Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350
@ e-mail: kmet@sliven.bg


2022

Май

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 май 2022 г., 10:28:44, размер на файла: 282.29kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 11:34:15, размер на файла: 212.70kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 май 2022 г., 11:33:57, размер на файла: 213.17kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:09:20, размер на файла: 204.59kB ]

Заповед № РД 05-782 от 05.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:06, размер на файла: 784.54kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:11, размер на файла: 1.10MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:56:36, размер на файла: 625.73kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 17:02:00, размер на файла: 101.80kB ]

Заповед № РД 05-784 от 20.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 16:54:24, размер на файла: 429.59kB ]

Протокол за класиране за обект 2202
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 16:54:28, размер на файла: 350.37kB ]

Април

Заповед № РД 15-686 от 29.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:09, размер на файла: 434.60kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:14, размер на файла: 185.29kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 29 април 2022 г., 16:27:22, размер на файла: 296.85kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 април 2022 г., 14:48:19, размер на файла: 203.48kB ]

Заповед № РД 15-549 от 11.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:05, размер на файла: 438.00kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:08, размер на файла: 191.84kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:49:11, размер на файла: 296.95kB ]

Заповеди спечелили търг на 11.05.2022 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:05:46, размер на файла: 594.96kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 09:30:46, размер на файла: 202.50kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 13:07:12, размер на файла: 294.08kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 април 2022 г., 17:03:53, размер на файла: 192.09kB ]

Март

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 март 2022 г., 12:25:30, размер на файла: 119.12kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 09:22:33, размер на файла: 214.94kB ]

Февруари

Заповед № РД 15-236 от 18.02.2022 г.
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:45:16, размер на файла: 142.89kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:50:21, размер на файла: 94.55kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2022 г., 13:50:48, размер на файла: 188.31kB ]

Заповеди спечелили търг на 17.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 март 2022 г., 14:49:58, размер на файла: 565.46kB ]

Заповеди спечелили търг на 30.03.2022 г.
[ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 14:55:57, размер на файла: 192.99kB ]

Договор № 15 от 01.04.2022 г. - Павилион № 17, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:43, размер на файла: 225.59kB ]

Договор № 16 от 01.04.2022 г. - Магазин № 1, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:46, размер на файла: 227.00kB ]

Договор № 17 от 01.04.2022 г. - Магазин за цветя № 2, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:50, размер на файла: 226.50kB ]

Договор № 18 от 01.04.2022 г. - Павилион № 2, под "Покритието" между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:53, размер на файла: 225.94kB ]

Договор № 19 от 01.04.2022 г. - Магазин № 14, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:28:56, размер на файла: 226.29kB ]

Договор № 20 от 13.04.2022 г. - Магазин № 6, "Сграда № 3"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:00, размер на файла: 226.06kB ]

Договор № 21 от 15.04.2022 г. - Зала за търговия № 9, Сграда № 5
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:03, размер на файла: 225.29kB ]

Договор № 22 от 28.04.2022 г. - Щанд № 7, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:07, размер на файла: 225.73kB ]

Договор № 23 от 28.04.2022 г. - Терен, Магазин № 1 в Сграда № 5
[ Дата на публикуване: 28 април 2022 г., 16:29:10, размер на файла: 224.29kB ]

Януари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 януари 2022 г., 16:59:29, размер на файла: 213.23kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:22:56, размер на файла: 212.53kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 13:09:38, размер на файла: 191.72kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 13:09:32, размер на файла: 191.67kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 януари 2022 г., 19:15:06, размер на файла: 192.75kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 януари 2022 г., 09:53:26, размер на файла: 279.10kB ]


2021

Декември

Заповед № РД 05-765 от 30.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:58:52, размер на файла: 279.39kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:21, размер на файла: 413.46kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:26, размер на файла: 210.45kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 31 декември 2021 г., 08:59:30, размер на файла: 101.97kB ]

Заповед № РД 05-770 от 14.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 16:36:57, размер на файла: 438.26kB ]

Протокол за класиране за обект 2201
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 16:37:01, размер на файла: 349.58kB ]

Договор за Обект 2201
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:38:27, размер на файла: 494.46kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:06, размер на файла: 196.24kB ]

Заповед РД № 15-2157 от 06.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:14, размер на файла: 438.98kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 06 декември 2021 г., 16:38:18, размер на файла: 296.90kB ]

Заповеди за спечелили търг на 29.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2021 г., 20:09:37, размер на файла: 245.16kB ]

Заповеди спечелили търг на 12.01.2022 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 13:11:34, размер на файла: 562.86kB ]

Договор №1 от 14.01.2022 г. - Ветеринарна аптека, Източна част
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:17, размер на файла: 126.33kB ]

Договор №2 от 14.01.2022 г. - Магазин № 1, "Сграда № 5"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:22, размер на файла: 125.55kB ]

Договор №3 от 14.01.2022 г. - Магазин № 8, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:27, размер на файла: 126.72kB ]

Договор №4 от 17.01.2022 г. - Павилион № 3, "Покритието" между сгради № 2 и № 4
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:44:32, размер на файла: 125.82kB ]

Договор №5 от 19.01.2022 г. - Павилион № 11, Покрит пешеходен мост
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:45:45, размер на файла: 125.49kB ]

Договор №6 от 20.01.2022 г. - Магазин № 17, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:45:52, размер на файла: 125.82kB ]

Договор №7 от 27.01.2022 г. - Магазин № 5, "Сграда № 3"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:46:01, размер на файла: 126.46kB ]

Договор №8 от 27.01.2022 г. - Магазин № 18, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:46:06, размер на файла: 125.08kB ]

Договор №9 от 01.02.2022 г. - Офис № 13, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:50:47, размер на файла: 126.24kB ]

Договор №10 от 01.02.2022 г. - Помещение № 5, Пазар за цитрусови плодове
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:51:54, размер на файла: 126.58kB ]

Договор №11 от 01.02.2022 г. - Щанд № 9, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:51:58, размер на файла: 125.64kB ]

Договор №12 от 14.02.2022 г. - Помещение № 1, Пазар за цитрусови плодове
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:08, размер на файла: 127.27kB ]

Договор №13 от 14.02.2022 г. - Щанд № 1, "Покрит пазар за месни и млечни продукти"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:13, размер на файла: 126.64kB ]

Договор №14 от 14.02.2022 г. - Офис № 6, "Сграда за търговия и услуги № 4"
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 11:53:21, размер на файла: 126.04kB ]

Ноември

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2021 г., 08:56:05, размер на файла: 286.25kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2021 г., 09:26:40, размер на файла: 205.57kB ]

Октомври

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 13:47:42, размер на файла: 207.38kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 09:30:11, размер на файла: 372.23kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 09:30:06, размер на файла: 203.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2021 г., 12:31:50, размер на файла: 93.14kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2021 г., 16:21:08, размер на файла: 289.47kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:14, размер на файла: 194.76kB ]

Заповед РД 15-1740 от 24.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:22, размер на файла: 284.17kB ]

Заповед РД 05-742 от 27.09.2021 г.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:29, размер на файла: 279.97kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:37, размер на файла: 2.32MB ]

Приложение 1.1.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:42, размер на файла: 720.21kB ]

Документи за участие в търг по чл. 37 и ал. 14
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 13:25:46, размер на файла: 214.49kB ]

Заповед спечелил търг
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 16:39:21, размер на файла: 699.43kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП

Държавен вестник

Агенция по обществени поръчки

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен