Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350
@ e-mail: kmet@sliven.bg


2022

Август

Заповед № РД 05-821 от 12.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 17:06:08, размер на файла: 0.99MB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 17:06:13, размер на файла: 1.03MB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 17:06:17, размер на файла: 699.31kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 17:06:21, размер на файла: 143.94kB ]

Заповед № РД 05-280 от 09.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 09 август 2022 г., 16:27:53, размер на файла: 0.99MB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 09 август 2022 г., 16:27:56, размер на файла: 1.03MB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 09 август 2022 г., 16:27:59, размер на файла: 699.31kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 август 2022 г., 16:28:02, размер на файла: 145.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 08:49:32, размер на файла: 211.65kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 08:40:48, размер на файла: 218.58kB ]

Заповед № РД 05-819 от 03.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 19:53:21, размер на файла: 321.62kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 19:53:25, размер на файла: 351.66kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 19:53:33, размер на файла: 208.23kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 август 2022 г., 19:53:36, размер на файла: 127.80kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 10:24:34, размер на файла: 106.92kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 10:24:30, размер на файла: 122.01kB ]

Юли

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 15:49:51, размер на файла: 91.09kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 юли 2022 г., 15:49:44, размер на файла: 96.96kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 25 юли 2022 г., 12:26:15, размер на файла: 99.88kB ]

Заповед № РД 15-1373 от 15.08.2022 г., относно отмяна на търг
[ Дата на публикуване: 15 август 2022 г., 16:53:55, размер на файла: 561.22kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 юли 2022 г., 09:22:39, размер на файла: 367.69kB ]

Заповед № РД 15-1201 от 14.07.2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 10:49:30, размер на файла: 452.01kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 10:49:34, размер на файла: 469.35kB ]

Заповеди спечелили търг на 11.08.2022 г.
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 16:32:17, размер на файла: 575.81kB ]

Заповед № РД 05-814 от 11.07.2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:02:49, размер на файла: 681.32kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:02:56, размер на файла: 873.38kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:03:14, размер на файла: 623.16kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:04:21, размер на файла: 92.79kB ]

Заповед № РД 05-817 от 29.07.2022 г.
[ Дата на публикуване: 29 юли 2022 г., 17:45:16, размер на файла: 514.60kB ]

Протокол за класиране за обект 2209
[ Дата на публикуване: 29 юли 2022 г., 17:45:22, размер на файла: 683.57kB ]

Протокол за класиране за обект 2209
[ Дата на публикуване: 02 август 2022 г., 18:33:26, размер на файла: 180.94kB ]

Договор за Обект № 2209
[ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 14:01:50, размер на файла: 661.49kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 10:13:53, размер на файла: 213.60kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г., 10:14:02, размер на файла: 190.76kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г., 10:06:15, размер на файла: 293.22kB ]

Юни

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 17 юни 2022 г., 09:32:20, размер на файла: 110.73kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 13 юни 2022 г., 09:47:17, размер на файла: 211.03kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 юни 2022 г., 15:40:49, размер на файла: 198.33kB ]

Заповед № РД 05-791 от 09.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:36:19, размер на файла: 680.03kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:36:23, размер на файла: 872.41kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:36:26, размер на файла: 623.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:37:05, размер на файла: 137.64kB ]

Протокол за класиране за обект 2208
[ Дата на публикуване: 27 юни 2022 г., 16:57:19, размер на файла: 524.41kB ]

Заповед № РД 05-804 от 27.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 16:47:28, размер на файла: 526.43kB ]

Протокол от 06.07.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 16:01:48, размер на файла: 518.51kB ]

Договор за Обект № 2208
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:53:23, размер на файла: 622.30kB ]

Заповед № РД 05-790 от 09.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:19:58, размер на файла: 365.80kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:20:01, размер на файла: 450.17kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:20:56, размер на файла: 443.07kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 юни 2022 г., 17:21:01, размер на файла: 46.76kB ]

Протокол за класиране за обект 2207
[ Дата на публикуване: 27 юни 2022 г., 16:57:07, размер на файла: 351.64kB ]

Заповед № РД 05-803 от 27.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 28 юни 2022 г., 16:47:45, размер на файла: 351.64kB ]

