568/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:59:54, размер на файла: 279.88kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 69986.32.237, З-ЩЕ С.СТРУПЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:57:04, размер на файла: 1.46MB ]

РЕШЕНИЕ № 1567/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:57:09, размер на файла: 285.07kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 69986.32.232, З-ЩЕ С.СТРУПЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:54:39, размер на файла: 1.47MB ]

РЕШЕНИЕ № 1566/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:54:44, размер на файла: 283.92kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ В З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН, З-ЩЕ С.САМУИЛОВО И З-ЩЕ С.ГЕРГЕВЕЦ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:52:14, размер на файла: 710.80kB ]

РЕШЕНИЕ № 1573/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:52:19, размер на файла: 286.48kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.75.47 И 67338.75.15, М-СТ "КЮТЮКЛЮКА" И "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:49:08, размер на файла: 384.05kB ]

РЕШЕНИЕ №1571/18.05.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:49:14, размер на файла: 280.19kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.240.15, 67338.240.16, 67338.240.17 И 67338.88.8, М-СТ "КЮТЮКЛЮКА" И "БЪРШЕН", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:24:25, размер на файла: 620.95kB ]

РЕШЕНИЕ № 1572/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:24:30, размер на файла: 278.20kB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ I, КВ.665, КВ.“НОВО СЕЛО“, ГР.СЛИВЕН

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:20:11, размер на файла: 251.77kB ]

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:20:56, размер на файла: 1.80MB ]

РЕШЕНИЕ № 1575/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:22:03, размер на файла: 243.47kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.99.141, М-СТ "КИШЕ ДЕРМЕН", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:18:57, размер на файла: 268.85kB ]

РЕШЕНИЕ № 1569/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:19:03, размер на файла: 271.54kB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.108.37, М-СТ "БЪРШЕН", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:16:36, размер на файла: 784.05kB ]

РЕШЕНИЕ № 1565/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:17:01, размер на файла: 282.29kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 67338.98.43, М-СТ "АРКАРА КОРУЧ", З-ЩЕ ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:13:19, размер на файла: 1.10MB ]

РЕШЕНИЕ №1570/18.05.2023Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:13:26, размер на файла: 275.38kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦИ И НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН.

ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:01:26, размер на файла: 2.90MB ]

ПУП-ПЛАН НА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:01:58, размер на файла: 1.42MB ]

РЕШЕНИЕ №1574/18.05.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 16:04:48, размер на файла: 265.88kB ]


ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.46.19, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1496/06.04.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 09:51:47, размер на файла: 3.03MB ]


ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.8.8, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1497/06.04.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 09:26:25, размер на файла: 3.00MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.8.63, МЕСТНОСТ „РАМАНУША“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1494/06.04.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 18:12:38, размер на файла: 413.55kB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за НОВ СТЪЛБ В ПИ 17600.2.845, З-ЩЕ С.ГРАДСКО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1495/06.04.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 18:06:22, размер на файла: 630.15kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО СТАЦИОНАРНА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА №1031, МЕСТНОСТ "КЬОСУРЛУКА", З-ЩЕ С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:46:22, размер на файла: 2.43MB ]

РЕШЕНИЕ №1371/26.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:46:25, размер на файла: 332.08kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО ПИ 37530.27.29, МЕСТНОСТ "БРЯСТА", З-ЩЕ С.КОВАЧИТЕ, СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:42:17, размер на файла: 2.18MB ]

РЕШЕНИЕ №1381/26.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:42:21, размер на файла: 286.57kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО СТАЦИОНАРНА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА №1036, МЕСТНОСТ "ОРМАНА", З-ЩЕ С. ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:33:16, размер на файла: 2.49MB ]

РЕШЕНИЕ №1372/26.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:33:20, размер на файла: 340.54kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.99.138, МЕСТНОСТ "КИШЕ ДЕРМЕН", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:23:52, размер на файла: 358.12kB ]

РЕШЕНИЕ №1369/26.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:23:55, размер на файла: 269.05kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.800.9, МЕСТНОСТ "ДРАКАТА", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:19:44, размер на файла: 133.16kB ]

РЕШЕНИЕ №1379/26.01.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:19:50, размер на файла: 287.37kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ИМОТ 65303.34.21, МЕСТНОСТ „ДРАКАТА“, З-ЩЕ С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г., 17:13:17, размер на файла: 372.31kB ]

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г., 17:15:36, размер на файла: 368.04kB ]

РЕШЕНИЕ №1330/15.12.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 22 декември 2022 г., 17:17:27, размер на файла: 311.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛИ ДО СТОПАНСКИ ДВОР, С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1287/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 16:36:54, размер на файла: 1.01MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 66041.13.86 И ПИ 66041.13.88, М-СТ "ГОРЕН КАРАДЖАЗ", З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1281/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 16:35:48, размер на файла: 1.72MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 66041.12.82, М-СТ „ГОРЕН КАРАДЖАЗ“, З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1282/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 16:26:18, размер на файла: 919.77kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 66041.12.83, ПИ 66041.14.83, ПИ 66041.14.84, ПИ 66041.14.85 И ПИ 66041.14.86, М-СТ "ГОРЕН КАРАДЖАЗ", З-ЩЕ С.СЕЛИМИНОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1288/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 16:19:48, размер на файла: 1.81MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ПИ 67338.832.62, М-СТ "КЪРА", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1283/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 15:48:54, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ПИ 67338.832.44, М-СТ "КЪРА", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1284/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 15:45:14, размер на файла: 1.14MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 72816.42.28, М-СТ "ЗАБИТИЯ КАМЪК", З-ЩЕ С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1286/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 15:33:53, размер на файла: 1.72MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 81534.102.18, З-ЩЕ С.ЧОКОБА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1285/17.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 15:26:19, размер на файла: 2.58MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД В З-ЩE ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 1197/08.09.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 16 септември 2022 г., 16:06:26, размер на файла: 1.99MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД В З-ЩE ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 1196/08.09.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 16 септември 2022 г., 16:02:03, размер на файла: 1.39MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В З-ЩE С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 1194/08.09.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 16 септември 2022 г., 15:51:08, размер на файла: 1.01MB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВАРТАЛИ 27, 34, 35, 36 И 37, КВ. "КОМЛУКА", ГР. СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:59:39, размер на файла: 3.06MB ]

РЕШЕНИЕ №1101/30.06.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:59:44, размер на файла: 560.25kB ]


ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 48708.52.178 И ЧАСТИ ОТ ПИ 48708.52.42, ПИ 48708.52.43, ПИ 48708.52.44 И ПИ 48708.52.222, М-СТ "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ" , З-ЩЕ С.МЛАДОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №1115/30.06.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:47:09, размер на файла: 1.86MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД И ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.828.33, МЕСТНОСТИ "РЕЧИЧЕНСКИ ПЪТ" И "КЪРА", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1109/30.06.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:40:32, размер на файла: 1.27MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ДО ПИ 67338.99.39 И ПИ 67338.99.41, М-СТ "КИШЕ ДЕРМЕН", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №1110/30.06.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:21:20, размер на файла: 0.98MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ЮЖЕН СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.ГРАДСКО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:29:01, размер на файла: 1.73MB ]

РЕШЕНИЕ №1021/19.05.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:29:06, размер на файла: 443.74kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО СЕВЕРЕН СТОПАНСКИ ДВОР, З-ЩЕ С.ГРАДСКО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:24:11, размер на файла: 2.33MB ]

РЕШЕНИЕ №1022/19.05.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:24:27, размер на файла: 439.30kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМОТ 67338.108.37, МЕСТНОСТ „БЪРШЕН“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:11:05, размер на файла: 1.39MB ]

РЕШЕНИЕ №1020/19.05.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:11:43, размер на файла: 417.17kB ]


ПУП–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 68864.74.103, ПИ 68864.74.5 И ПИ 68864.74.6, М-СТ “ГРОБИЩАТА“ , З-ЩЕ С.СТАРА РЕКА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:00:09, размер на файла: 4.01MB ]

РЕШЕНИЕ №1023/19.05.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:01:48, размер на файла: 516.64kB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ХІ - "ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТП", КВ.10, КВ. "РЕЧИЦА", ГР. СЛИВЕН

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 09:55:01, размер на файла: 109.66kB ]

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 09:55:06, размер на файла: 105.38kB ]

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 09:55:10, размер на файла: 305.91kB ]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 09:55:14, размер на файла: 196.19kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТИ В МЕСТНОСТ "КЛИСЕ КОРУ", З-ЩЕ С.ГЕРГЕВЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:30:43, размер на файла: 1.45MB ]

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:30:48, размер на файла: 954.17kB ]

РЕШЕНИЕ №716/29.07.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:30:59, размер на файла: 567.11kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТИ В МЕСТНОСТ "ОРИШЛИКА", З-ЩЕ С.ЧИНТУЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:20:12, размер на файла: 336.90kB ]

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:20:40, размер на файла: 1.38MB ]

РЕШЕНИЕ №717/29.07.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 10 май 2022 г., 09:20:44, размер на файла: 556.92kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМОТИ 67338.75.47 И 67338.75.15, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 14:20:20, размер на файла: 293.42kB ]

РЕШЕНИЕ №977/07.04.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 14:20:24, размер на файла: 473.89kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ "РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЛИФТ "ПЪТНИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН-КАРАНДИЛА", НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ 67338.303.94, М-СТ "ХАЛКАТА", З-ЩЕ ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:57:55, размер на файла: 630.88kB ]

РЕШЕНИЕ №976/07.04.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:59:27, размер на файла: 371.04kB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ І - "ЗА СТАДИОН", КВ. 711, КВ. "СТОЯН ЗАИМОВ-ЮГ", ГР. СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 16:53:18, размер на файла: 1.32MB ]

ИПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 16:53:48, размер на файла: 239.96kB ]

РЕШЕНИЕ №940/24.02.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 16:54:29, размер на файла: 395.25kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩЕ С.КОВАЧИТЕ И З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №897/27.01.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2022 г., 10:44:58, размер на файла: 890.94kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА В ИМОТ 67338.89.2, М-СТ „БЪРШЕН”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №896/27.01.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2022 г., 10:18:31, размер на файла: 806.02kB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВАРТАЛИ 71, 72 И 73, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ОБЩ.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕШЕНИЕ №901/27.01.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2022 г., 10:10:41, размер на файла: 1.39MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В З-ЩE С.ТРАПОКЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №866/20.12.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 20:03:25, размер на файла: 1.41MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТ 67338.48.29, М-СТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №865/20.12.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 20:00:38, размер на файла: 759.45kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 15237.2.159, ПИ 15237.2.141, ПИ 15237.2.158 И ПИ 15237.2.165, М-СТ "СРЕДНАТА ПЪТЕКА", З-ЩЕ ГЛУШНИК

