Туризъм

Актуално! Видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.


Програма за развитие на туризма с Община Сливен 2020
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 12:00:35, размер на файла: 193.00kB ]

Концепция Интегриран туристически продукт Сливен 2019-2023
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 11:53:48, размер на файла: 1.62MB ]


Туристически обекти, за подновяване през 2020 г.

Концепция за развитие на регионален туристически продукт по проект “Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” - презентация

Богатството на Синята планина


Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи:

Sliven Region - crossroads of traditions, cultures and eras:

Sliven Region - Kreuzung von Traditionen, Kulturen und Epochen:

Регион Сливен - перекресток традиций, культур и эпох:

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен