Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

Община Сливен продава свободни жилища

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg

Наименование
Дата на провеждане:


Март

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 02 март 2020 г., 11:36:36, размер на файла: 367.70kB ]


Февруари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г., 13:36:36, размер на файла: 193.93kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:10, размер на файла: 961.19kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:01:26, размер на файла: 1.26MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:43, размер на файла: 626.34kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 17:04:48, размер на файла: 100.03kB ]

Заповед № РД-05-520/10.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:30, размер на файла: 425.07kB ]

Протокол за класиране за обект 2003
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:28:36, размер на файла: 692.52kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:30, размер на файла: 196.48kB ]

Заповед № РД 15-291 от 06.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:39, размер на файла: 439.56kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 15:07:43, размер на файла: 298.98kB ]

Заповеди спечелил търг на 27.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 11:59:54, размер на файла: 519.91kB ]

Обява за конкурса
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:45:31, размер на файла: 295.13kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 10:37:59, размер на файла: 286.63kB ]

Заповед № РД-05-514/03.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:07:25, размер на файла: 942.27kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:14:16, размер на файла: 1.24MB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:17:44, размер на файла: 619.58kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 17:19:42, размер на файла: 100.09kB ]

Заповед № РД-05-516/18.02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:02, размер на файла: 422.38kB ]

Протокол за класиране за обект 2002
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:12, размер на файла: 691.36kB ]

Договор за обект 2002
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2020 г., 17:08:05, размер на файла: 662.51kB ]


Януари

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 17:45:17, размер на файла: 208.99kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 13:31:20, размер на файла: 367.58kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 27 януари 2020 г., 08:48:43, размер на файла: 190.29kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 08:51:55, размер на файла: 200.65kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 15:35:45, размер на файла: 125.84kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:47:17, размер на файла: 140.33kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 17 януари 2020 г., 16:38:01, размер на файла: 133.12kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 19:05:47, размер на файла: 97.00kB ]

Обява за търга
[ Дата на публикуване: 16 януари 2020 г., 16:17:47, размер на файла: 195.98kB ]

Търгове и конкурси 2019 г.


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП
Държавен вестник
Агенция по обществени поръчки