Нормативна уредба

Стипендии

Държавни стипендии

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление 94 от 30 май 2022 г.

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби


Общински стипендии

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен

Наредба
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2021 г., 11:47:35, размер на файла: 157.16kB ]

Приложение № 1 - Искане за предоставяне на финансова помощ на дете/младеж с изявени дарби

Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране деца и младежи на Община Сливен за 2023 г.
[ Дата на публикуване: 20 март 2023 г., 16:49:12, размер на файла: 3.79MB ]

Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране деца и младежи на Община Сливен за 2024 г.
[ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 08:43:01, размер на файла: 218.07kB ]


Вътрешни правила

Вътрешни правилници на Общинска спортна база

Правилник за вътрешния ред на Спортен комплекс „Асеновец“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:08:35, размер на файла: 418.04kB ]

Правилник за вътрешния ред на Спортна зала „Младост“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:08:40, размер на файла: 405.35kB ]

Правилник за вътрешния ред на Спортна зала за вдигане на тежести гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:08:47, размер на файла: 406.03kB ]

Правилник за вътрешния ред на Покрита лекоатлетическа писта „Дружба“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:08:53, размер на файла: 405.10kB ]

Правилник за вътрешния ред на Спортна зала „Васил Левски“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:08:59, размер на файла: 409.49kB ]

Правилник за вътрешния ред на Спортна зала по борба в СУ „Димитър Рохов“ гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:09:04, размер на файла: 404.78kB ]

Правилник за вътрешния ред на покрит плувен басейн гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 01 юни 2021 г., 15:33:49, размер на файла: 411.38kB ]


Наредба за определяне условията и реда, по който спортни обекти и съоръжения, собственост на община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности

Наредба
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2020 г., 11:27:43, размер на файла: 133.52kB ]

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5


Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 11:50:33, размер на файла: 200.25kB ]

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Достъпност