Търгове и Конкурси

Търгове и конкурси - архив

✉ Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
044/611 100; Факс: 662 350
@ e-mail: kmet@sliven.bg


2024 г.

Април

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 15:46:25, размер на файла: 289.34kB ]

Заповед № РД 15-595 от 10.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:13, размер на файла: 434.48kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:18, размер на файла: 188.28kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 10 април 2024 г., 16:39:23, размер на файла: 297.23kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 14:59:27, размер на файла: 192.69kB ]

Заповед № РД 05-972 от 05.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:38, размер на файла: 723.90kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:42, размер на файла: 888.72kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:16:46, размер на файла: 626.33kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 15:17:17, размер на файла: 126.62kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 април 2024 г., 16:48:30, размер на файла: 291.80kB ]

Март

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 26 март 2024 г., 13:21:06, размер на файла: 115.48kB ]

Заповед № РД 15-658 от 18.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 20:03:59, размер на файла: 241.14kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 15:33:03, размер на файла: 295.48kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 14:54:44, размер на файла: 294.10kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 15 март 2024 г., 11:33:25, размер на файла: 194.31kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 14 март 2024 г., 09:38:02, размер на файла: 201.17kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 март 2024 г., 13:47:44, размер на файла: 213.49kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 16:05:14, размер на файла: 294.92kB ]

Февруари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2024 г., 09:33:08, размер на файла: 290.94kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г., 13:20:03, размер на файла: 216.04kB ]

Заповед № РД 15-275 от 20.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:29, размер на файла: 432.68kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:34, размер на файла: 185.98kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2024 г., 17:48:38, размер на файла: 297.32kB ]

Заповеди за спечелили търг на 20.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:50:52, размер на файла: 516.51kB ]

Договор № 11 от 17.04.2024 г. - Павилион № 4, Покрит пешеходен мост, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 20:04:18, размер на файла: 167.97kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2024 г., 14:49:25, размер на файла: 110.18kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 14:50:26, размер на файла: 284.10kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 12:01:41, размер на файла: 366.94kB ]

Януари

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:46:05, размер на файла: 224.24kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:26:52, размер на файла: 219.45kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 10:19:23, размер на файла: 368.82kB ]

Заповед № РД 15-10 от 02.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:38:42, размер на файла: 435.82kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:39:28, размер на файла: 191.40kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:39:32, размер на файла: 296.91kB ]

Заповед № РД 15-79 от 12.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 януари 2024 г., 09:02:43, размер на файла: 266.13kB ]

Заповеди за спечелили търг на 06.02.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2024 г., 15:38:27, размер на файла: 576.81kB ]

Договор № 2 от 22.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:46:53, размер на файла: 225.81kB ]

Договор № 3 от 22.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:01, размер на файла: 289.78kB ]

Договор № 4 от 26.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:17, размер на файла: 223.42kB ]

Договор № 5 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:27, размер на файла: 287.20kB ]

Договор № 6 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:31, размер на файла: 287.35kB ]

Договор № 7 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:36, размер на файла: 286.79kB ]

Договор № 8 от 01.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:40, размер на файла: 287.73kB ]

Договор № 9 от 06.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:47:44, размер на файла: 288.76kB ]

Заповед № РД 15-11 от 02.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:27, размер на файла: 431.46kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:31, размер на файла: 185.69kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:24:34, размер на файла: 298.98kB ]

Заповед за спечелил търг на 08.02.2024 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 14:50:55, размер на файла: 508.27kB ]

Договор № 10 от 08.03.2024 г.
[ Дата на публикуване: 12 март 2024 г., 16:52:50, размер на файла: 231.43kB ]


2023 г.

Декември

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 декември 2023 г., 09:44:47, размер на файла: 294.68kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 12 декември 2023 г., 16:57:54, размер на файла: 196.00kB ]

Заповед № РД 05-949 от 06.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 19:09:51, размер на файла: 279.69kB ]

Условия за участие в търг
[ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 19:10:00, размер на файла: 410.55kB ]

Тръжни документи за участие в търг
[ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 19:10:04, размер на файла: 214.28kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 19:10:08, размер на файла: 104.65kB ]

Заповед № РД 05-953 от 29.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 29 декември 2023 г., 14:22:58, размер на файла: 311.43kB ]

Протокол за класиране за обект 2307
[ Дата на публикуване: 29 декември 2023 г., 14:23:02, размер на файла: 349.06kB ]

Протокол за класиране за обект 2307
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 16:37:04, размер на файла: 515.00kB ]

Договор № 169 от 15.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 16:37:14, размер на файла: 492.77kB ]

Заповед № РД 15-2363 от 06.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 16:58:19, размер на файла: 339.77kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 16:58:26, размер на файла: 287.61kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г., 16:58:31, размер на файла: 485.54kB ]

Заповед спечелил търг на 29.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 04 януари 2024 г., 11:08:49, размер на файла: 300.77kB ]

Протокол от 29.12.2024 г.
[ Дата на публикуване: 04 януари 2024 г., 11:08:54, размер на файла: 371.71kB ]

Договор за наем от 25.01.2024 г.
[ Дата на публикуване: 26 януари 2024 г., 16:45:43, размер на файла: 420.35kB ]

Ноември

Заповед № РД 15-2290 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:20:45, размер на файла: 146.45kB ]

Заповед № РД 05-942 от 24.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:20:54, размер на файла: 136.78kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:20:59, размер на файла: 96.27kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:21:23, размер на файла: 2.06MB ]

Приложение № 1.1
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:21:45, размер на файла: 261.04kB ]

Документи за участие в търг по чл.37и, ал.14
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:21:51, размер на файла: 114.47kB ]

Заповед спечелил търг на 13.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 декември 2023 г., 14:51:12, размер на файла: 491.36kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2023 г., 12:52:14, размер на файла: 149.26kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2023 г., 11:28:40, размер на файла: 217.31kB ]

Октомври

Заповед № РД 15-1977 от 16.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 16:35:56, размер на файла: 442.37kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 16:36:23, размер на файла: 192.69kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 16:36:27, размер на файла: 296.91kB ]

Заповеди за спечелили търг на 20.11.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2023 г., 12:53:22, размер на файла: 229.51kB ]

Заповед за спечелил търг на 05.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2023 г., 19:13:53, размер на файла: 172.95kB ]

Договор № 42 от 14.12.2023 г. - Магазин № 8, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:06, размер на файла: 124.94kB ]

Договор № 43 от 20.12.2023 г. - Терен за разполагане на едностранен рекламно-информационен елемент, гр. Сливен на кръстовището на бул. "Цар Симеон" и бул. "Цар Освободител"
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:10, размер на файла: 124.94kB ]

Договор № 44 от 20.12.2023 г. - Павилион № 11, Покрит пешеходен мост в Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:14, размер на файла: 122.40kB ]

Договор № 45 от 20.12.2023 г. - Магазин № 14, "Сграда за търговия и услуги № 2"
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:19, размер на файла: 124.47kB ]

Договор № 46 от 20.12.2023 г. - Павилион № 2, Микропазар "Сини камъни"
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:23, размер на файла: 125.00kB ]

Договор № 47 от 20.12.2023 г. - Магазин № 5, в Сграда № 3 - Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:27, размер на файла: 124.79kB ]

Договор № 48 от 20.12.2023 г. - Магазин № 6, Сграда № 3 - Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 20 декември 2023 г., 13:37:30, размер на файла: 125.03kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 16:33:30, размер на файла: 110.01kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2023 г., 14:04:54, размер на файла: 114.32kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 17:39:58, размер на файла: 291.54kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 17:39:54, размер на файла: 291.46kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 17:39:49, размер на файла: 295.91kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 17:39:44, размер на файла: 297.55kB ]

Заповед № РД 15-1933 от 09.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:11:46, размер на файла: 300.96kB ]

Заповед № РД 05-936 от 09.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:11:50, размер на файла: 284.79kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:11:55, размер на файла: 369.56kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:12:14, размер на файла: 1.68MB ]

Приложение № 1.1.
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:12:17, размер на файла: 429.64kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:12:22, размер на файла: 42.50kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:12:28, размер на файла: 31.00kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 17:12:33, размер на файла: 31.00kB ]

Заповед за спечелил търг на 31.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2023 г., 13:42:37, размер на файла: 442.94kB ]

Протокол от проведен търг
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2023 г., 13:42:44, размер на файла: 574.81kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2023 г., 13:42:51, размер на файла: 292.57kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 15:12:39, размер на файла: 366.95kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 15:06:04, размер на файла: 205.19kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 15:02:11, размер на файла: 199.29kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 14:31:37, размер на файла: 295.09kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2023 г., 20:18:45, размер на файла: 145.06kB ]

