Телефонен указател

Телефонен указател на Община Сливен (кратък)


Телефонен указател на населените места в Община Сливен

Телефонен указател на населените места в Община Сливен

- Населено място
GSM Телефонен код
Телефон
Кмет/
Кметски наместник
Кметско
наместничество
Биково 0896788891 04557 22-11 Гергана Калчева
Кметско
наместничество
Бинкос 0896788897 04513 23-11 Минко Банков
Кметство Блатец 0896788973 04512 20-11 Красимир Динев
Кметско
наместничество
Божевци 0878018811 04552 22-16 Дияна Драганова
Кметско
наместничество
Бозаджии 0896788890 04516 23-68 Яна Петрова
Кметство Бяла 0896788925 04551 20-11 Ана Маринова
Кметско
наместничество
Въглен 0896788922 04551 21-57 Ахмед Якубов
Кметство Гавраилово 0896788893 04513 20-11 Димитър Андреев
Кметство Гергевец 0897859200 04519 23-32 Никола Кънев
Кметство Глуфишево 0879599043 04519 20-80 Георги Кънев
Кметство Глушник 0896788974 04512 28-33 Димитър Петков
Кметско
наместничество
Голямо Чочовени 0896788899 04513 21-31 Янко Узунов
Кметство Горно Александрово 0896788977 04554 20-01 Петър Костадинов
Кметство Градско 0879599148 04551 27-72 Мурад Караманов
Кметство Драгоданово 0877599187 04512 20-71 Станчо Станчев
Кметство Желю войвода 0896788916 04510 20-11 Стоян Генов
Кметско
наместничество
Зайчари 0896788970 04552 24-73 Росица Яйцарова
Кметство Злати войвода 0896788904 04511 28-45 Стоян Тенев
Кметско
наместничество
Изгрев 0896788858 04552 22-80 Хасан Мехмедов
Кметско
наместничество
Ичера 0894499690 04517 22-11 Иванка Кортезова
Кметство Калояново 0879599129 04518 21-90 Танчо Петров
Кметство Камен 0896788917 04510 20-48 Николай Панайотов
Кметство гр. Кермен 0896788884 04516 22-77 Живко Жечев
Кметство Ковачите 0879599122 04511 28-11 Атанас Гурков
Кметство Крушаре 0894442805 04514 20-11 Димо Станков
Кметско
наместничество
Малко Чочовени 0896788895 04513 20-01 Михаил Георгиев
Кметство Мечкарево 0896788910 04519 27-79 Георги Стоянов
Кметство Младово 0879821202 04516 22-73 Димка Славова
Кметско
наместничество
Николаево 0896788886 04516 21-64 Данка Кънева
Кметство Новачево 0896788921 04551 27-11 Редви Ходжев
Кметско
наместничество
Панаретовци 0879599036 04519 20-81 Станимир Василев
Кметско
наместничество
Раково 0896788864 04553 22-11 Ирина Платиева
Кметство Самуилово 0879599001 04519 20-11 Красимир Кръстев
Кметство Селиминово 0896788900 04513 21-93 Тодор Тодоров
Кметско
наместничество
Скобелево 0895175280 04516 23-66 Господин Господинов
Кметство Сотиря 0879405431 04556 20-11 Димитър Андонов
Кметско
наместничество
Средорек 0896788969 04552 20-29 Айнур Салиева
Кметство Стара река 0896788927 04552 22-66 Николай Стефанов
Кметско
наместничество
Старо село 0896788901 04511 28-41 Теодора Стоянова
Кметско
наместничество
Струпец 0896788894 04513 22-04 Тодор Тодоров
Кметство Тополчане 0886169959 04518 20-01 Петър Илиев
Кметство Трапоклово 0879599058 04554 20-11 Кирил Киров
Кметство Чинтулово 0896788978 04513 21-41 Иван Щилиянов
Кметство Чокоба 0876348390 04514 25-11 Руси Ненчев
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен