Община Сливен - лого

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Вътрешни нормативни документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 15 септември 2016 г., 11:53:00 ч., размер на файла: 8.30MB ]