Протокол за класиране за обект 2207
[ Дата на публикуване: 19 юли 2022 г., 15:32:38, размер на файла: 607.63kB ]

Договор № 155 от 18.07.2022 г.
[ Дата на публикуване: 19 юли 2022 г., 15:32:42, размер на файла: 750.04kB ]

Заповед № РД 15-914 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:18, размер на файла: 123.07kB ]

Заповед № РД 05-789 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:23, размер на файла: 147.50kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:28, размер на файла: 102.07kB ]

Приложение № 1 - Земеделски земи за отдаване под наем през 2022 г.
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:33, размер на файла: 2.50MB ]

Приложение № 2 - За отдаване под наем и аренда на общински остатъчни земи в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:38, размер на файла: 245.57kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:45, размер на файла: 84.52kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:49, размер на файла: 109.45kB ]

Декларация за извършен оглед
[ Дата на публикуване: 02 юни 2022 г., 16:39:53, размер на файла: 108.60kB ]

Заповед спечелил търг на 28.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 05 юли 2022 г., 17:07:38, размер на файла: 1.09MB ]

Заповед № РД 05-822 от 12.08.2022 г., относно отстраняване на допусната явна фактическа грешка
[ Дата на публикуване: 12 август 2022 г., 16:41:41, размер на файла: 610.80kB ]

Заповед № РД 05-785 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 11:23:26, размер на файла: 283.49kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 11:23:30, размер на файла: 362.36kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 11:23:36, размер на файла: 209.20kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 11:23:40, размер на файла: 91.27kB ]

Протокол за класиране за обект 2203
[ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 16:52:51, размер на файла: 522.38kB ]

Заповед № РД 05-797 от 22.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 18:18:30, размер на файла: 210.83kB ]

Протокол от 06.07.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 15:58:29, размер на файла: 517.41kB ]

Договор за Обект № 2203
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:51:49, размер на файла: 625.58kB ]

Заповед № РД 05-916 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:51:23, размер на файла: 231.83kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:51:58, размер на файла: 283.00kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:52:04, размер на файла: 150.14kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:52:07, размер на файла: 46.77kB ]

Протокол за класиране за обект 2206
[ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 16:53:21, размер на файла: 345.96kB ]

Заповед № РД 05-800 от 22.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 18:17:54, размер на файла: 201.85kB ]

Протокол от 08.07.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 16:59:02, размер на файла: 515.11kB ]

Договор за Обект № 2206
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 16:59:07, размер на файла: 585.59kB ]

Заповед № РД 05-787 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:41:26, размер на файла: 282.37kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:41:59, размер на файла: 416.23kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:42:04, размер на файла: 210.61kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:42:09, размер на файла: 102.12kB ]

Протокол за класиране за обект 2205
[ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 16:53:14, размер на файла: 357.00kB ]

Заповед № РД 05-799 от 22.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 18:17:17, размер на файла: 156.57kB ]

Протокол от 08.07.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 16:54:54, размер на файла: 517.64kB ]

Договор за Обект № 2205
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 16:54:59, размер на файла: 563.78kB ]

Заповед № РД 05-786 от 01.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:09:56, размер на файла: 281.44kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:10:00, размер на файла: 360.82kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:10:07, размер на файла: 209.15kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 09:10:36, размер на файла: 187.37kB ]

Протокол за класиране за обект 2204
[ Дата на публикуване: 22 юни 2022 г., 16:53:06, размер на файла: 528.73kB ]

Заповед № РД 05-798 от 22.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 23 юни 2022 г., 18:16:22, размер на файла: 210.74kB ]

Протокол от 06.07.2022 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 16:00:30, размер на файла: 516.56kB ]

Договор за Обект № 2204
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:52:40, размер на файла: 627.54kB ]

Май

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2022 г., 10:28:44, размер на файла: 282.29kB ]

Заповед № РД 15-931 от 06.06.2022 г. отменям моя Заповед № РД 15-819 от 19.05.2022 г., с която е обявен публичен търг
[ Дата на публикуване: 06 юни 2022 г., 15:17:03, размер на файла: 387.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 11:34:15, размер на файла: 212.70kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 11:33:57, размер на файла: 213.17kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:09:20, размер на файла: 204.59kB ]

Заповед № РД 05-782 от 05.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:06, размер на файла: 784.54kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:11, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:36, размер на файла: 625.73kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 17:02:00, размер на файла: 101.80kB ]

Заповед № РД 05-784 от 20.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 16:54:24, размер на файла: 429.59kB ]

Протокол за класиране за обект 2202
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 16:54:28, размер на файла: 350.37kB ]

Договор за Обект 2202
[ Дата на публикуване: 01 юни 2022 г., 22:16:30, размер на файла: 287.41kB ]

Април

Заповед № РД 15-686 от 29.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:09, размер на файла: 434.60kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:14, размер на файла: 185.29kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:22, размер на файла: 296.85kB ]

Заповеди спечелили търг на 09.06.2022 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 16:34:24, размер на файла: 519.00kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 април 2022 г., 14:48:19, размер на файла: 203.48kB ]

Заповед № РД 15-549 от 11.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:05, размер на файла: 438.00kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:08, размер на файла: 191.84kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:11, размер на файла: 296.95kB ]

Заповеди спечелили търг на 11.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:05:46, размер на файла: 594.96kB ]

Договор № 24 от 01.06.2022 г. - Павилион № 23, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:25, размер на файла: 222.54kB ]

Договор № 25 от 01.06.2022 г. - Офис № 8, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:29, размер на файла: 223.36kB ]

Договор № 26 от 01.06.2022 г. - Офис № 10, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:33, размер на файла: 224.79kB ]

Договор № 27 от 01.06.2022 г. - Магазин №3, "Покритието на Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:37, размер на файла: 224.01kB ]

Договор № 28 от 02.06.2022 г. - Павилион № 18, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:39, размер на файла: 223.16kB ]

Договор № 29 от 02.06.2022 г. - Магазин № 6, "Покритието на Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:42, размер на файла: 222.66kB ]

Договор № 30 от 06.06.2022 г. - Магазин за цветя № 1, Сграда за търговия и услуги № 4
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:45, размер на файла: 225.05kB ]

Договор № 31 от 08.06.2022 г. - Магазин № 10, "Покритието на Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:48, размер на файла: 224.02kB ]

Договор № 32 от 09.06.2022 г. - Щанд № 2, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:51, размер на файла: 223.52kB ]

Договор № 33 от 09.06.2022 г. - Павилион № 1, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:23:54, размер на файла: 222.30kB ]

Договор № 34 от 23.06.2022 г. - Щанд № 9, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 17:28:02, размер на файла: 222.67kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 09:30:46, размер на файла: 202.50kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 13:07:12, размер на файла: 294.08kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 17:03:53, размер на файла: 192.09kB ]

Заповед № РД 15-1165 от 06.07.2022 г. за класиране
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 17:20:08, размер на файла: 464.49kB ]

Март

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 март 2022 г., 12:25:30, размер на файла: 119.12kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 09:22:33, размер на файла: 214.94kB ]

Февруари

Заповед № РД 15-236 от 18.02.2022 г.
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:45:16, размер на файла: 142.89kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:50:21, размер на файла: 94.55kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:50:48, размер на файла: 188.31kB ]

Заповеди спечелили търг на 17.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 март 2022 г., 14:49:58, размер на файла: 565.46kB ]

Заповеди спечелили търг на 30.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 14:55:57, размер на файла: 192.99kB ]

Договор № 15 от 01.04.2022 г. - Павилион № 17, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:43, размер на файла: 225.59kB ]

Договор № 16 от 01.04.2022 г. - Магазин № 1, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:46, размер на файла: 227.00kB ]

Договор № 17 от 01.04.2022 г. - Магазин за цветя № 2, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:50, размер на файла: 226.50kB ]

Договор № 18 от 01.04.2022 г. - Павилион № 2, под "Покритието" между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:53, размер на файла: 225.94kB ]

Договор № 19 от 01.04.2022 г. - Магазин № 14, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:56, размер на файла: 226.29kB ]

Договор № 20 от 13.04.2022 г. - Магазин № 6, "Сграда № 3"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:00, размер на файла: 226.06kB ]

Договор № 21 от 15.04.2022 г. - Зала за търговия № 9, Сграда № 5
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:03, размер на файла: 225.29kB ]

Договор № 22 от 28.04.2022 г. - Щанд № 7, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:07, размер на файла: 225.73kB ]

Договор № 23 от 28.04.2022 г. - Терен, Магазин № 1 в Сграда № 5
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:10, размер на файла: 224.29kB ]

Януари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 16:59:29, размер на файла: 213.23kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:22:56, размер на файла: 212.53kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 13:09:38, размер на файла: 191.72kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 13:09:32, размер на файла: 191.67kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 19:15:06, размер на файла: 192.75kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 януари 2022 г., 09:53:26, размер на файла: 279.10kB ]


2021

Декември

Заповед № РД 05-765 от 30.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:58:52, размер на файла: 279.39kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:21, размер на файла: 413.46kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:26, размер на файла: 210.45kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:30, размер на файла: 101.97kB ]

Заповед № РД 05-770 от 14.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 16:36:57, размер на файла: 438.26kB ]

Протокол за класиране за обект 2201
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 16:37:01, размер на файла: 349.58kB ]

Договор за Обект 2201
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:38:27, размер на файла: 494.46kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:06, размер на файла: 196.24kB ]

Заповед РД № 15-2157 от 06.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:14, размер на файла: 438.98kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:18, размер на файла: 296.90kB ]

Заповеди за спечелили търг на 29.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 20:09:37, размер на файла: 245.16kB ]

Заповеди спечелили търг на 12.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 13:11:34, размер на файла: 562.86kB ]

Договор №1 от 14.01.2022 г. - Ветеринарна аптека, Източна част
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:17, размер на файла: 126.33kB ]

Договор №2 от 14.01.2022 г. - Магазин № 1, "Сграда № 5"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:22, размер на файла: 125.55kB ]

Договор №3 от 14.01.2022 г. - Магазин № 8, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:27, размер на файла: 126.72kB ]

Договор №4 от 17.01.2022 г. - Павилион № 3, "Покритието" между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:32, размер на файла: 125.82kB ]

Договор №5 от 19.01.2022 г. - Павилион № 11, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:45:45, размер на файла: 125.49kB ]

Договор №6 от 20.01.2022 г. - Магазин № 17, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:45:52, размер на файла: 125.82kB ]

Договор №7 от 27.01.2022 г. - Магазин № 5, "Сграда № 3"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:46:01, размер на файла: 126.46kB ]

Договор №8 от 27.01.2022 г. - Магазин № 18, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:46:06, размер на файла: 125.08kB ]

Договор №9 от 01.02.2022 г. - Офис № 13, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:50:47, размер на файла: 126.24kB ]

Договор №10 от 01.02.2022 г. - Помещение № 5, Пазар за цитрусови плодове
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:51:54, размер на файла: 126.58kB ]

Договор №11 от 01.02.2022 г. - Щанд № 9, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:51:58, размер на файла: 125.64kB ]

Договор №12 от 14.02.2022 г. - Помещение № 1, Пазар за цитрусови плодове
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:08, размер на файла: 127.27kB ]

Договор №13 от 14.02.2022 г. - Щанд № 1, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:13, размер на файла: 126.64kB ]

Договор №14 от 14.02.2022 г. - Офис № 6, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:21, размер на файла: 126.04kB ]

Ноември

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2021 г., 08:56:05, размер на файла: 286.25kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2021 г., 09:26:40, размер на файла: 205.57kB ]

Октомври

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 13:47:42, размер на файла: 207.38kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 09:30:11, размер на файла: 372.23kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 09:30:06, размер на файла: 203.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2021 г., 12:31:50, размер на файла: 93.14kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 16:21:08, размер на файла: 289.47kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:14, размер на файла: 194.76kB ]

Заповед РД 15-1740 от 24.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:22, размер на файла: 284.17kB ]

Заповед РД 05-742 от 27.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:29, размер на файла: 279.97kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:37, размер на файла: 2.32MB ]

Приложение 1.1.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:42, размер на файла: 720.21kB ]

Документи за участие в търг по чл. 37 и ал. 14
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:46, размер на файла: 214.49kB ]

Заповед спечелил търг
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 16:39:21, размер на файла: 699.43kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП

Държавен вестник

Агенция по обществени поръчки

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен