Заповеди на кмета

Заповеди на кмета - Общински жилища

Заповеди на кмета - Общински нежилищни имоти

Заповеди на кмета - Изземване на имоти

Заповеди на кмета - Незаконно строителство

Заповеди на кмета - Принудително преместване на площадка за временно съхранение

Заповеди на кмета - адресна и гражданска регистрация


Общи административни актове

Заповед № РД 15-331 от 11.02.2020 г. относно полски пътища и канали-общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2020 г., 16:06:39, размер на файла: 933.23kB ]

Заповед № РД15-2150 от 19.08.2019 г. на кмета на община Сливен във връзка с отдаване на последна почит по повод трагичната смърт на Кристин Георгиева, починала на 15.08.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 13:51:30, размер на файла: 204.01kB ]

Заповед № РД 15-1721 във връзка с чл. 405а от Изборния кодекс, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 14:02:05, размер на файла: 201.21kB ]

Заповед за обявяване ЗГР Младово
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 11:59:13, размер на файла: 156.44kB ]

Заповед № РД-15-692 гр. Сливен от 13.03.2019 г. относно определяне наемна цена на имотите – полски пътища и канали, включени в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г.
[ Дата на публикуване: 14 март 2019 г., 10:52:55, размер на файла: 219.05kB ]

Заповед № РД-15-397 гр. Сливен от 19.02.2019 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:54:18, размер на файла: 10.98MB ]

Заповед № РД-15-396 гр. Сливен от 19.02.2019 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 09:53:58, размер на файла: 2.56MB ]

Заповед № РД-15-1407 гр. Сливен от 10.05.2018 г. във връзка с постъпило в Община Сливен писмо от Дирекция "Координация и административно обслужване" - МВР
[ Дата на публикуване: 10 май 2018 г., размер на файла: 3.09MB ]

Заповед № РД-15-2038 гр. Сливен от 22.08.2017 г. относно прекратяване категорията на Обект: Почивна станция "Бялата мечка"
[ Дата на публикуване: 23 август 2017 г., размер на файла: 60.43kB ]

Заповед № РД-15-1321 гр. Сливен от 26.06.2017 г. във връзка с постъпилите сигнали в Общинска администрация - Сливен
[ Дата на публикуване: 27 юни 2017 г., размер на файла: 2.05MB ]

Заповед № РД-15-855 гр. Сливен от 09.06.2017 г. относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на лицата по списък, които към настоящия момент не са настанени в студентското общежитие на ТУ
[ Дата на публикуване: 16 юни 2017 г., размер на файла: 45.24kB ]

Заповед № РД-15-722 гр. Сливен от 25.05.2017 г. Във връзка с писмо ЖИ 9436/16.02.2017 г на ДП"Национална компания железопътна инфраструктура"гр.София до Областен управител на Област Сливен,
[ Дата на публикуване: 25 май 2017 г., размер на файла: 1.02MB ]

Заповед № РД-15-499 гр. Сливен от 05.04.2017 г. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпил сигнал в Общинска администрация - Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2017 г., размер на файла: 455.61kB ]

Заповед № РД-15-464 гр. Сливен от 28.03.2017 г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за заплащане на полски пътища и канали
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., размер на файла: 314.56kB ]

Заповед № РД-15-310 гр. Сливен от 02.03.2017 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 02 март 2017 г., размер на файла: 2.57MB ]

Заповед № РД-15-309 гр. Сливен от 02.03.2017 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 02 март 2017 г., размер на файла: 2.57MB ]

Заповед № РД-15-294 гр. Сливен от 24.02.2017 г. във връзка с настъпващия православен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал. 3, т.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2017 г., размер на файла: 975.43kB ]

Заповед на кмета № РД–15-710 гр. Сливен от 20.05.2016 г. за забрана върху брането на липов цвят
[ Дата на публикуване: 20 май 2016 г., размер на файла: 54.06kB ]

Заповед РД-15-433/22.03.2016 г. относно определяне на наемна цена на имотите - полски пътища и канали, включени в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.
[ Дата на публикуване: 23 март 2016 г., размер на файла: 920.15kB ]

  • Приложение 1
    [ Дата на публикуване: 23 март 2016 г., размер на файла: 1.39MB ]

Заповед РД-15-334/11.03.2016 г. относно назначаване на комисия
[ Дата на публикуване: 14 март 2016 г., размер на файла: 101.12kB ]

Заповед № РД-15-332 гр. Сливен от 11.03.2016 г. относно отмяна на Заповеди № РД-15-1611/04.09.2014 г. и № РД-15-2165/21.11.2014 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2016 г., размер на файла: 607.87kB ]

Заповед № РД-15-333 гр. Сливен от 11.03.2016 г. във връзка с настъпващия правословен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.35 т.11 и т.29 от НОРТОС
[ Дата на публикуване: 11 март 2016 г., размер на файла: 37.74kB ]

Заповед № РД-15-289 гр. Сливен от 29.02.2016 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 2.01MB ]

Заповед № РД-15-290 гр. Сливен от 29.02.2016 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 320.39kB ]

Достъпност