Символи на Община Сливен

Съгласно Наредба за символиката на Община Сливен, Приета с Реш. №1244/24.04.2014 год.; изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 г.; изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г. на Общински съвет Сливен, Символи на Община Сливен са:

С решение № 44 от 15 април 1992 г. Общинският съвет обявява за празник на Сливен 26 октомври - Димитровден.


Знаме на град Сливен

Знамето на град Сливен е уникално и е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на Сливен и Общината. Знамето на град Сливен има правоъгълна форма с хоризонтално разположение на цветовете отгоре надолу - бяло, зелено, червено, зелено, бяло. В средата на знамето е извезан гербът на Сливен. От трите му страни знамето е обточено със сребърни ресни при стандартна пропорция (ширина 100см., дължина 166 см.). Знамето на град Сливен е прикрепено към дръжка, изработена от твърда дървесина, която завършва в горния край със специален накрайник - пика. Същата включва сребърен венец, средата на който е разположен изправен двустранен златен лъв.


Герб на град Сливен

Гербът на град Сливен изразява неговата идентичност и връзката на традиции - минало и настояще. Гербът, на град Сливен /проект на худ. Евгени Вълев/ има форма на готически триъгълен щит. Върху него са изобразени характерните за града символи: влявото, по-голямо поле - конник с тръба, вдясното, по-малко поле - Старият бряст. Венечно върху щита е разположена зидова корона с пет зъбера. Гербът присъства като елемент от Знамето и печата на град Сливен.


Официален печат на град Сливен

Официалният печат на град Сливен има кръгла форма с диаметър 4 см и композиция, която включва пластичен герб на града и текст "Република България" (в горната половина) и "Сливен" (в долната половина).


Ключ на град Сливен

Ключът на град Сливен е изработен от месинг по образец на Ключа, връчен от сливенци през 1829 г. на предводителя на руските войски ген. Дибич Забалкански.


Кметска огърлица

Кметската огърлица е символ на местната власт, на отговорност и приемственост в управлението на Общината. Кметската огърлица е сребърна цеп с Герба на град Сливен върху лаврови клонки. Кметската огърлица се предава от Кмета на общината при встъпване в длъжност на Новоизбрания кмет по утвърден церемониал. Кметската огърлица се носи от Кмета на общината на тържествени заседания на Общинския съвет, прояви по случай Празника на Сливен - Димитровден и други официални поводи.

Достъпност