Общ устройствен план

Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 67338.47.62, местност „Сливенски кър“, землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 09:12:40, размер на файла: 1.88MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 09:12:44, размер на файла: 1.45MB ]

Решение № 202 от 28.03.2024 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 16:33:22, размер на файла: 267.47kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 67338.47.72, местност "Сливенски кър", землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:34:23, размер на файла: 376.48kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 12 май 2023 г., 16:34:27, размер на файла: 301.44kB ]

Решение № 1630 от 29.06.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 10:51:48, размер на файла: 264.80kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 67338.175.7 в местност "Рамануша", землището на гр. Сливен, община Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:27:14, размер на файла: 1.55MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 15:29:48, размер на файла: 1.09MB ]

Решение № 1562 от 18.05.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 11:35:25, размер на файла: 318.74kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 68117.103.260 по КК, землище с. Сотиря, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 13:27:01, размер на файла: 1.19MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 13:27:05, размер на файла: 525.79kB ]

Решение № 1557 от 18.05.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 11:37:40, размер на файла: 313.96kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 67338.429.5 в местност "Каменна алча", землището на гр. Сливен, община Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 13:23:45, размер на файла: 105.69kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 13:23:49, размер на файла: 295.17kB ]

Решение № 1556 от 18.05.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 11:38:07, размер на файла: 305.13kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 65303.15.12 и 65303.15.13, местност "Вакъва", землище с. Самуилово, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 15:55:51, размер на файла: 97.88kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 15:58:49, размер на файла: 68.45kB ]

Решение № 1479 от 06.04.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 17:53:16, размер на файла: 307.86kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 67338.834.7, местност "Къра", землище гр. Сливен - кв. Речица

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:52:27, размер на файла: 454.18kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 16:52:35, размер на файла: 1.86MB ]

Решение № 1486 от 06.04.2023 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 19 април 2023 г., 17:48:14, размер на файла: 294.21kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.25.38, местност „Пандар бунар“, землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2022 г., 17:16:59, размер на файла: 969.04kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2022 г., 17:21:19, размер на файла: 1.46MB ]

Решение № 1327 от 15.12.2022 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 10:12:29, размер на файла: 203.04kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.47.63, местност „Сливенски кър“, землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2022 г., 09:53:00, размер на файла: 1.75MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2022 г., 09:53:07, размер на файла: 437.73kB ]

Решение № 1326 от 15.12.2022 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2022 г., 10:14:59, размер на файла: 195.85kB ]


Изменение на "Общ устройствен план на град Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр.Сливен" за част "Програма с правила и нормативи за прилагане, поддържане и управление на Общия устройствен план на град Сливен"

ИОУП
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 16:57:37, размер на файла: 4.11MB ]

Обявление за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 16:58:19, размер на файла: 208.15kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 37530.19.3, местност "Кору Тунджа", землище с. Ковачите, общ. Сливен.

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 15:49:05, размер на файла: 737.77kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 11 юли 2022 г., 15:49:39, размер на файла: 119.21kB ]

Решение № 1191 от 08.09.2022 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 16 септември 2022 г., 15:09:31, размер на файла: 390.25kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.76.31, местност "Сливенски кър", землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 21 април 2022 г., 09:47:30, размер на файла: 71.18kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 21 април 2022 г., 09:47:34, размер на файла: 101.94kB ]

Решение № 1097 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:01:33, размер на файла: 370.30kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 30990.48.69, местност "Куш тепе", землище с. Злати войвода, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:57:56, размер на файла: 96.83kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 16:57:59, размер на файла: 100.62kB ]

Решение № 1096 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 14:01:47, размер на файла: 385.13kB ]


Изменение на Общ устройствен план на община Сливен за обхвата на ПИ 68864.74.5 и 68864.74.6, местност „Гробищата“, землище с. Стара река, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 25 май 2021 г., 17:39:17, размер на файла: 1.29MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 25 май 2021 г., 17:39:22, размер на файла: 919.53kB ]

Решение №714 от 29.07.2021 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 09:19:32, размер на файла: 393.26kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 65303.34.21, м-ст „Драката“, Землище с. Самуилово, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 06 април 2021 г., 15:19:22, размер на файла: 576.15kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 06 април 2021 г., 15:19:26, размер на файла: 962.86kB ]

Решение №627 от 20.05.2021г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 14:17:13, размер на файла: 436.13kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.75.47, местност „Кютюклюка“, землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 16:59:36, размер на файла: 167.11kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 17:01:22, размер на файла: 74.67kB ]

Решение №600 от 22.04.2021г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 16:21:46, размер на файла: 368.60kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.175.4 и ПИ 67338.175.16, местности „Каменна алча“ и „Дебелата кория“, землище гр. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 11:26:20, размер на файла: 108.48kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 11:26:32, размер на файла: 208.10kB ]

Решение № 526 от 25.02.2021г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 17:07:36, размер на файла: 385.59kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.834.82, местност „Къра“, землище гр. Сливен - кв. Речица

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2020 г., 14:50:56, размер на файла: 358.78kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2020 г., 14:51:01, размер на файла: 566.39kB ]

Решение № 447/16.12.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 16:41:32, размер на файла: 387.17kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 027002 и 027003, местност „Воденицата“, землище с. Панаретовци, общ. Сливен

ИОУПО
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 16:15:22, размер на файла: 1.72MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 16:15:27, размер на файла: 611.19kB ]

Решение № 599 от 22.04.2021г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 16:25:55, размер на файла: 349.97kB ]


Изменение на Oбщ устройствен план на Oбщина Сливен за обхвата на масиви 10, 11, 12, 13, и 14, местност „Горен Караджаз“, землище с. Селиминово, общ. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:46:30, размер на файла: 6.32MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:46:34, размер на файла: 1.24MB ]

Решение № 414/26.11.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 29 декември 2020 г., 13:38:40, размер на файла: 394.63kB ]


Изменение на Oбщ устройствен план на Oбщина Сливен за обхвата на ПИ 67338.76.15, местност „Сливенски Кър“, землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:14:40, размер на файла: 1.45MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 16:16:49, размер на файла: 1.24MB ]

Решение № 360/24.09.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2020 г., 16:30:15, размер на файла: 370.95kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.47.65, местност "Сливенски Кър", землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 15:51:55, размер на файла: 2.40MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 15:52:00, размер на файла: 617.18kB ]

Решение № 415/26.11.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 29 декември 2020 г., 13:35:36, размер на файла: 382.23kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.47.60, местност „Сливенски Кър“, землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 15:43:50, размер на файла: 179.50kB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 15:43:59, размер на файла: 73.75kB ]

Решение № 446/16.12.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 16:42:35, размер на файла: 374.05kB ]


Изменение на Общ устройствен план на Община Сливен за обхвата на ПИ 67338.828.10 и 67338.828.26, местност „Къра“ и ПИ 67338.828.27, 67338.828.7 и 67338.828.25, местност „Речичински път“, землище гр. Сливен

ИОУП
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 15:53:15, размер на файла: 1.93MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 09 април 2020 г., 15:54:22, размер на файла: 1.29MB ]

Решение № 291/30.07.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 21 август 2020 г., 15:50:51, размер на файла: 289.06kB ]


Изменение на Общ устройствен план на град Сливен за части от гр.Сливен – кв.“Дружба“/УПИ І, кв.646/, кв.“Ново село-изток“, кв.“Асеновец“ и парк „Юнак“

Решение № 253/25.06.2020 г. на Общински съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:25, размер на файла: 338.84kB ]

ИОУП на кв. "Асеновец"
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:31, размер на файла: 4.82MB ]

ИОУП на кв.Дружба-кв.646
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:42:59, размер на файла: 1.19MB ]

ИОУП на кв. "Ново село"-изток
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:43:07, размер на файла: 544.66kB ]

ИОУП парк "Юнак"
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 11:43:17, размер на файла: 729.09kB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на град Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен

Общ устройствен план на гр. Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г., 10:14:55 ч., размер на файла: 2.92MB ]


Окончателен проект на Общ устройствен план на община Сливен и Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен

Решение № 1509/21.03.2019г. на Общински съвет-Сливен, публикувано в Държавен вестник, бр.35/30.04.2019г.
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 10:25:53, размер на файла: 268.51kB ]

Графични материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

5.1 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:18, размер на файла: 17.51MB ]
5.2 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:25, размер на файла: 17.13MB ]
5.3 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:33, размер на файла: 13.40MB ]

1 Опорен план на община Сливен, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:06:50, размер на файла: 10.58MB ]
1.1 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част1
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:07:36, размер на файла: 17.29MB ]
1.2 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част2
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:08:57, размер на файла: 15.85MB ]
1.3 Опорен план на община Сливен, М 1:25 000 – част3
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:09:35, размер на файла: 12.37MB ]
2 Опорен план по вид собственост, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:10:59, размер на файла: 8.27MB ]

3 Инженерно-геоложка карта, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 13:02:08, размер на файла: 5.96MB ]

4 Действащи подробни устройствени планове, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:17:15, размер на файла: 6.23MB ]

5 Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:22:10, размер на файла: 11.02MB ]

6 Пространствена структура и селищна мрежа, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:26:07, размер на файла: 4.55MB ]

7 Обществено обслужване, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:38, размер на файла: 6.26MB ]

8 Главни туристически зони и основни туристически маршрути, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:28:46, размер на файла: 4.30MB ]

9 Недвижими културни ценности, М 1:60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:19, размер на файла: 8.51MB ]
9.1 Недвижими културни ценности. Детайл град Сливен, М 1: 5000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:27, размер на файла: 8.44MB ]
9.2 Недвижими културни ценности. Детайла село Ичера, М 1: 1000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:33:33, размер на файла: 5.41MB ]

10 Зелена система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:01, размер на файла: 10.52MB ]

11 Комуникационно-транспортна система, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:25, размер на файла: 5.82MB ]

12 Електроснабдяване, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:38:50, размер на файла: 4.49MB ]

13 Газоснабдяване, М 1: 50 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:09, размер на файла: 5.35MB ]

14 Водоснабдяване и канализация, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:34, размер на файла: 5.77MB ]

15 Телекомуникации. Електронни съобщения, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:39:52, размер на файла: 4.08MB ]

16 Схема за превенция от природни бедствия, М 1: 60 000
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:40:11, размер на файла: 7.74MB ]

Текстови материали към окончателния проект на ОУП на община Сливен

Диагноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:00, размер на файла: 10.49MB ]
Прогноза
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:10, размер на файла: 1.49MB ]
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:17, размер на файла: 748.34kB ]

Доклад за Екологична оценка на ОУП на Община Сливен

Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 май 2019 г., 14:52:48, размер на файла: 3.02MB ]

Достъпност