Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350
@ e-mail: kmet@sliven.bg


Юли

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 17 юли 2024 г., 11:35:55, размер на файла: 290.42kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 12 юли 2024 г., 17:05:14, размер на файла: 149.38kB ]

Заповед РД № 15-1252 от 02.07.2024 г.
[ Дата на публикуване: 02 юли 2024 г., 20:29:21, размер на файла: 150.76kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 юли 2024 г., 20:29:25, размер на файла: 99.71kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 юли 2024 г., 20:29:28, размер на файла: 244.55kB ]

Справка за определяне на началните тръжни цени
[ Дата на публикуване: 02 юли 2024 г., 20:29:32, размер на файла: 64.77kB ]

Юни

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24 юни 2024 г., 11:05:42, размер на файла: 222.11kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24 юни 2024 г., 10:39:35, размер на файла: 191.57kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 19 юни 2024 г., 09:59:30, размер на файла: 369.11kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 16:54:53, размер на файла: 118.58kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 10:46:07, размер на файла: 205.43kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 10:36:53, размер на файла: 195.01kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 17 юни 2024 г., 09:31:36, размер на файла: 294.72kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 14 юни 2024 г., 16:45:39, размер на файла: 301.64kB ]

Заповед № РД 05-976 от 12.06.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 юни 2024 г., 16:40:47, размер на файла: 785.26kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 12 юни 2024 г., 16:40:52, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 12 юни 2024 г., 16:40:56, размер на файла: 626.72kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 юни 2024 г., 16:40:59, размер на файла: 103.34kB ]

Заповед № РД 05-978 от 28.06.2024 г.
[ Дата на публикуване: 01 юли 2024 г., 16:10:00, размер на файла: 291.44kB ]

Протокол за класиране за обект 2403
[ Дата на публикуване: 01 юли 2024 г., 16:10:08, размер на файла: 351.18kB ]

Протокол за сключване на договор за покупко – продажба
[ Дата на публикуване: 08 юли 2024 г., 16:43:37, размер на файла: 197.08kB ]

Договор № 171 от 05.07.2024 г.
[ Дата на публикуване: 08 юли 2024 г., 16:43:41, размер на файла: 341.92kB ]

Май

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 31 май 2024 г., 14:08:50, размер на файла: 367.62kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 31 май 2024 г., 13:56:04, размер на файла: 194.93kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 май 2024 г., 17:25:44, размер на файла: 194.85kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 10:45:13, размер на файла: 225.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 10:45:09, размер на файла: 302.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 20 май 2024 г., 10:22:18, размер на файла: 289.61kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2024 г., 15:05:07, размер на файла: 148.30kB ]

Април

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 19:09:01, размер на файла: 148.87kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 19:04:36, размер на файла: 149.54kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 26 април 2024 г., 17:56:38, размер на файла: 192.56kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 26 април 2024 г., 17:51:03, размер на файла: 117.60kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24 април 2024 г., 17:12:09, размер на файла: 222.09kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 16:00:59, размер на файла: 372.14kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 15:56:29, размер на файла: 197.51kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 15:53:46, размер на файла: 191.69kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 април 2024 г., 15:51:29, размер на файла: 204.79kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 15:46:25, размер на файла: 289.34kB ]

Заповед № РД 15-595 от 10.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:13, размер на файла: 434.48kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:18, размер на файла: 188.28kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:23, размер на файла: 297.23kB ]

Заповеди за спечелили търг на 29.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 30 април 2024 г., 21:46:46, размер на файла: 238.13kB ]

Заповеди за спечелили търг на 09.05.2024 г.
[ Дата на публикуване: 13 май 2024 г., 11:01:30, размер на файла: 204.36kB ]

Договор № 12 от 27.05.2024 г. - Офис № 7, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 10 юни 2024 г., 14:22:43, размер на файла: 225.85kB ]

Договор № 13 от 04.06.2024 г. - Павилион № 2, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 10 юни 2024 г., 14:22:47, размер на файла: 288.25kB ]

Договор № 14 от 05.06.2024 г. - Магазин № 7, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 10 юни 2024 г., 14:22:50, размер на файла: 226.42kB ]

Договор № 15 от 10.06.2024 г. - Павилион № 5, Микропазар "Дружба"
[ Дата на публикуване: 10 юни 2024 г., 14:22:54, размер на файла: 228.19kB ]

Договор № 16 от 10.06.2024 г. - Павилион № 6, Микропазар "Дружба"
[ Дата на публикуване: 10 юни 2024 г., 14:22:57, размер на файла: 228.03kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 14:59:27, размер на файла: 192.69kB ]

Заповед № РД 05-972 от 05.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:38, размер на файла: 723.90kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:42, размер на файла: 888.72kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:46, размер на файла: 626.33kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:17:17, размер на файла: 126.62kB ]

Заповед № РД 05-974 от 23.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 24 април 2024 г., 16:03:19, размер на файла: 311.98kB ]

Протокол за класиране за обект 2402
[ Дата на публикуване: 24 април 2024 г., 16:03:24, размер на файла: 536.58kB ]

Протокол за класиране за обект 2402
[ Дата на публикуване: 30 април 2024 г., 21:46:29, размер на файла: 208.30kB ]

Договор № 170 от 30.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 07 май 2024 г., 11:28:21, размер на файла: 878.88kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 16:48:30, размер на файла: 291.80kB ]

Март

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 26 март 2024 г., 13:21:06, размер на файла: 115.48kB ]

Заповед № РД 15-658 от 18.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 20:03:59, размер на файла: 241.14kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 15:33:03, размер на файла: 295.48kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 14:54:44, размер на файла: 294.10kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 15 март 2024 г., 11:33:25, размер на файла: 194.31kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 09:38:02, размер на файла: 201.17kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 март 2024 г., 13:47:44, размер на файла: 213.49kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 16:05:14, размер на файла: 294.92kB ]

Февруари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2024 г., 09:33:08, размер на файла: 290.94kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г., 13:20:03, размер на файла: 216.04kB ]

Заповед № РД 15-275 от 20.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:29, размер на файла: 432.68kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:34, размер на файла: 185.98kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:38, размер на файла: 297.32kB ]

Заповеди за спечелили търг на 20.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:50:52, размер на файла: 516.51kB ]

Договор № 11 от 17.04.2024 г. - Павилион № 4, Покрит пешеходен мост, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 20:04:18, размер на файла: 167.97kB ]

Заповед за спечелили търг на 20.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 24 април 2024 г., 16:50:49, размер на файла: 506.50kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2024 г., 14:49:25, размер на файла: 110.18kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 14:50:26, размер на файла: 284.10kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 12:01:41, размер на файла: 366.94kB ]

Януари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:46:05, размер на файла: 224.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:26:52, размер на файла: 219.45kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:19:23, размер на файла: 368.82kB ]

Заповед № РД 15-10 от 02.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:38:42, размер на файла: 435.82kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:39:28, размер на файла: 191.40kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:39:32, размер на файла: 296.91kB ]

Заповед № РД 15-79 от 12.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 януари 2024 г., 09:02:43, размер на файла: 266.13kB ]

Заповеди за спечелили търг на 06.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 15:38:27, размер на файла: 576.81kB ]

Договор № 2 от 22.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:46:53, размер на файла: 225.81kB ]

Договор № 3 от 22.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:01, размер на файла: 289.78kB ]

Договор № 4 от 26.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:17, размер на файла: 223.42kB ]

Договор № 5 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:27, размер на файла: 287.20kB ]

Договор № 6 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:31, размер на файла: 287.35kB ]

Договор № 7 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:36, размер на файла: 286.79kB ]

Договор № 8 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:40, размер на файла: 287.73kB ]

Договор № 9 от 06.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:44, размер на файла: 288.76kB ]

Заповед № РД 15-11 от 02.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:27, размер на файла: 431.46kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:31, размер на файла: 185.69kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:34, размер на файла: 298.98kB ]

Заповед за спечелил търг на 08.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 14:50:55, размер на файла: 508.27kB ]

Договор № 10 от 08.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:52:50, размер на файла: 231.43kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП

Държавен вестник

Агенция по обществени поръчки

Достъпност