Нормативна уредба

Наредба за определяне условията и реда, по който спортни обекти и съоръжения, собственост на община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности

Наредба
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 11:27:43, размер на файла: 133.52kB ]

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен

Наредба
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 12:10:23, размер на файла: 129.44kB ]

Приложение № 1

Приложение 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен