Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350
@ e-mail: kmet@sliven.bg


Април

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 10:34:09, размер на файла: 372.28kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 09:01:57, размер на файла: 215.08kB ]

Март

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:20, размер на файла: 104.75kB ]

Заповед № РД 15-524 от 22.03.2021г.
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:28, размер на файла: 150.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 09:47:35, размер на файла: 189.95kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:16:36, размер на файла: 287.41kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:31:00, размер на файла: 375.04kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:17, размер на файла: 564.89kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:22, размер на файла: 80.27kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:28:39, размер на файла: 79.36kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 11:29:10, размер на файла: 85.24kB ]

Протокол № 1 за допуснати и недопуснати до етап интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 16:45:25, размер на файла: 175.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 09:54:22, размер на файла: 287.78kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 март 2021 г., 15:38:48, размер на файла: 290.42kB ]

Обява - удължен срок
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 09:51:46, размер на файла: 303.73kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:38, размер на файла: 302.16kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:43, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:50, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (чл. 20 от ЗПП)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:55, размер на файла: 30.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:46:00, размер на файла: 24.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:15, размер на файла: 782.39kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:20, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:24, размер на файла: 626.57kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 13:46:28, размер на файла: 101.92kB ]

Заповед № РД-05-665/18.03.2021 г. за обект 2107
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:24:44, размер на файла: 590.81kB ]

Протокол за класиране за обект 2107
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 09:24:48, размер на файла: 522.63kB ]

Договор за Обект 2107
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 11:52:01, размер на файла: 494.11kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 08 март 2021 г., 15:59:02, размер на файла: 191.56kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 11:16:47, размер на файла: 190.66kB ]

Заповед № РД-15-521/22.03.2021 г., спечелил търг
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:04:33, размер на файла: 911.78kB ]

Заповед № РД-15-522/22.03.2021 г., спечелил търг
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 10:07:09, размер на файла: 908.21kB ]

Февруари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 08:59:39, размер на файла: 297.06kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 08:59:53, размер на файла: 195.01kB ]

Заповед № РД-05-653/10.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:07:59, размер на файла: 771.64kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:04, размер на файла: 1.08MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:09, размер на файла: 623.79kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:08:19, размер на файла: 101.88kB ]

Заповед № РД-05-658/01.03.2021 г. за обект 2106
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:55, размер на файла: 520.79kB ]

Протокол за класиране за обект 2106
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:35:00, размер на файла: 523.08kB ]

Договор за Обект 2106
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:15:56, размер на файла: 290.47kB ]

Заповед № РД-05-562/10.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:26, размер на файла: 770.83kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:31, размер на файла: 1.08MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:36, размер на файла: 623.89kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2021 г., 17:06:41, размер на файла: 101.72kB ]

Заповед № РД-05-657/01.03.2021 г. за обект 2105
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:37, размер на файла: 519.45kB ]

Протокол за класиране за обект 2105
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:34:45, размер на файла: 521.87kB ]

Договор за Обект 2105
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:15:49, размер на файла: 289.89kB ]

Януари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 11:45:31, размер на файла: 142.85kB ]

Заповед № РД-15-272/15.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2021 г., 16:12:33, размер на файла: 413.81kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 10:30:37, размер на файла: 357.76kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 10:30:31, размер на файла: 376.28kB ]

Заповед № РД-15-57/12.01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:13:52, размер на файла: 150.31kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:13:56, размер на файла: 105.48kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 януари 2021 г., 17:14:00, размер на файла: 189.91kB ]

Заповед спечелил търг на 08.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2021 г., 16:08:45, размер на файла: 550.52kB ]

Заповеди спечелил търг на 22.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2021 г., 14:50:10, размер на файла: 540.10kB ]

Заповеди спечелил търг на 08.02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 11 март 2021 г., 10:06:02, размер на файла: 519.40kB ]

Договор № 2/01.03.2021 г. - Магазин №15, "Сграда за търговия и услуги №2"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:07, размер на файла: 125.13kB ]

Договор № 3/09.03.2021 г. - Магазин №11, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:11, размер на файла: 125.37kB ]

Договор № 4/09.03.2021 г. - Клетка №3, Източна част на Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:15, размер на файла: 124.28kB ]

Договор № 5/09.03.2021 г. - Клетка №4, Източна част на Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:18, размер на файла: 124.28kB ]

Договор № 6/09.03.2021 г. - Магазин №9, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:26, размер на файла: 125.70kB ]

Договор № 7/10.03.2021 г. - Магазин №12, "Сграда за търговия и услуги №4"
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:31, размер на файла: 125.18kB ]

Договор № 8/11.03.2021 г. - Тоалетна, Зеленчуково покритие в Централен общински пазар, в І-ва зона
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:34, размер на файла: 123.61kB ]

Договор № 10/23.03.2021 г. - Павилион №1, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 24 март 2021 г., 10:10:38, размер на файла: 124.44kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 11:45:02, размер на файла: 96.67kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 11:40:40, размер на файла: 96.17kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 10:10:26, размер на файла: 97.26kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП

Държавен вестник

Агенция по обществени поръчки

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен