Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Регистър - актове за изработване и одобряване на устройствени планове

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2017-2019 г. Община Сливен [ Размер на файла: 640.56kB ]