Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

Община Сливен продава свободни жилища

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg

Наименование
Дата на провеждане:


Май

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 11:17:46, размер на файла: 357.15kB ]

Заповед № РД 05-531/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:26:39, размер на файла: 274.41kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:27:54, размер на файла: 267.71kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:30:18, размер на файла: 150.11kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:31:16, размер на файла: 81.39kB ]

Заповед № РД 05-530/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:06:42, размер на файла: 283.38kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:13:07, размер на файла: 366.16kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:15:38, размер на файла: 209.08kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 22:20:21, размер на файла: 142.96kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:51:56, размер на файла: 199.70kB ]

Заповед № РД 05-529/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:57:05, размер на файла: 290.10kB ]

Заповед № РД 15-1482/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 15:59:31, размер на файла: 207.33kB ]

Приложение 1 - Земеделски земи за отдаване под наем през 2020г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:21:53, размер на файла: 1.49MB ]

Приложение 2 - Тарифа за отдаване под наем и аренда на общински остатъчни земи в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:27:50, размер на файла: 225.52kB ]

Зявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:29:14, размер на файла: 33.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:30:38, размер на файла: 34.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:30:44, размер на файла: 35.00kB ]

Заповед № РД 15-1441/22.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:12, размер на файла: 444.30kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:40, размер на файла: 199.19kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 11:16:47, размер на файла: 299.29kB ]

Заповед № РД 05-527/19.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:13:48, размер на файла: 686.65kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:18:54, размер на файла: 624.26kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:21:49, размер на файла: 624.26kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 17:24:25, размер на файла: 114.82kB ]

Заповед № РД 05-528/19.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:40:05, размер на файла: 868.44kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:40:28, размер на файла: 1.27MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:41:53, размер на файла: 626.10kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 16:47:31, размер на файла: 101.28kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 13:19:23, размер на файла: 191.99kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 08:25:19, размер на файла: 357.82kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 май 2020 г., 11:15:36, размер на файла: 187.10kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:57:58, размер на файла: 192.26kB ]

Заповед № РД 15-1202 от 05.05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:58:03, размер на файла: 436.50kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:58:09, размер на файла: 299.32kB ]


Април

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 09:10:51, размер на файла: 193.08kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 09:10:46, размер на файла: 209.35kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 10:39:29, размер на файла: 193.55kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 13:39:51, размер на файла: 193.89kB ]


Март

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 11:36:36, размер на файла: 367.70kB ]


Февруари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г., 13:36:36, размер на файла: 193.93kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:10, размер на файла: 961.19kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:26, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:43, размер на файла: 626.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:48, размер на файла: 100.03kB ]

Заповед № РД-05-520/10.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:30, размер на файла: 425.07kB ]

Протокол за класиране за обект 2003
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:36, размер на файла: 692.52kB ]

Договор № 113/07.07.04.2020 г. за обект 2003
[ Дата на публикуване: 07 април 2020 г., 17:29:11, размер на файла: 6.96MB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:30, размер на файла: 196.48kB ]

Заповед № РД 15-291 от 06.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:39, размер на файла: 439.56kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:43, размер на файла: 298.98kB ]

Заповеди спечелил търг на 27.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 11:59:54, размер на файла: 519.91kB ]

Договор № 2/01.04.2020 г. - Павилион № 2, Микропазар „Сини камъни”
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:18:43, размер на файла: 224.06kB ]

Договор № 7/01.04.2020 г. - Павилион № 7, Микропазар „Сини камъни”
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 09:20:38, размер на файла: 225.64kB ]

Обява за конкурса
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:31, размер на файла: 295.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:37:59, размер на файла: 286.63kB ]

Заповед № РД-05-514/03.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:07:25, размер на файла: 942.27kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:14:16, размер на файла: 1.24MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:17:44, размер на файла: 619.58kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:19:42, размер на файла: 100.09kB ]

Заповед № РД-05-516/18.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:02, размер на файла: 422.38kB ]

Протокол за класиране за обект 2002
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:12, размер на файла: 691.36kB ]

Договор за обект 2002
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2020 г., 17:08:05, размер на файла: 662.51kB ]


Януари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 17:45:17, размер на файла: 208.99kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 13:31:20, размер на файла: 367.58kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 08:48:43, размер на файла: 190.29kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 08:51:55, размер на файла: 200.65kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 15:35:45, размер на файла: 125.84kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:47:17, размер на файла: 140.33kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:38:01, размер на файла: 133.12kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 19:05:47, размер на файла: 97.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 16:17:47, размер на файла: 195.98kB ]

Търгове и конкурси 2019 г.


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП
Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки