Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Общ устройствен план

Окончателен проект на Генерален план за организация на движението на централна градска част (ЦГЧ) - гр. Сливен

Текстова част:

Генерален план за организация на движението ЦГЧ Сливен [ Размер на файла: 9.88MB ]

Графична част:

Главни велосипедни пътища ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.31MB ]

Главни велосипедни пътища ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.07MB ]

Главни пешеходни направления ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 32.90MB ]

Главни пешеходни направления ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.35MB ]

Класификация улична мрежа ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 31.26MB ]

Класификация улична мрежа ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 24.58MB ]

Организация на движението ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 34.41MB ]

Организация на движението ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.86MB ]

Организация обществен транспорт ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 32.87MB ]

Организация обществен транспорт ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.48MB ]

Паркиране ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.92MB ]

Паркиране ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.76MB ]

Посочност на движението ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 35.53MB ]

Посочност на движението ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.47MB ]

Проблемни участъци ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.50MB ]

Проблемни участъци ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 75.49MB ]


Общ устройствен план на град Сливен

Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 10:14:55 ч., размер на файла: 2.92MB ]

Изменение на Общ устройствен план на град Сливен за части от гр.Сливен – кв.“Дружба“/УПИ І, кв.646/, кв.“Ново село-изток“, кв.“Асеновец“ и парк „Юнак“

Обявление за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:13:38, размер на файла: 196.55kB ]

ИОУП на кв. "Дружба"-кв.646
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:15:05, размер на файла: 1.19MB ]

Обяснителна записка-кв. "Дружба"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:17:33, размер на файла: 940.22kB ]

ИОУП на кв. "Ново село"-изток
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:19:55, размер на файла: 545.57kB ]

Обяснителна записка-кв. "Ново село"-изток
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:22:57, размер на файла: 351.34kB ]

ИОУП парк "Юнак"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:39:16, размер на файла: 731.03kB ]

Обяснителна записка-парк "Юнак"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:29:25, размер на файла: 352.97kB ]

ИОУП на кв. "Асеновец"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:50:53, размер на файла: 47.76MB ]

Обяснителна записка-кв. "Асеновец"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:40:09, размер на файла: 1.35MB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен

Решение № 1509/21.03.2019г. на Общински съвет-Сливен, публикувано в Държавен вестник, бр.35/30.04.2019г.
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 10:25:53, размер на файла: 268.51kB ]

Графични материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

1 Опорен план на община Сливен, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:06:50, размер на файла: 10.58MB ]
1.1 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:07:36, размер на файла: 17.29MB ]
1.2 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:08:57, размер на файла: 15.85MB ]
1.3 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:09:35, размер на файла: 12.37MB ]
2 Опорен план по вид собственост, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:10:59, размер на файла: 8.27MB ]

3 Инженерно-геоложка карта, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:02:08, размер на файла: 5.96MB ]

4 Действащи подробни устройствени планове, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:17:15, размер на файла: 6.23MB ]

5 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:10, размер на файла: 11.02MB ]
5.1 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:18, размер на файла: 17.51MB ]
5.2 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:25, размер на файла: 17.13MB ]
5.3 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:33, размер на файла: 13.40MB ]

6 Пространствена структура и селищна мрежа, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:26:07, размер на файла: 4.55MB ]

7 Обществено обслужване, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:38, размер на файла: 6.26MB ]

8 Главни туристически зони и основни туристически маршрути, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:46, размер на файла: 4.30MB ]

9 Недвижими културни ценности, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:19, размер на файла: 8.51MB ]
9.1 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен, М 1: 5000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:27, размер на файла: 8.44MB ]
9.2 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера, М 1: 1000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:33, размер на файла: 5.41MB ]

10 Зелена система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:01, размер на файла: 10.52MB ]

11 Комуникационно-транспортна система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:25, размер на файла: 5.82MB ]

12 Електроснабдяване, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:50, размер на файла: 4.49MB ]

13 Газоснабдяване, М 1: 50 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:09, размер на файла: 5.35MB ]

14 Водоснабдяване и канализация, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:34, размер на файла: 5.77MB ]

15 Телекомуникации. Електронни съобщения, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:52, размер на файла: 4.08MB ]

16 Схема за превенция от природни бедствия, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:40:11, размер на файла: 7.74MB ]

Текстови материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

Диагноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:00, размер на файла: 10.49MB ]
Прогноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:10, размер на файла: 1.49MB ]
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:17, размер на файла: 748.34kB ]

Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен

Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:48, размер на файла: 3.02MB ]