Регистър - актове за изработване и одобряване на устройствени планове

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2017-01.2021 г. Община Сливен

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен