Подробни устройствени планове /ПУП/ - одобрени

Архив подробни устройствени планове /ПУП/


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО ПИ 67338.832.48, З-ЩЕ ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №294/30.07.2020Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 10:55:52, размер на файла: 935.76kB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.47, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН

ПУП-ПРЗ И РЕШЕНИЕ №254/25.06.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 09:48:06, размер на файла: 1.73MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ДО ИМОТИ 67338.48.54 И 67338.48.55, М-СТ „СЛИВЕНСКИ КЪР”, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №219/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:59:17, размер на файла: 1.19MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за КВ.26, КВ.27 И КВ.28, С.СОТИРЯ

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РЕШЕНИЕ №222/28.05.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:40:57, размер на файла: 1.83MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В З-ЩА С.ЧОКОБА И С.ГЛУФИШЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №193/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:20:58, размер на файла: 2.25MB ]


ПУП – парцеларен ПЛАН за ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №192/23.04.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 16:07:10, размер на файла: 1.09MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕТА НА ВОДОПРОВОДИ И ЕЛ.КАБЕЛ ЗА СО“КИРООЛУ“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №132/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:52:59, размер на файла: 1.47MB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД В М-СТ „БАШЧАРДАК“, З-ЩЕ СЛИВЕН

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ №131/27.02.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:49:45, размер на файла: 1.20MB ]


ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗА ЧАСТИ ОТ КВ.42 И КВ.49, КВ.АСЕНОВЕЦ, ГР.СЛИВЕН.

РЕШЕНИЕ № 91/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:21, размер на файла: 355.62kB ]

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 16:13:26, размер на файла: 460.49kB ]


ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ЕЛ.КАБЕЛ ДО ПИ 30990.14.173, З-ЩЕ С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА, ОБЩ.СЛИВЕН.

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И РЕШЕНИЕ № 90/30.01.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:35:11, размер на файла: 1.03MB ]

Достъпност