Вътрешни нормативни документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация Сливен [ Размер на файла: 8.30MB ]

Вътрешни правила за деловодна дейност и документооборота в Община Сливен [ Размер на файла: 967.42kB ]

Вътрешни правила за дейността на РГ [ Размер на файла: 2.29MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен