Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Туризъм

Актуално! Видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.


Туристически обекти, за подновяване през 2020 г.


Концепция за развитие на регионален туристически продукт по проект “Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” - презентация

Богатството на Синята планина


Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи:

Sliven Region - crossroads of traditions, cultures and eras:

Sliven Region - Kreuzung von Traditionen, Kulturen und Epochen:

Регион Сливен - перекресток традиций, культур и эпох: