Туризъм

Актуално

Конкурс за туристическо лого на град Сливен

Видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.


Концепция Интегриран туристически продукт Сливен 2019-2023
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 11:53:48, размер на файла: 1.62MB ]

Програма за развитие на туризма с Община Сливен 2020
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 12:00:35, размер на файла: 193.00kB ]


Отчети

Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на туризма в Община Сливен през 2021 година
[ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 15:49:38, размер на файла: 6.53MB ]


Туристически обекти, за подновяване през 2020 г.

Концепция за развитие на регионален туристически продукт по проект “Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” - презентация

Богатството на Синята планина


България на длан - град Сливен

Bulgaria wants you - Сливен

Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи:

Sliven Region - crossroads of traditions, cultures and eras:

Sliven Region - Kreuzung von Traditionen, Kulturen und Epochen:

Регион Сливен - перекресток традиций, культур и эпох:

Достъпност