Заповед № РД 15-1917 от 04.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:41:43, размер на файла: 303.25kB ]

Заповед № РД 05-935 от 04.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:41:52, размер на файла: 298.89kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:41:57, размер на файла: 204.16kB ]

Приложение № 1 - Земеделски земи за отдаване под наем през 2023 г.
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:42:01, размер на файла: 1.45MB ]

Приложение № 2 - Тарифа за отдаване под наем и аренда
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:42:06, размер на файла: 280.37kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:42:12, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:42:16, размер на файла: 34.50kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2023 г., 18:42:20, размер на файла: 35.00kB ]

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2023 г., 16:48:22, размер на файла: 687.04kB ]

Протокол от 24.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2023 г., 16:48:26, размер на файла: 580.61kB ]

Приложение № 1 към Протокол от 24.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2023 г., 16:48:31, размер на файла: 517.50kB ]

Септември

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 септември 2023 г., 15:01:33, размер на файла: 191.72kB ]

Заповед № РД 15-1843 от 26.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 16:17:56, размер на файла: 136.69kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 16:18:13, размер на файла: 88.56kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 16:18:24, размер на файла: 190.50kB ]

Заповед за спечелил търг на 18.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2023 г., 15:26:19, размер на файла: 506.89kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 септември 2023 г., 16:06:55, размер на файла: 285.33kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 септември 2023 г., 09:47:30, размер на файла: 114.38kB ]

Август

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 14:07:27, размер на файла: 369.71kB ]

Заповед № РД 15-1688 от 29.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 29 август 2023 г., 18:30:14, размер на файла: 438.15kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 29 август 2023 г., 18:30:19, размер на файла: 192.71kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 29 август 2023 г., 18:30:23, размер на файла: 296.92kB ]

Заповеди спечелили търг на 20.09.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 септември 2023 г., 11:21:19, размер на файла: 566.81kB ]

Заповеди спечелили търг на 04.10.2023 г.
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 17:23:57, размер на файла: 522.85kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2023 г., 14:30:57, размер на файла: 1.70MB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 28 август 2023 г., 14:23:59, размер на файла: 220.54kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 25 август 2023 г., 16:04:28, размер на файла: 104.42kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 август 2023 г., 19:29:56, размер на файла: 102.70kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 август 2023 г., 11:20:26, размер на файла: 112.55kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 11:45:34, размер на файла: 125.09kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 08 август 2023 г., 09:38:02, размер на файла: 120.41kB ]

Заповед № РД 15-1539 от 04.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:39:37, размер на файла: 210.94kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:39:42, размер на файла: 158.96kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:39:46, размер на файла: 362.34kB ]

Заповед № РД 15-1724 от 01.09.2023 г. и Протокол от 28.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 17:19:39, размер на файла: 2.97MB ]

Заповед № РД 15-1881 от 29.09.2023 г., относно поправяне на очевидна грешка
[ Дата на публикуване: 29 септември 2023 г., 17:36:49, размер на файла: 532.41kB ]

Допълнително споразумение към Договор за наем
[ Дата на публикуване: 26 януари 2024 г., 16:46:33, размер на файла: 298.56kB ]

Заповед № РД 15-1540 от 04.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:37:04, размер на файла: 207.92kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:37:08, размер на файла: 158.82kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:37:13, размер на файла: 356.43kB ]

Заповед № РД 15-1663 от 25.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 25 август 2023 г., 16:48:27, размер на файла: 203.90kB ]

Заповед № РД 15-1541 от 04.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:32:26, размер на файла: 207.94kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:32:32, размер на файла: 157.09kB ]

Тръжна документация
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 13:32:44, размер на файла: 395.64kB ]

Заповед № РД 15-1722 от 01.09.2023 г. и Протокол от 28.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 17:17:43, размер на файла: 2.99MB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 16:04:07, размер на файла: 291.77kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 16:01:11, размер на файла: 286.75kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 15:58:52, размер на файла: 215.17kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 15:52:00, размер на файла: 295.33kB ]

Заповед № РД 15-1632 от 21.08.2023 г.
[ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 15:11:01, размер на файла: 448.12kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 15:49:39, размер на файла: 295.88kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 02 август 2023 г., 15:42:55, размер на файла: 292.87kB ]

Обява за конкурс
[ Дата на публикуване: 01 август 2023 г., 15:56:58, размер на файла: 197.47kB ]

Юли

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 25 юли 2023 г., 15:23:16, размер на файла: 203.73kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:24, размер на файла: 203.29kB ]

Заповед № РД 15-1298 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:31, размер на файла: 290.52kB ]

Заповед № РД 05-923 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:36, размер на файла: 299.29kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:41, размер на файла: 1.76MB ]

Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:45, размер на файла: 82.87kB ]

Декларация за оглед
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:49, размер на файла: 231.15kB ]

Декларация за задължения
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:52, размер на файла: 231.40kB ]

Заявление за участие в търг
[ Дата на публикуване: 06 юли 2023 г., 15:40:55, размер на файла: 180.45kB ]

Протокол от 31.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 11:42:15, размер на файла: 219.25kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 11:42:19, размер на файла: 2.13MB ]

Заповед № РД 05-930 от 09.08.2023 г., относно определяне на физически и юридически лица спечелили търг
[ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 15:59:19, размер на файла: 948.68kB ]

Заповед № РД 05-939 от 17.10.2023 г., относно поправяне на допусната очевидна фактическа грешка
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2023 г., 16:22:23, размер на файла: 304.37kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 10:50:27, размер на файла: 288.18kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 10:13:13, размер на файла: 212.70kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 юли 2023 г., 09:58:37, размер на файла: 200.33kB ]

Юни

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 09:19:43, размер на файла: 371.26kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 юни 2023 г., 11:59:15, размер на файла: 293.41kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 27 юни 2023 г., 09:41:32, размер на файла: 112.34kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 21 юни 2023 г., 11:24:51, размер на файла: 113.76kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 11:57:45, размер на файла: 101.10kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 11:53:39, размер на файла: 93.28kB ]

Заповед № 05-914 от 14.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:19:14, размер на файла: 295.11kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:19:56, размер на файла: 383.46kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:20:50, размер на файла: 212.41kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:21:27, размер на файла: 131.14kB ]

Заповед № РД 05-919 от 30.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:48:20, размер на файла: 366.89kB ]

Протокол за класиране за обект 2306
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:48:33, размер на файла: 539.37kB ]

Протокол за класиране за обект 2306
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 16:52:07, размер на файла: 523.40kB ]

Договор № 168 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 14:05:37, размер на файла: 882.73kB ]

Анекс към Договор № 168 от 06.07.2023 г.

Заповед № 05-913 от 14.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:03:56, размер на файла: 290.87kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:04:35, размер на файла: 374.95kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:25:21, размер на файла: 212.54kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 20:07:07, размер на файла: 130.49kB ]

Заповед № РД 05-920 от 30.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:46:07, размер на файла: 313.47kB ]

Протокол за класиране за обект 2305
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:46:12, размер на файла: 536.99kB ]

Протокол за класиране за обект 2305
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 16:51:57, размер на файла: 521.49kB ]

Договор № 167 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 13:30:58, размер на файла: 869.49kB ]

Договор № 167 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 14:03:56, размер на файла: 869.49kB ]

Заповед № РД 05-912 от 14.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 19:23:21, размер на файла: 279.70kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 19:27:22, размер на файла: 359.99kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 19:27:28, размер на файла: 209.81kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 14 юни 2023 г., 19:30:03, размер на файла: 93.46kB ]

Заповед № РД 05-921 от 30.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:43:14, размер на файла: 356.23kB ]

Протокол за класиране за обект 2304
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 15:43:19, размер на файла: 520.78kB ]

Протокол за класиране за обект 2304
[ Дата на публикуване: 05 юли 2023 г., 16:51:37, размер на файла: 516.44kB ]

Договор № 166 от 06.07.2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 14:04:57, размер на файла: 801.89kB ]

Май

Заповед № РД 15-960 от 16.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 17:10:03, размер на файла: 434.80kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 17:10:07, размер на файла: 187.29kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 17:10:11, размер на файла: 296.93kB ]

Заповеди спечелили търг на 16.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 26 юни 2023 г., 11:51:40, размер на файла: 531.27kB ]

Заповед спечелил търг на 29.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г., 11:09:58, размер на файла: 510.58kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 17:31:55, размер на файла: 145.80kB ]

Заповед № РД 05-906 от 12.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:03:09, размер на файла: 714.49kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:03:22, размер на файла: 867.81kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:03:30, размер на файла: 623.02kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 17:03:34, размер на файла: 130.73kB ]

Протокол от 30.05.2023 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 17:28:20, размер на файла: 181.89kB ]

Заповед № РД 05-910 от 31.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 17:28:30, размер на файла: 184.33kB ]

Заповед № 05-905 от 12.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:53:05, размер на файла: 718.50kB ]

Условия за участие в конкурс
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:53:10, размер на файла: 874.70kB ]

Конкурсни документи за участие
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:53:13, размер на файла: 622.88kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:53:17, размер на файла: 207.92kB ]

Протокол от 30.05.2023 г. за разглеждане и оценяване на представените документи
[ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 17:31:20, размер на файла: 184.93kB ]

Заповед № РД 05-909 от 31.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 17:31:37, размер на файла: 185.42kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 14:08:19, размер на файла: 189.32kB ]

Заповед № РД 15-850 от 09.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:52:36, размер на файла: 427.29kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:52:40, размер на файла: 184.23kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:52:43, размер на файла: 281.94kB ]

Заповед спечелил търг на 31.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 01 юни 2023 г., 11:40:39, размер на файла: 506.89kB ]

Заповед спечелил търг на 31.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 29 август 2023 г., 18:20:41, размер на файла: 507.26kB ]

Заповед № РД 15-851 от 09.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:45:25, размер на файла: 433.95kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:45:30, размер на файла: 194.36kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:45:33, размер на файла: 280.40kB ]

Заповеди спечелили търг на 30.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2023 г., 17:36:46, размер на файла: 267.89kB ]

Заповед спечелил търг на 12.06.2023 г.
[ Дата на публикуване: 12 юни 2023 г., 16:45:27, размер на файла: 172.57kB ]

Договор № 15 от 15.06.2023 г. - Магазин № 18, "Сграда за търговия и услуги № 4", Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:23:58, размер на файла: 124.64kB ]

Договор № 16 от 15.06.2023 г. - Магазин № 8, Сграда № 5, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:12, размер на файла: 124.89kB ]

Договор № 17 от 15.06.2023 г. - Магазин № 10, "Сграда за търговия и услуги№ 4", Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:22, размер на файла: 125.65kB ]

Договор № 18 от 15.06.2023 г. - Магазин № 6, Сграда № 5, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:27, размер на файла: 123.67kB ]

Договор № 19 от 15.06.2023 г. - Магазин № 18, "Сграда за търговия и услуги № 2", Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:32, размер на файла: 125.12kB ]

Договор № 20 от 15.06.2023 г. - Тоалетна, "Сграда за търговия и услуги № 4", Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:36, размер на файла: 124.81kB ]

Договор № 21 от 15.06.2023 г. - Тоалетна, под Зеленчуково покритие, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:39, размер на файла: 124.57kB ]

Договор № 22 от 21.06.2023 г. - Магазин № 1, Сграда № 5, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:44, размер на файла: 123.10kB ]

Договор № 23 от 21.06.2023 г. - Помещение № 7, Пазар за цитрусови плодове, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:48, размер на файла: 124.80kB ]

Договор № 24 от 28.06.2023 г. - Агроаптека, Източна част на Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:52, размер на файла: 124.48kB ]

Договор № 25 от 28.06.2023 г. - Магазин № 4, под Зеленчуково покритие, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:55, размер на файла: 124.83kB ]

Договор № 26 от 28.06.2023 г. - Магазин № 3, Сграда № 3, Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:24:58, размер на файла: 125.27kB ]

Договор № 27 от 10.07.2023 г. - Магазин № 16, "Сграда за търговия и услуги № 4", Централен общински пазар
[ Дата на публикуване: 11 юли 2023 г., 12:25:01, размер на файла: 125.03kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:21:10, размер на файла: 297.49kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2023 г., 15:41:10, размер на файла: 293.33kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2023 г., 13:20:30, размер на файла: 117.86kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2023 г., 10:58:13, размер на файла: 366.04kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2023 г., 09:57:10, размер на файла: 197.41kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 05 май 2023 г., 09:52:36, размер на файла: 385.23kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 04 май 2023 г., 09:35:27, размер на файла: 190.13kB ]

Април

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:45:01, размер на файла: 134.20kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:43:43, размер на файла: 145.11kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:42:01, размер на файла: 136.32kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 10 април 2023 г., 10:45:16, размер на файла: 191.29kB ]

Обява за търг
[ Дата на публикуване: 03 април 2023 г., 10:22:34, размер на файла: 293.38kB ]


Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП

Държавен вестник

Агенция по обществени поръчки

Достъпност