044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Общ устройствен план

Общ устройствен план на град Сливен

Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 10:14:55 ч., размер на файла: 2.92MB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен

Решение № 1509/21.03.2019г. на Общински съвет-Сливен, публикувано в Държавен вестник, бр.35/30.04.2019г.
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 10:25:53, размер на файла: 268.51kB ]

Графични материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

1 Опорен план на община Сливен, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:06:50, размер на файла: 10.58MB ]
1.1 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:07:36, размер на файла: 17.29MB ]
1.2 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:08:57, размер на файла: 15.85MB ]
1.3 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:09:35, размер на файла: 12.37MB ]
2 Опорен план по вид собственост, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:10:59, размер на файла: 8.27MB ]

3 Инженерно-геоложка карта, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:02:08, размер на файла: 5.96MB ]

4 Действащи подробни устройствени планове, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:17:15, размер на файла: 6.23MB ]

5 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:10, размер на файла: 11.02MB ]
5.1 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:18, размер на файла: 17.51MB ]
5.2 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:25, размер на файла: 17.13MB ]
5.3 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:33, размер на файла: 13.40MB ]

6 Пространствена структура и селищна мрежа, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:26:07, размер на файла: 4.55MB ]

7 Обществено обслужване, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:38, размер на файла: 6.26MB ]

8 Главни туристически зони и основни туристически маршрути, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:46, размер на файла: 4.30MB ]

9 Недвижими културни ценности, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:19, размер на файла: 8.51MB ]
9.1 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен, М 1: 5000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:27, размер на файла: 8.44MB ]
9.2 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера, М 1: 1000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:33, размер на файла: 5.41MB ]

10 Зелена система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:01, размер на файла: 10.52MB ]

11 Комуникационно-транспортна система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:25, размер на файла: 5.82MB ]

12 Електроснабдяване, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:50, размер на файла: 4.49MB ]

13 Газоснабдяване, М 1: 50 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:09, размер на файла: 5.35MB ]

14 Водоснабдяване и канализация, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:34, размер на файла: 5.77MB ]

15 Телекомуникации. Електронни съобщения, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:52, размер на файла: 4.08MB ]

16 Схема за превенция от природни бедствия, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:40:11, размер на файла: 7.74MB ]

Текстови материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

Диагноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:00, размер на файла: 10.49MB ]
Прогноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:10, размер на файла: 1.49MB ]
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:17, размер на файла: 748.34kB ]

Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен

Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:48, размер на файла: 3.02MB ]