Регистър - актове за изработване и одобряване на устройствени планове

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2017-05.2020 г. Община Сливен [ Размер на файла: 563.01kB ]

Достъпност