Учебни заведения

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
Име Адрес Телефон Директор Имейл
1 НУ "Васил Левски" гр. Сливен, ул. "Щросмайер" № 9 044/622 856; 0896753833 Петя Танева info-2000102@edu.mon.bg
2 СУ "Хаджи Мина Пашов" гр. Сливен, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 2 044/623 977; 0887777048 Полина Аксакова info-2000105@edu.mon.bg
3 ОУ "Христо Ботев" гр. Сливен, ул. "Московска" № 6б 044/622 883; 0896788929 Денко Делчев info-2000106@edu.mon.bg
4 ОУ "Д-р Иван Селимински" гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 1 044/624 774; 0883535225 Станимир Трифонов info-2000107@edu.mon.bg
5 ОУ "Димитър Петров" гр. Сливен, ул. "П. Петков" № 36 044/667 687; 0892235414 Маргарита Иванова info-2000108@edu.mon.bg
6 СУ "П.К Яворов" гр. Сливен, ул. "Г. С. Раковски" № 20 044/624 317; 0896788932 Даниела Павлова info-2000109@edu.mon.bg
7 ОУ "Братя Миладинови" гр. Сливен, ул. "Гоце Делчев" № 1 044/624 164; 0896788933 Митко Митев info-2000110@edu.mon.bg
8 ОУ "Панайот Хитов" гр. Сливен, ул. "Братя Кутеви" № 12а 044/667 458; 0879100540 Мартин Маринов info-2000111@edu.mon.bg
9 ОУ "Юрий Гагарин" гр. Сливен, ул. "Дели Ради" № 8 044/624 537; 0877788935 Галя Илиева info-2000112@edu.mon.bg
10 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Й. Йовков" № 27 044/674 815; 0896788936 Николай Ботушаров info-2000113@edu.mon.bg
11 СУ "Йордан Йовков" гр. Сливен, кв. "Българка", ул. "Д. Добрев" 044/667 244; 0893620145 Диана Кънева info-2000114@edu.mon.bg
12 СУ "К. Константинов" гр. Сливен, кв. "Дружба" 044/667 461; 0886103078 Весела Паскалева info-2000115@edu.mon.bg
13 ОУ "Елисавета Багряна" гр. Сливен, кв. "Сини камъни" 044/667 449; 0896788939 Величка Христова info-2000116@edu.mon.bg
14 ППМГ “Добри Чинтулов" гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 1 044/623 017; 0893307212 Мариана Милева info-2000126@edu.mon.bg
15 ПГПЗЕ "Захари Стоянов" гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 1 044/624 010; 0877206466 Ефросина Кисьова info-2000127@edu.mon.bg
16 СУ "Димитър Рохов" гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 4 044/667 798; 0888536942 Лъчезар Дойчев info-2000128@edu.mon.bg
17 ПХГ "Дамян Дамянов" гр. Сливен, ул. "Граф Игнатиев" 3 044/639 101; 0896081283 Дияна Костадинова info-2000129@edu.mon.bg
18 ОУ "Св. Климент Охридски"
ППГ в с. Драгоданово
с. Блатец, ул. "Българка" №16 04512/2166; 0895473242 Иван Узунов info-2000132@edu.mon.bg
19 ОУ "Хаджи Димитър" с. Бяла, ул. "Люляк" № 13 04551/2064; 0878774443 Росица Господинова info-2000131@edu.mon.bg
20 ОУ "Найден Геров" с. Гавраилово, ул. "Каменица" № 2 04513/2170; 0893653444 Мадлена Георгиева info-2000136@edu.mon.bg
21 ОУ "Д-р Петър Берон" с. Желю войвода 04510/2311; 0882005626 Румяна Кираджиева-Курдова info-2000138@edu.mon.bg
22 ОУ "Братя Миладинови" с. Злати войвода 04511/2914; 0877414011 Лиляна Георгиева info-2000139@edu.mon.bg
23 ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Камен, ул. "П. Илиев" № 3 0878815272 Силвия Забунова info-2000141@edu.mon.bg
24 ОУ "Христо Смирненски" гр. Кермен, ул. "Иван Вазов" № 33 04516/2177; 0887945252 Ваня Куршумова info-2000140@edu.mon.bg
25 ОУ "Черноризец Храбър" с. Крушаре, ул. "Демир Славов" № 24 04514/2206; 0877553735 Таня Вълкова info-2000142@edu.mon.bg
26 ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово 04519/2311; 0876542455 Елена Папалезова info-2000147@edu.mon.bg
27 ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Сотиря, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 28 04556/2039; 0878757022 Женя Георгиева info-2000146@edu.mon.bg
28 ОУ " Хаджи Димитър" с. Селиминово, ул. "Мир" № 1 04513/2196; 0895651030 Добринка Тодорова info-2000149@edu.mon.bg
29 ОУ "Васил Левски" с. Стара река, ул."Васил Левски" № 6 04552/2062; 0885505997 Дияна Димитрова info-2000148@edu.mon.bg
30 ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
ППГ в с. Калояново
с. Тополчане 04518/2092; 0879407290 Николай Калчев info-2000150@edu.mon.bg
31 НУ "Христо Ботев" с.Чинтулово, ул. "Добри Чинтулов" № 5 04513/2413; 0892218128

Нина Лазарова

info-2000151@edu.mon.bg
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА – ОБЩИНСКИ
1 Център за подкрепа за личностно развитие - детски комплекс (ЦПЛР-ДК) гр. Сливен, ул. "П. Р. Славейков" № 8 044/625 193; 0884655502 Христо Котов odksl@abv.bg
2 Младежки дом Сливен, ул. "Д-р Константин Стоилов" № 12 044/623 151 Ани Маринова mladejkidom@abv.bg
3 Център за подкрепа за личностно развитие -
Астрономическа обсерватория
гр. Сливен, кв. "Българка", ул. "Д. Добрев" 0887207898 Николай Неделчев aop.sliven@gmail.com
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
1 ПГ по текстил и облекло "Добри Желязков" гр. Сливен, пл." Стоил войвода" № 1 044/623 550; 0886097720 Даниела Караманова info-2000117@edu.mon.bg
2 ПГ по електротехника и електроника "Мария Кюри" гр. Сливен, бул."Банско шосе" № 21 044/622 136; 0894630549 Татяна Башева-Кънева info-2000118@edu.mon.bg
3 ПГ по икономика "Проф. д-р Д. Табаков" гр. Сливен, кв."Сини камъни" 044/667 469; 0878768020 Димитър Добрев info-2000119@edu.mon.bg
4 ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад. Н. Неделчев" гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 1 044/623 554; 0878126000 Галина Балтаджиева info-2000120@edu.mon.bg
5 СПГ по строителство и геодезия "Арх. Г. Козаров" гр. Сливен, ул. "Роза" № 1 0878641000 Красимир Георгиев info-2000122@edu.mon.bg
6 ПГ по механотехника гр. Сливен, ул. "Стефан Султанов" № 9 044/667 601; 0887680800 Татяна Минчева info-2000123@edu.mon.bg
7 Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" Сливен, бул. "Георги Данчев" № 7 044/667 349; 0895425354 Александър Дойчинов info-2902504@edu.mon.bg
8 СУ “Аргира Жечкова" /училище към затвора/ гр. Сливен 044/624 672; 0894424522 Марияна Райчева info-2000125@edu.mon.bg
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА – ДЪРЖАВНИ
1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 29 044/681 022; 0879424445 Юлия Стефанова info-2000159@edu.mon.bg
2 ЦСОП "Д-р Власаки Шуманов" гр. Сливен, кв. "Българка", ул. "Д. Добрев" 044/667 305; 0879838324; 0888842380 Мариана Тенева info-2000130@edu.mon.bg
Достъпност