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №867/20.12.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 19:57:33, размер на файла: 2.31MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАВРАИЛОВО, С. МАЛКО ЧОЧОВЕНИ И С. ЧИНТУЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №811/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:51:58, размер на файла: 1.62MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАВРАИЛОВО И С. СЕЛИМИНОВО, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №812/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:45:09, размер на файла: 2.17MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОПРОВОД В ЗЕМЛИЩАТА НА С. САМУИЛОВО, С. ГЕРГЕВЕЦ И ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №810/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 15:36:03, размер на файла: 1.77MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 68117.6.1, М-СТ "КАЛНИ КАВАК", З-ЩЕ С. СОТИРЯ, ОБЩ. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №804/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 14:59:20, размер на файла: 1.95MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ "СЛИВЕНСКИ КЪР" И "РАМАНУША", З-ЩЕ ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №806/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 14:56:19, размер на файла: 804.53kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ "КОВАНЛЪКА", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №813/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 14:03:55, размер на файла: 1.43MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ В М-СТ "СЛИВЕНСКИ КЪР" И "РАМАНУША", З-ЩЕ ГР. СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №805/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 14:00:46, размер на файла: 1.74MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТИ 67338.90.5 И 67338.90.14, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №809/25.11.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 13:57:14, размер на файла: 1.74MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 14275.610.459, З-ЩЕ ГАВРАИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №754/16.09.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 08:56:18, размер на файла: 1.92MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩЕ С.ТОПОЛЧАНЕ, З-ЩЕ С.ЖЕЛЬО ВОЙВОДА И З-ЩЕ С.БЛАТЕЦ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №678/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:56:14, размер на файла: 1.25MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩЕ С.КАЛОЯНОВО И З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №677/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:53:01, размер на файла: 0.99MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 67338.437.426, М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №681/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:40:24, размер на файла: 1.02MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 37530.30.2, З-ЩЕ С.КОВАЧИТЕ, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №679/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:36:29, размер на файла: 1.11MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ДО ПИ 67338.437.719, М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №680/24.06.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 11:31:48, размер на файла: 1.68MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД ДО ПИ 67338.434.638, М-СТ “ПЛОСКИ РЪТ“ , ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №630/20.05.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 16:33:27, размер на файла: 1.10MB ]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИ ОТ КВАРТАЛИ 9, 12 И 13, С.БЯЛА, ОБЩ.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И РЕШЕНИЕ №633/20.05.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 16:30:24, размер на файла: 1.25MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТ 15237.2.154, М-СТ „СРЕДНАТА ПЪТЕКА“, З-ЩЕ С.ГЛУШНИК, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №602/22.04.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., 15:34:50, размер на файла: 804.08kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №565/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:57:00, размер на файла: 826.60kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.47.60, МЕСТНОСТ "СЛИВЕНСКИ КЪР", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №562/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:54:40, размер на файла: 850.75kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК "БЪРШЕН", З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №563/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:50:49, размер на файла: 0.99MB ]


ИПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛИ 70, 71, 73 И 76, С.САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ИПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №566/25.03.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 16:46:41, размер на файла: 1.75MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ В З-ЩА БЯЛА, НОВАЧЕВО, ГРАДСКО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №495/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:39:49, размер на файла: 3.19MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В З-ЩЕ С.СОТИРЯ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №496/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:25:20, размер на файла: 1.03MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР“, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №494/28.01.2021 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2021 г., 11:27:51, размер на файла: 1.33MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ И ОПТИЧЕН КАБЕЛ ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №419/26.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 17:03:23, размер на файла: 1.46MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №418/26.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 17:01:17, размер на файла: 872.02kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ГАЗОПРОВОД ДО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК „БЪРШЕН“, З-ЩЕ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №361/24.09.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:17:41, размер на файла: 847.39kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ИМОТ 35660.26.208, М-СТ „МАНДРАТА“, З-ЩЕ С.КАМЕН, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №362/24.09.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:12:49, размер на файла: 1.11MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.832.48, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №294/30.07.2020Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 10:55:52, размер на файла: 935.76kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.47, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №254/25.06.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 09:48:06, размер на файла: 1.73MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТИ 67338.48.54 И 67338.48.55, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №219/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:59:17, размер на файла: 1.19MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за КВ.26, КВ.27 И КВ.28, С.СОТИРЯ

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №222/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:40:57, размер на файла: 1.83MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В З-ЩА С.ЧОКОБА И С.ГЛУФИШЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №193/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:20:58, размер на файла: 2.25MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №192/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:07:10, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОДИ И ЕЛ.КАБЕЛ ЗА СО“КИРООЛУ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №132/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:52:59, размер на файла: 1.47MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №131/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:49:45, размер на файла: 1.20MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.42 И КВ.49, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН.

РЕШЕНИЕ № 91/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:21, размер на файла: 355.62kB ]

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:26, размер на файла: 460.49kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 30990.14.173, З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 90/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:35:11, размер на файла: 1.03MB ]

Достъпност